EKOHUSHÅLL – I TEORI OCH PRAKTIK

Home E Kurser E Ekohushåll – i teori och praktik

För dig som vill leva lösningarna genom praktisk handling

Halvtidsutbildningen Ekohushåll – i teori och praktik introducerar dig till ekohushållningens många olika kunskaper. Med handkraft ämnar kursen skapa nya kulturella värden att möta dagens utmaningar med – att gå från konsument till producent.

Kursen ges på semidistans mellan februari och november med åtta platsträffar, åtta kortare digitala träffar samt en kort studieresa.

Kursen kallar sig för Skarpagon. Ta gärna en titt på vårt Instagramkonto eller på Facebook för att få en bra inblick i vad det är vi gör på kursen. Ordet ekohushåll är synonymt med självhushåll. På folkhögskola.nu kan du läsa mer om kursen i en intervju med huvudläraren.

 

Vad innehåller utbildningen?

Ekohushållning sträcker sig över många olika ämnesområden, därför är utbildningens inriktning bred snarare än fördjupande. Med bredden ämnar kursen skapa ett helhetsperspektiv.

Under kursen introduceras vi till allt från regenerativ småskalig odling till kunskap om skogsbruk, lie och slåtter, djurhållning, vilda växter, matförädling samt traditionellt hantverk. Vi praktiserar odling med kunskaper hämtade från bland annat permakultur, korean natural farming och agroforestry. Vi utforskar främst fleråriga nyttoväxter men kunskaperna kommer även väl till nytta vid odling av klassiska köksväxter.

 

Lågteknologiskt fokus

På Ekohushåll – i teori och praktik utforskar vi vilka tekniker och material som vi kan använda för att helt göra oss kvitt beroendet av industriellt producerade material. Vi har med andra ord ett lågteknologiskt fokus.

 

Syfte och mål med utbildningen

Utbildningens syfte är att ge dig som deltagare en bred inblick i ekohushållningens många olika ämnesområden. Utbildningen har både en praktisk och en teoretisk grund med inriktning på lågteknologiska metoder och att gå från konsument till producent.

Med den breda inblicken, lågteknologiskt fokus och historiska kunskaper kombinerat med nya rön, hoppas kursen dessutom kunna bidra till utveckling inom ämnet.

Efter fullföljd utbildning ska du ha:

 • Grundläggande kunskap om vad ett småskaligt regenererande ekohushåll kan kräva.
 • Förståelse för hur praktiska kunskaper kan bidra till en positiv inverkan på samhällsutvecklingen med bl.a. stärkta individer, nya kulturella värden och att mota resursbrist, miljö- och klimatproblem samt ojämlikheter glokalt.

 

Kursens upplägg är att hela tiden varva teori med praktik

Kursens upplägg är att följa årstiderna och att varva teori med praktik. Den lågteknologiska profilen handlar mycket om att härma naturen samt att ifrågasätta materialvalen. Om materialet produceras industriellt utforskar vi hur vi kan ersätta det med icke-tärande tekniker och naturmaterial.

 

Vår- och hösttermin

Vid kursstart hålls en kort introduktion till varför kursen med dess inriktning behövs, där en omvärldsanalys ges av dagens problembild. Vi påminner också om vikten av att ta hand om sig själv för att orka ställa om.

Resterande tid under våren ägnas främst åt regenerativ produktion av mat, såsom att föröka växter genom frön och annat växtmaterial (tillgång till en egen uteplats för krukor erfordras), jordhälsa, proaktiv växtvård, lie och slåtter samt en inblick i permakulturens designverktyg för odlingar. Höstterminen ägnas främst åt matförädling och traditionellt hantverk.

 

Fördjupningsarbete

Under kursen löper samtidigt ett fördjupningsarbete, alternativt praktik hos en befintlig verksamhet. Här finns alltså möjlighet att fritt välja något att fördjupa dig i inom ramen för kursens inriktning.

Exempel på fördjupningsområden kan vara lågteknologisk jakt och fiske, ekobygg, traditionellt hantverk eller vilda växter. Praktik kan till exempel göras på en plantskola eller hos en regenerativ djurhållare.

 

Studieresa

På sommaren görs en kort studieresa som arrangeras av deltagarna inom kursramen. För breddens skull rekommenderas att besöka minst en regenerativ djurhållare som t.ex. en fäbod. Vi har tidigare även besökt bl.a. ostmakare, ölbryggeri och skogsträdgårdsodlare.

Studieresan är frivillig och bekostas av deltagarna.

 

Kursbevis/Kursintyg

Efter utbildningen kan deltagare med hög ambitionsnivå som har utfört samtliga uppgifter och vars fördjupningsarbeten blivit godkända, erhålla ett mer utförligt kursbevis som specificerar kursmomenten. I annat fall erhålls ett allmänt kursbeskrivande intyg.

För att få veta mer om vad Ekohushåll – i teori och praktik handlar om är du välkommen att höra av dig via mail till sanya.falkenstrand@vaddo.fhsk.se

Nedan finns annars nyckelord som du kan söka dig vidare med för svar i det virtuella rummet. Som sagt, titta gärna in på vår Instagram och Facebook för mer information.

#regenerativfarming #permaculture #agroforestry #skogsträdgård #koreannaturalfarming #homesteading #självhushållning #omställningsnätverket #transitionnetwork #lowtech #peakeverything

 

 

Lärare

Huvudlärare och kursansvarig är Sanya Falkenstrand. Hon har drivit kursen i sex år och har i 15 år aktivt arbetat som omställare, både som egenföretagare, ideellt och praktiskt i sin vardag.

 

Citat om kursen från tidigare deltagare

“De viktigaste kunskaperna jag någonsin har fått och aldrig en tråkig stund! Och då har jag gått 7 år på universitetet, så jag vet vad jag pratar om.”
/Salma

”Kul och viktig kurs som ger ett sammanhang, kraft och inspiration att göra dom förändringar som är nödvändiga.”
/Kim

”Vi fick prova på och smaka på många olika aspekter av självhushållning. Jag landar i djup ödmjukhet för all den praktisk kunskap och tekniker som tidigare generationer utvecklat för att leva i samklang med och av jorden. Kunskap som vi har förlorat med det industrialiserade jordbruket.”
/Marie

”Det tvärvetenskapliga innehållet, och mixen av teori och praktiskt arbete, gör kursen både rolig och nyttig. Kursen har motiverat mig att öka takten i förändringen av hur jag lever mitt liv. När jag ser tillbaka inser jag hur mycket som förändrats in min egen attityd och min ökade kunskap om ekologi – från det globala perspektivet ner till mitt eget trädgårdsarbete.”
/Martin

 

Studietakt och schema

Utbildningen är CSN-berättigad, bedrivs på halvtid (50%) och på semidistans med start den 26 februari till den 29 november 2024.

Kursen innefattar åtta platsträffar vid Väddö folkhögskola, åtta kortare distansträffar samt en kortare studieresa. Mellan träffarna hörs vi även via ett virtuellt gruppforum. Plats- och distansträffar är obligatoriska. Studieresan är frivillig.

Du som deltagare förväntas lägga ner i genomsnitt 20 h per vecka på studierna, varav hälften av tiden är schemalagt lärarlett studiearbete.

Här kan du se en PDF med tider och innehåll på kursen för plats- och distansträffarna.

 

Digitala och fysiska träffar

Nedan ser du datum för träffarna under läsåret 2024. Den första platsträffen på skolan sker fredag-söndag, övriga platsträffar sker lördag-söndag. Samtliga digitala träffar och platsträffar på skolan är obligatoriska.

Fetmarkerade datum nedan = fysiska platsträffar på skolan alternativt studieresa.
Kursiverade datum nedan = digitala distansträffar.
 

Vårterminen 2024

Vecka 9: 29 februari
Vecka 10: 8–10 mars
Vecka 12: 21 mars
Vecka 14: 4 april
Vecka 16: 20–21 april
Vecka 18: 2 maj
Vecka 20: 18–19 maj
Vecka 22: 30 maj
Vecka 24: 15–16 juni
 

Höstterminen 2024

Vecka 28: 13–14 juli – Studiebesök någonstans i östra Mellansverige
Vecka 32: 10–11 augusti
Vecka 34: 22 augusti
Vecka 36: 7–8 september
Vecka 38: 19 september
vecka 40: 5–6 oktober
Vecka 43: 24 oktober
Vecka 46: 16–17 november

Kika gärna på denna PDF med tider och innehåll på kursen för plats- och distansträffarna för mer information.

 

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri men skolan tar ut en avgift på 2600 kr för förbrukningsmaterial, försäkringar och licenser. Avgiften ska betalas senast den 31 januari 2024.

Om du blir antagen till utbildningen och tackar ja till din plats, ska du betala en bekräftelseavgift på 500 kr senast en vecka efter att du fått antagningsbeskedet. Bekräftelseavgiften dras av från den totala avgiften ovan. Bekräftelseavgiften är ej återbetalningsbar.

Material och redskap som erfordras för det parallella förändringsarbetet i ditt hem bekostar du själv. Skolan förutsätter att du har kläder, skor, arbetshandskar, etc. som lämpar sig för de olika kursmomenten. Även resor samt kost och logi vid träffar och studiebesök bekostar du själv.

 

Kostnader vid de fysiska platsträffarna

Kost och logi på skolan vid de fysiska platsträffarna kostar 1150 kr per träff (logi under en natt, inkl. sängkläder och handduk samt kost lördag-söndag). Om du bor i närheten av skolan kan du välja bort logi och bara betala för kosten, vilket är 640 kr per träff.

Kostnaden för kost vid de fysiska platsträffarna är obligatorisk och går inte att välja bort. Enstaka måltider eller möjlighet till matlagning under platsträffarna kan skolan inte erbjuda.

Den första platsträffen under vårterminen består av fredag-söndag. Vi ses alltså en dag tidigare än vanligt och kostnaden för den träffen är 1850 kr för kost och logi, eller 830 kr om du väljer enbart kost.

Om du har lång resväg och vill komma kvällen innan går det bra att boka en extra natt för 350 kr.

All bokning av kost och logi på skolan görs via skolans receptionist, Linda Eklund, via e-post linda.eklund@vaddo.fhsk.se.

Alla frågor om CSN besvaras av CSN, det gäller även eventuellt lån för merkostnader.

 

Det här behöver du ha tillgång till

Du behöver ha tillgång till en egen dator, både hemma och ibland på de fysiska platsträffarna. Wi-fi finns på skolan.

Kursen använder ett virtuellt klassrum där material delas och är tillgängligt (ej för nedladdning) fram till en månad efter att kursen har slutat.

Vi har även en gemensam sluten Facebook-grupp där vi redovisar en stor del av de sysslor vi har som hemuppgifter. Detta så att alla i gruppen ska bli inspirerade av varandra och för att kunna ha kontinuerlig kontakt mellan platsträffarna på skolan. Har du inget Facebook-konto kommer du alltså behöva starta ett. Allt som delas i Facebook-gruppen kommer att ligga kvar efter avslutad kurs, vilket du behöver acceptera om du blir antagen.

Om du har barn eller husdjur behöver du ha tillgång till en barn- eller husdjursvakt, då dessa stannar hemma under våra fysiska platsträffar på skolan.

 

Förkunskaper

Det är en fördel om du har erfarenhet av egen odling men ett stort intresse att vilja nå en regenererande livsstil räcker långt.

Kursen ges på gymnasial nivå med krav på mycket goda kunskaper i svenska, goda kunskaper i engelska samt datorvana. Av sin natur kräver kursen en fysik som klarar grovarbete och att gå en längre sträcka.

 

Ansökan och urval

Ta en ordentlig titt på vår Instagram och Facebook och läs igenom hela denna kursbeskrivning innan du ansöker.

 

Löpande antagning

Löpande antagning sker tills platserna är fyllda fram till och med kursstart den 26 februari. Detta innebär att platserna kan vara fyllda innan kursstart och att du därmed har större chans att komma in på kursen ju tidigare du ansöker.

Till din ansökan ska du bifoga ett personligt brev enligt instruktionen nedan samt ett personbevis för studier. Personbevis beställer du kostnadsfritt från Skatteverkets hemsida.

Har du några frågor om ansökan kan du maila kursansvarig och huvudläraren: sanya.falkenstrand@vaddo.fhsk.se

 

Personligt brev

Till din ansökan ska du bifoga ett personligt brev om max 2 A4- sidor med textstorlek 12, som besvarar följande frågor:

 • Vem är du?
 • Vad kommer du att göra samtidigt som kursen ges, och i vilken omfattning sker det? Tänk på att du måste ha tid och energi att studera på 50%.
 • Vad tycker du att du bidrar med i en grupp och hur beskriver andra dig som grupperson?
 • Har du redan några färdigheter inom ekohushållning? I så fall vilka?
 • Varför vill du gå kursen?
 • Kan du arbeta självständigt för att kunna driva dina studier på distans?
 • Vilken nivå tror du att du kommer vilja delta på? Vi värderar inte vilken ambitionsnivå du har med att gå kursen men vi undrar, utifrån informationen om kursbevis och kursintyg här på sidan, vilken nivå du tror passar bäst för dig. Vi eftersträvar en balans mellan de olika nivåerna.

 

Det personliga brevet ska lämnas in enligt följande:

 • Sparat som en PDF-fil
 • Döp filen till ditt för- och efternamn
 • Med ansiktsbild på första sidan längst upp till höger. Fotot är för att underlätta att komma ihåg vem som är vem i ansökningsprocessen, då det är många som söker till kursen.

 

Urvalskriterier

Urvalet baseras på skolans egen bedömning om sökande kan tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen görs utifrån det personliga brevet med fokus på sökandes

 • förståelse och intresse för kursens syfte och inriktning
 • avsikt och möjlighet att engagera sig i kursen, teoretiskt såväl som praktiskt
 • vilja att medverka till att skapa en god gruppdynamik

Skolan strävar efter en variation av erfarenheter, livssituationer och kunskaper i gruppen.

Skolan har ingen möjlighet att ge individuell återkoppling om du inte blir antagen till utbildningen.

Antagningsbesked ges löpande fram t.o.m. den 26 februari.

 

Skolans omnejd

Förutom den idylliska miljön som skolans byggnader och dess nära omnejd inger, är det inte långt till ytterskärgårdens havsstränder med dess rogivande horisont.

Nära skolan finns ett naturreservat, en trädgårdshandel och ett gårdsmejeri. Här finns även restauranger, en pappershandel, secondhandbutik och en mycket välsorterad ICA-butik som har öppet alla kvällar i veckan fram till kl. 21.

Buss 637 från Norrtälje mot Grisslehamn eller Singö stannar precis vid skolan, busshållplats Väddö folkhögskola. Buss 636 mot Björkö från Norrtälje stannar vid busshållplats Hammarby (Norrtälje) som ligger med ca 5 minuters promenad från skolan.

Vissa av dessa bussar går till/avgår från Älmsta busstation, som ligger med ca 15 minuters promenad från skolan.

 

Kursfakta

Kurslängd: 40 veckor på semidistans med 8 platsträffar på Väddö folkhögskola, 8 distansträffar och en kortare studieresa.

Kursstart: Måndag 26 februari 2024 (vecka 9)

Sista ansökningsdag: Löpande antagning sker tills platserna är fyllda fram till och med kursstart den 26 februari. Se mer under rubriken ”Ansökan och urval”. Maila kursansvarig om du har några frågor: sanya.falkenstrand@vaddo.fhsk.se

Studietakt: 50% och på semidistans

Terminsdatum:
Vårterminen 2024
26 februari – 5 juli
Höstterminen 2024
8 juli – 29 november

Antagningsvillkor: Personligt brev, mycket goda kunskaper i svenska, goda kunskaper i engelska samt datorvana. Förkunskaper inom odling är ett plus men inget krav. Av sin natur kräver kursen en fysik som klarar grovarbete och att gå en längre sträcka.

Det är skolan som bedömer dina förutsättningar att kunna tillgodogöra dig kursen.

Besked om antagning: Antagningsbesked ges löpande fram t.o.m. den 26 februari.

Ekonomi: Se löpande text under rubriken Kostnader.

CSN: Kursen är CSN-berättigad. Frågor om studiebidrag och lån besvaras av CSN.

Kontakt:
Sanya Falkenstrand, lärare och kursansvarig
E-post: sanya.falkenstrand@vaddo.fhsk.se
Telefon: 073-332 31 84
Ring ej, skicka ett SMS så ringer hon upp dig när hon kan. Enklare frågor kan tas via sms.

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 3

De viktigaste kunskaperna jag någonsin har fått och aldrig en tråkig stund! Och då har jag gått 7 år på universitetet, så jag vet vad jag pratar om.

Salma, Ekohushåll – i teori och praktik

Citat 2

Kul och viktig kurs som ger ett sammanhang, kraft och inspiration att göra dom förändringar som är nödvändiga.

Kim, Ekohushåll – i teori och praktik

Citat 4

Den bästa terminen hittills i mitt liv!

Maria, Irländsk folkmusik