EKOHUSHÅLL – I TEORI OCH PRAKTIK

Hem E Kurser E Ekohushåll – i teori och praktik

För dig som vill leva lösningarna genom praktisk handling

Deltidsutbildningen Ekohushåll – i teori och praktik ges på distans med åtta helgträffar från februari till december. Kursen introducerar dig till ekohushållningens många olika kunskaper. Den ämnar skapa nya kulturella värden att möta dagens utmaningar med, detta genom handkraft – att gå från konsument till producent.

Kursen kallar sig för Skarpagon. Ta gärna en titt på vårt Instagramkonto eller på Facebook för att få en bra inblick i vad det är vi gör på kursen.

 

Vad innehåller utbildningen?

Ekohushållning sträcker sig över många olika ämnesområden, därför är utbildningens inriktning bred snarare än fördjupande. Med bredden ämnar kursen skapa ett helhetsperspektiv.

Under kursen studerar vi allt från regenerativ småskalig odling (huvudfokuset på kursen) till kunskap om vilda växter, regenerativ mat, matförädling och hantverk. Vi praktiserar odling med kunskaper hämtade från bland annat permakultur, korean natural farming och agroforestry. Stor vikt läggs vid jordkunskap och vi utforskar främst ätbara perenner och vedartade växter. Kursen främjar klassisk grönsaksodling men har inget fokus på det.

Vi har valt att kalla det för ekohushåll istället för vad det vanligen benämns vid – självhushåll. Detta då det är svårt att se hur man själv skulle kunna göra allt som ett hushåll bör kunna generera utan fossila energiinsatser.

 

Regenerativ inriktning

Utbildningen har en specifik inriktning som kallas regenerativ. Det innebär på denna kurs att vi utforskar vilka tekniker och material vi kan använda för att helt göra oss kvitt beroendet av ändliga naturresurser och den storskaliga industrin, vi har med andra ord ett lågteknologiskt fokus.

 

Utbildningen syftar till att:

Skapa nya kulturella värden genom främst handkraft – att minska fotavtrycket genom ökat handavtryck, d.v.s. att gå från konsument till producent. Mer göra och mindre snack. Detta för att skapa den nödvändiga förändring som behövs p.g.a. resursbrist, ojämlikhet, klimat- och miljöförändringar, m.m.

Ge en bred inblick i ekohushållningens många olika ämnesområden och med det utveckla generalister och ge dig som deltagarna en bättre uppfattning om vad ett fullskaligt praktiserande ekohushåll kan kräva.

Utforska ett liv som gör dig oberoende av industriellt producerat material, alltså de råvaror som just ofta orsakar resursbrist, klimat- och miljöförändringar, m.m. Kursen har därmed en lågteknologisk inriktning som kallas regenerativ.

Med den breda inblicken, lågteknologiskt fokus, historiska kunskaper kombinerat med nya rön, hoppas kursen dessutom kunna bidra till utveckling inom ämnet.

Skapa egenmakt tillsammans med andra, skapa självförtroende och självtillit som en del i en nyskapande kultur.

 

Kursens upplägg är att hela tiden varva teori med praktik

Kursens upplägg är att följa årstiderna och att varva teori med praktik. Detta med kursens regenerativa röda tråd som främst handlar om att ifrågasätta materialvalen. Produceras det industriellt på ett förstörande sätt och hur kan du i sådana fall ersätta det på egen hand?

Vid kursstart hålls en kort introduktion till varför kursen med dess inriktning behövs, en omvärldsanalys av problembilden samt även en kort påminnelse om vikten av att ta hand om dig själv för att orka ställa om. Resterande tid under våren ägnas främst åt regenerativ produktion av mat, såsom att föröka växter genom frön och annat växtmaterial (tillgång till en egen uteplats för krukor erfordras), jordhälsa, proaktiv växtvård och en inblick i permakulturens designverktyg för odlingar. Höstterminen ägnas främst åt matförädling och hantverk.

Under kursen löper samtidigt egenvalda fördjupningsarbeten både på vår- och höstterminen. Detta inom ramen för ekohushållning med kursens regenerativa inriktning. Efter utbildningen erhåller du ett kursbevis eller ett kursintyg.

Vill minst hälften av gruppen göra en endagsstudieresa under sommaren så blir den av. Resan arrangeras i sådant fall av frivilliga deltagare på kursen i området kring Uppsala och Roslagen. Tidigare har kursen besökt regenerativa djuruppfödare, ostmakare och ölbryggeri.

Den sista kursdagen arrangeras av deltagarna.

För att få mer på benen om vad denna kurs handlar om är du välkommen att höra av dig. Nedan finns annars nyckelord som du kan söka dig vidare med för svar i det virtuella rummet. Som sagt, titta gärna in på vår Instagram och Facebook för mer information.

#regenerativfarming #permaculture #agroforestry #skogsträdgård #koreannaturalfarming #homesteading #självhushållning #omställningsnätverket #transitionnetwork #lowtech #peakeverything

 

Lärare

Huvudlärare och kursansvarig är Sanya Falkenstrand. Hon har under 15 år aktivt arbetat som omställare, både som egenföretagare, ideellt och praktiskt i sin vardag. Du kan hitta mer information om hennes arbete på www.animamundi.se

 

Citat om kursen från tidigare deltagare

“De viktigaste kunskaperna jag någonsin har fått och aldrig en tråkig stund! Och då har jag gått 7 år på universitetet, så jag vet vad jag pratar om.”
/Salma

”Kul och viktig kurs som ger ett sammanhang, kraft och inspiration att göra dom förändringar som är nödvändiga.”
/Kim

”Vi fick prova på och smaka på många olika aspekter av självhushållning. Jag landar i djup ödmjukhet för all den praktisk kunskap och tekniker som tidigare generationer utvecklat för att leva i samklang med och av jorden. Kunskap som vi har förlorat med det industrialiserade jordbruket.”
/Marie

”Det tvärvetenskapliga innehållet, och mixen av teori och praktiskt arbete, gör kursen både rolig och nyttig. Kursen har motiverat mig att öka takten i förändringen av hur jag lever mitt liv. När jag ser tillbaka inser jag hur mycket som förändrats in min egen attityd och min ökade kunskap om ekologi – från det globala perspektivet ner till mitt eget trädgårdsarbete.”
/Martin

 

Studietakt och schema

Utbildningen är CSN-berättigad, bedrivs på deltid (50%) och på distans med åtta helgträffar från den 27 februari till den 1 december 2023. Den första kursträffen är obligatorisk.

För att kunna tillgodogöra dig kursen fullt ut bör du räkna med att lägga två dagar i veckan på studier, utöver de fysiska och digitala träffarna. Det motsvarar studietakten om 50%. Den första helgträffen på skolan sker fredag-söndag, övriga helgträffar sker lördag-söndag. Kortare digitala träffar sker också.

 

Digitala och fysiska träffar

Så här ser träffarna ut för vårterminen 2023. Fetmarkerade datum nedan är fysiska träffar på skolan, övriga är digitala distansträffar. Uppstarten för kursen är den 27 februari (vecka 9). Barn och husdjur stannar hemma under våra kursträffar på skolan. Träffar under höstterminen 2023 publiceras senare.

2 mars (vecka 9), torsdag kl. 18.30-20.00

10-12 mars (vecka 10) – helgträff på skolan – obligatorisk

2 april (vecka 13), söndag kl. 13-17

22-23 april (vecka 16) – helgträff på skolan

4 maj (vecka 18), torsdag kl. 18.30-20.30

20-21 maj (vecka 20) – helgträff på skolan

1 juni (vecka 22), torsdag kl. 18.30-20.30

17-18 juni (vecka 24) – helgträff på skolan

 
Studiebesöksdag 16 juli (vecka 28), söndag kl. 10.00-18.00

 

Tider under helgträffarna på skolan

Fredag:
Kl. 15.00 – ca 20.00
Lördag:
Frukost kl. 9.15
Undervisning kl. 10.00 – 19.00
Söndag:
Frukost kl. 9.15
Undervisning kl. 10.00 – 15.30

 

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri men skolan tar ut en avgift på 2600 kr för förbrukningsmaterial, försäkringar och licenser.

Material och redskap som erfordras för det parallella förändringsarbetet i ditt hem bekostar du själv. Skolan förutsätter att du har kläder, skor, arbetshandskar, etc. som lämpar sig i ett odlingssammanhang. Även resor, kost och logi vid eventuella studiebesök och kursträffar på annan plats bekostar du själv.

Kost och logi vid de fysiska träffarna kostar 970 kr per träff (logi under en natt, inkl. lakan och handduk, samt kost under lördag-söndag). Kostnader för ytterligare ett dygn tillkommer när kursen har träffar som börjar redan på fredagen.

Om du vill boka en extra natt, kontakta skolans receptionist Linda Eklund (linda.eklund@vaddo.fhsk.se).

Bor du i närheten av skolan kan du välja att betala enbart för kost vilket då kostar 510 kr per träff (lördag-söndag).

Enstaka måltider eller möjlighet till egen matlagning under kursträffarna kan skolan inte erbjuda.

Alla frågor om CSN besvaras av CSN, det gäller även eventuellt lån för merkostnader.

 

Det här behöver du ha tillgång till

Du behöver ha tillgång till en dator hemma. Under någon träff kan du eventuellt behöva ha med dig en dator. Wi-fi finns på skolan.

Kursen använder ett virtuellt klassrum där material delas och är tillgängligt (ej för nedladdning) under kursperioden. Vi kommer även att ha en gemensam sluten Facebook-grupp där vi redovisar en stor del av de sysslor vi har som uppgifter hemma. Detta för att hela gruppen ska kunna bli inspirerade av varandra och för att ha kontinuerlig kontakt. Har du inget FB-konto kommer du att behöva starta ett. Allt som delas i FB-gruppen kommer att ligga kvar efter avslutad kurs vilket du behöver acceptera om du blir antagen.

 

Förkunskaper

Det är en fördel om du har erfarenhet av egen odling men ett stort intresse att vilja nå en regenererande livsstil räcker långt.

Kursen ges på gymnasial nivå med krav på mycket goda kunskaper i svenska, goda kunskaper i engelska samt datorvana. Av sin natur kräver kursen en fysik som klarar grovarbete och att gå en längre sträcka.

 

Ansökan och urval

Ta en ordentlig titt på vår Instagram och Facebook och läs igenom hela denna kursbeskrivning innan du ansöker.

Du ansöker digitalt via Schoolsoft senast den 16 december 2022. Till din ansökan ska du bifoga ett personligt brev med innehåll som du tänker är lämpligt för sammanhanget. Berätta även vad du kommer att göra samtidigt som utbildningen ges samt om du redan har några färdigheter inom ekohushållning.

Det personliga brevet ska lämnas in enligt följande:

  • Sparat som en PDF-fil.
  • Döp filen till ditt för- och efternamn.
  • Med ansiktsbild längt upp till höger i samma dokument. Fotot är till för att underlätta att komma ihåg vem som är vem i antagningsprocessen, då det är många som söker till kursen.

Utifrån det personliga brevet bedömer skolan om du går vidare till en intervju via videosamtal. Intervjun är till för information, frågor och förtydliganden.

Ditt konto på Schoolsoft kopplas till din e-postadress. Det är viktigt att du använder en e-postadress som du ofta kollar, då viss kommunikation kring antagningen sker via mejl. Kolla även korgen för skräppost, då vissa mejl kan råka hamna där.

 

Urvalskriterier

Urvalet baseras på sökandes

  • förståelse för kursens inriktning
  • intresse för kursens inriktning
  • avsikt att engagera sig i kursen
  • vilja att medverka till att skapa en god gruppdynamik

Det är skolan som bedömer dina förutsättningar att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Eftersom det är många som söker, har skolan inte möjlighet att ge individuell återkoppling om du inte blir antagen till utbildningen.

 

Skolans omnejd

Förutom den idylliska miljön som skolans byggnader och dess nära omnejd inger, är det inte långt till ytterskärgårdens havsstränder med dess rogivande horisont.

Nära skolan finns ett naturreservat, en trädgårdshandel och ett gårdsmejeri. Här finns även bland annat restauranger, en pappershandel, secondhandbutik och en mycket välsorterad ICA som har öppet alla kvällar i veckan fram till kl. 21.

Buss 637 från Norrtälje mot Grisslehamn eller Singö stannar precis vid skolan, busshållplats Väddö folkhögskola. Buss 636 mot Björkö från Norrtälje stannar vid busshållplats Hammarby (Norrtälje) som ligger med ca 5 minuters promenad från skolan. Vissa av dessa bussar går till/avgår från Älmsta som ligger med ca 15 minuters promenad från skolan.

 

Nästa ansökningsomgång

Ansökan till vårterminen 2024 planeras öppna under hösten 2023. Då uppdateras även datum och annan kursfakta.
 

Kursfakta

Kurslängd: 40 veckor på distans med 8 helgträffar på Väddö folkhögskola

Kursstart: 27 februari 2023 (vecka 9)

Studietakt: 50% och på distans

Terminsdatum:
Vårterminen 2023
27/2 – 7/7
Höstterminen 2023
10/7 – 1/12

Antagningsvillkor: Personligt brev, intervju, mycket goda kunskaper i svenska, goda kunskaper i engelska samt datorvana. Förkunskaper inom odling är ett plus men inget krav. Av sin natur kräver kursen en fysik som klarar grovarbete och att gå en längre sträcka.

Det är skolan som bedömer dina förutsättningar att kunna tillgodogöra dig kursen.

Sista ansökningsdag: 16 december 2022

Besked om antagning: Besked ges senast under vecka 2.

Ekonomi: Undervisningen är kostnadsfri men skolan tar ut en avgift på 2600 kr för förbrukningsmaterial, försäkringar och licenser.

Kost och logi vid de fysiska träffarna – se löpande text under rubriken Kostnader.

CSN: Kursen är CSN-berättigad. Frågor om studiebidrag och lån besvaras av CSN.

Kontaktperson:
Sanya Falkenstrand, huvudlärare och kursansvarig
E-post: sanya@vaddofolkhogskola.se
Telefon: 073-332 31 84.
Skicka gärna ett SMS så ringer hon upp dig.

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 1

En kurs som visar en vägen inför resten av livet.

Jon, Irländsk folkmusik

Citat 4

Den bästa terminen hittills i mitt liv!

Maria, Irländsk folkmusik

Citat 2

Kul och viktig kurs som ger ett sammanhang, kraft och inspiration att göra dom förändringar som är nödvändiga.

Kim, Ekohushåll – i teori och praktik

Hoppa till verktygsfältet