SVAMPKONSULENT

Hem E Kurser E Svampkonsulent

För dig med intresse för svamp och natur

Svampkonsulent är en yrkesinriktad utbildning för dig som har grundläggande dokumenterad kunskap om svamp och som vill fördjupa dig inom ämnet. Vi studerar på halvtid under 33 veckor och på semidistans med tre platsträffar på Väddö folkhögskola. Efter fullföljd utbildning ska du självständigt kunna förmedla säker och aktuell svampkunskap mot exempelvis allmänhet, myndigheter, media och sjukvård.

Som svampkonsulent verkar du för att öka människors kunskaper, intresse och förståelse för svamp och natur. Det finns ett stort behov av utbildade svampkonsulenter i samhället eftersom allmänheten, myndigheter, livsmedelsbranschen, skolor och sjukvård behöver stöd och kunskap i frågor som rör matsvamp, giftsvamp och förväxlingsarter.

På svampkonsulentutbildningen får du kunskap och färdighet att självständigt förmedla säker och aktuell svampkunskap och medverka ur ett hållbarhetsperspektiv till ökad förståelse för naturen och biologisk mångfald.

 

Utbildningsinnehåll

Under utbildningen lär du dig om artkunskap och svamptoxikologi, med fokus på de viktigaste mat-, gift- och odlarsvamparna, inklusive förväxlingsarter. Du kommer att lära dig om svamp som livsmedel, livsmedelshygien, lagar och märkningar relaterade till svamp och aktuell forskning inom området. Vidare lär du dig om trädkunskap och svamp i naturvård samt grundläggande pedagogik, guideteknik och att leda grupper.

Teori varvas med praktik och du kommer att arbeta både enskilt och i grupp. Vi håller föreläsningar, lärarledda exkursioner, artgenomgångar och genomför svamputställningar. Undervisningen är upplagd i lektionspass inom varje block, där varje moment börjar med en genomgång av innehållet och där uppgifterna presenteras. Du redovisar enskilt och tillsammans med andra, både digitalt och under platsträffarna.

I utbildningen ingår även teoretiska och praktiska prov samt instuderingsfrågor och projektarbete. Studiematerialet består av både digitala texter och bilder samt litteratur.

 

Upplägg

Svampkonsulent är en yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå som pågår under 33 veckor. Utbildningen ges på halvtid (50%) på semidistans med tre obligatoriska platsträffar på Väddö folkhögskola i Roslagen. Du som deltagare förväntas lägga ner i genomsnitt 20 h per vecka på studierna, varav hälften av tiden är schemalagt lärarlett studiearbete.

I distansstudierna använder vi en digital studiemiljö och varvar eget arbete med fjärrundervisning, diskussioner och grupparbeten.

Varje platsträff på skolan består av fyra eller fem dagar, då vi bland annat har föreläsningar, gruppövningar, exkursioner och artgenomgångar. Väddö folkhögskola ligger 10 mil norr om Stockholm, med vackra naturområden runt knuten och med närhet till ytterskärgårdens havsstränder. Buss från Stockholm via Norrtälje stannar precis vid skolan.

Platsträffarna under läsåret 2024 sker under följande datum:

 • 8 februari – 11 februari (torsdag – söndag)
 • 22 maj – 26 maj (onsdag – söndag)
 • 11 september – 15 september (onsdag – söndag)

Under platsträffarna har du möjlighet att bo på skolans internat, läs mer om detta under rubriken Ekonomi och CSN nedan.

 

Syfte och mål med utbildningen

Syftet med utbildningen är att du som deltagare ska förvärva kunskaper för att självständigt kunna förmedla säker och aktuell svampkunskap mot exempelvis allmänhet, myndigheter, media och sjukvård.

Efter fullgjord utbildning ska du ha kunskap, färdighet samt kunna visa ansvar och självständighet enligt följande definierade mål. Du ska:

 • Känna igen Sveriges vanligaste matsvampar
 • Känna igen förväxlingssvampar till matsvampar
 • Känna igen Sveriges vanligaste giftsvampar
 • Ha kunskap om svampgifter och hur gifterna verkar
 • Ha kunskap om pedagogik samt tillämpning
 • Ha god kunskap om svamp som mat och livsmedel
 • Känna till grunderna i svampodling
 • Kunna planera och genomföra svampkurser och svamputställningar
 • Ha grundläggande kunskap om svampar i naturvården
 • Kunna söka information och vara källkritisk
 • Ha kännedom om medias roll samt för- och nackdelar

För fullgjord utbildning krävs närvaro vid samtliga platsträffar samt att inlämningsuppgifter, projektarbete och artprov är godkända.

 

Utbildningsbevis och kursintyg

När du fullgjort utbildningen enligt målen får du ett utbildningsbevis där det framkommer vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser du förvärvat under utbildningen. För att få ett utbildningsbevis krävs närvaro vid samtliga platsträffar och att inlämningsuppgifter, projektarbete och artprov är godkända. I annat fall får du ett kursintyg som berättar vilka moment du deltagit i.

Ett fullt godkänt utbildningsbevis ger dig möjlighet att bli medlem i Svampkonsulenternas Riksförbund och delta i förbundets aktiviteter och fortbildning.

 

Lärare

Huvudlärare:
Lotta Ekberg, kommunikatör och svampkonsulent, vice ordförande i Svampkonsulenternas Riksförbund. Hon har tidigare medverkat som lärare på svampkonsulentutbildningen på Åsa folkhögskola.

Rut Folke, svampkonsulent och tidigare ordförande för Svampkonsulenternas Riksförbund. Hon har tidigare varit lärare på svampkonsulentutbildningen vid Umeå universitet, Centrum för flexibelt lärande, på Svampkunskap – en introduktion till mykologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) samt kursansvarig på svampkonsulentutbildningen på Åsa folkhögskola.

Föreläsare:
Helena Björnström, svampkonsulent och naturvårdare; Lena Embertsén Engelmark, svampkonsulent och egenföretagare inom livsmedelsbranschen; Mikael Hagström, svampkonsulent, expert inom naturvård och trädkunskap, m.fl.

 

Ekonomi och CSN

All undervisning är kostnadsfri, men du betalar en engångskostnad om 500 kr för material. Litteratur samt resor, kost och logi vid platsträffarna på skolan står du själv för.

Priset för kost och logi vid platsträffarna på Väddö folkhögskola beror på antalet dagar som träffen pågår. För fyra-dagarsträffen är kostnaden 2680 kr och då ingår logi under tre nätter, inkl. lakan och handduk, samt kost under fyra dagar. För fem-dagarsträffarna är kostnaden 3700 kr per träff och då ingår logi under fyra nätter, inkl. lakan och handduk, samt kost under fem dagar. I priserna inkluderas en serviceavgift som omfattar försäkring, licenser och kopiering.

Bor du i närheten av skolan kan du välja att betala enbart för kost, vilket då är 1390 kr för fyra-dagarsträffen och 1660 kr för fem-dagarsträffen.

Det går inte att välja bort kosten under platsträffarna. Att bara betala för enstaka måltider eller att ge möjlighet till egen matlagning kan skolan inte erbjuda. Möjlighet att få specialkost finns vid behov.

Utbildningen är CSN-berättigad. Du ansöker om studiemedel separat via CSN:s hemsida. Alla CSN-relaterade frågor besvaras bäst av CSN.

 

Kurslitteratur

Nya svampboken av Holmberg, Marklund, 8:e upplagan (Norstedts 2014)

Giftsvamp & svampgifter av Rut Folke m.fl. (SvampRutan 2023)

Våra bästa matsvampar – hitta, identifiera, plocka av Lotta Ekberg (Bokförlaget Semic 2023)

Svampar i Sverige av Mossberg, Karström m.fl. (Bonnier Fakta 2013)

 

Studietider

Nästa utbildningsstart för Svampkonsulent är 2024-01-29. Studietiderna för utbildningen under läsåret 2024 är följande.

Vårterminen 2024:
2024-01-29 – 2024-05-31

Höstterminen 2024:
2024-06-03 – 2024-09-15

 

Förkunskaper

Svampkonsulent är en fördjupningsutbildning som bygger på grundläggande kunskap om svamp. Du ska tidigare ha gått någon av följande kurser:

 • Svampkunskap – en introduktion till mykologi på Sveriges lantbruksuniversitet
 • Svampkunskap 1 på Umeå universitet
 • Svampkunskap på Högskolan Kristianstad
 • Grundkurs i svampkunskap på Åsa folkhögskola

Alternativt ska du kunna uppvisa motsvarande dokumenterade grundkunskaper om svamp.

 

Antagningskrav

För att kunna antas till utbildningen ska du:

 • Bifoga intyg från grundutbildning om svamp, enligt rubriken Förkunskaper ovan, till din ansökan
 • Bifoga personbevis för studier till din ansökan (beställs kostnadsfritt från Skatteverkets hemsida)
 • Motivera varför du vill gå utbildningen och hur du tänker dig att använda kunskaperna
 • Ha studievana
 • Förstå och prata svenska
 • Ha tillgång till dator med internetuppkoppling
 • Kunna röra dig obehindrat i skog och mark

 

Ansökan och antagning

Du ansöker till utbildningen digitalt via vår administrativa plattform Schoolsoft. Där loggar du in (eller skapar ett konto om du inte redan har ett) och följer sedan instruktionerna på skärmen för att skicka in din ansökan.

Till din ansökan ska du bifoga tidigare intyg, personbevis för studier samt en personlig motivering. Skicka in din ansökan senast 2023-12-31.
 

Urval

Ett första urval görs baserat på de obligatoriska förkunskaperna. Ett andra urval görs baserat på skolans egen bedömning om du kan tillgodogöra dig utbildningen. Vi utgår från din personliga motivering med fokus på din motivations- och ambitionsnivå.

Skolan strävar efter att representera olika delar av landet i urvalet, samt att representera mångfald gällande deltagares ålder, kön och bakgrund.

Antagningsbesked ges löpande fr.o.m. 18 december (vecka 51) fram t.o.m. 10 januari (vecka 2) och skickas ut via mejl till den e-postadress du angett i Schoolsoft.

 

Kontakt

Har du frågor om utbildningen? Kontakta då någon av kursansvariga lärare:

Lotta Ekberg
E-post: lotta.ekberg@vaddo.fhsk.se

Rut Folke
E-post: rut.folke@vaddo.fhsk.se
Mobil: 070-768 55 92

 

Kursfakta

Kursstart: Måndag den 29 januari 2024

Kurslängd: 33 veckor

Kursslut: Söndag den 15 september 2024

Studietakt: Halvtid (50%)

Ansök senast: 31 december 2023.

Besked om antagning: Antagningsbesked ges löpande fr.o.m. 18 december (vecka 51) fram t.o.m. 10 januari (vecka 2).

CSN: Utbildningen är CSN-berättigad.

Kontakt:
Lotta Ekberg, lärare och kursansvarig
E-post: lotta.ekberg@vaddo.fhsk.se

Rut Folke, lärare och kursansvarig
Mobil: 070-768 55 92
E-post: rut.folke@vaddo.fhsk.se

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 2

Kul och viktig kurs som ger ett sammanhang, kraft och inspiration att göra dom förändringar som är nödvändiga.

Kim, Ekohushåll – i teori och praktik

Citat 3

De viktigaste kunskaperna jag någonsin har fått och aldrig en tråkig stund! Och då har jag gått 7 år på universitetet, så jag vet vad jag pratar om.

Salma, Ekohushåll – i teori och praktik

Citat 4

Den bästa terminen hittills i mitt liv!

Maria, Irländsk folkmusik