AKVAPONIINGENJÖR – YH-UTBILDNING

Hem E Kurser E Akvaponiingenjör – YH-utbildning

Framtidens utbildning inom odling är här!

Väddö folkhögskola har i samarbete med Campus Roslagen och Utvecklingscentrum för vatten samt branschen tagit fram den här yrkeshögskoleutbildningen till akvaponiingenjör. Utbildningen till akvaponiingenjör är helt unik i sitt slag i Sverige och hösten 2021 startade den för första utbildningsomgången. Denna utbildning leder till ett yrke som odlingsspecialist inom akvaponiska system.

Akvaponisk odling är ett recirkulerande system (RAS) som möjliggör odlingar året runt, inomhusodling såväl som traditionell växthusodling. Systemet är ett helt slutet system, med minimal miljöpåverkan både avseende vattenförbrukning och utsläpp. Det är känt att flera områden i Sverige år efter år drabbas av vattenbrist samt att traditionella fiskodlingar inte är det bästa alternativet för Östersjöns välmående.

Akvaponiska system möjliggör snabbare tillväxt av grödor och därmed ökad livsmedelsproduktion. Dessa system möjliggör längre odlingssäsonger, snabbare tillväxt samt även möjligheter för inomhusodling.
Branschen på området växer i rask takt, samtidigt som nya nationella regler samt strategier driver på utvecklingen. Sveriges livsmedelsstrategi är en av dessa som bland annat nämner ökad innovation, ökad inhemsk livsmedelsproduktion samt hållbarhet.

Utbildningen Akvaponiingenjör består kortfattat av tre block: den akvaponiska delen, fiskodling och växtodling.

Här kan du läsa om ett exempel av Akvaponi i Sverige

 

Kortfattat utbildningsinnehåll

Fisk och växternas kemi och biologi

Fördjupade kunskaper i fiskar och grödors livsbetingelser och ömsesidigt beroende.
Förebyggande hälsovård, fisk- och skaldjurshälsa, djurskydd och djurvälfärd.
Att göra bedömningar och åtgärda specifika avvikelser i fiskars och växters biologi.

Design och byggprocessen av en akvaponisk anläggning

Akvaponi är inte ett standardiserat system. Du får lära dig om olika bygg- och anläggningstekniker beroende på plats. En stor del av utbildningen innefattar även kalkylering och design, men du får också möjlighet att vara med vid byggnation av en anläggning.

Projektledning och entreprenörskap

Under utbildningen kommer du att kunna använda projekt som arbetsform under hela produktionscykeln och själv får kunskaper i att agera projektledare. Du kommer även att lära dig olika typer av affärsmodeller för att kunna driva framgångsrika företag, samt att ha en entreprenöriell förmåga att bedöma ekonomiska behov under investerings-, driftsättnings- och förvaltningsfasen, samt produktionsplanering.

Läs om utbildningens delkurser här

 

Upplägg och övrig kursinformation

Antal YH-poäng samt distansstudier

400 yhp, 2 år. Utbildningen bedrivs på heltid och är distansbaserad. Webbaserade föreläsningar samt eget arbete/grupparbeten ger dig frihet och ansvar för ditt eget lärande. Du bör således ha tillgång till egen dator med internetuppkoppling.

Fysiska träffar om ca 3-5 dagar sker vid 2-3 tillfällen per termin (för att genomföra praktiska moment). Dessa träffar kommer att ske på Campus Roslagen i Norrtälje. Läs om Campus Roslagens bostadsgaranti.

Antal LIA-veckor

Mer information kommer.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och är berättigad till CSN-stöd. Kostnader för studentlitteratur samt resor, kost och logi vid fysiska träffar bekostas av den studerande.

Examen och intyg

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet – läs mer om grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildning här

Nästa utbildningsomgång

Nästa utbildningsomgång börjar under höstterminen 2022. Ansökan kommer att öppna under våren 2022.

 

Kursfakta

Ansökan till läsåret 22/23 öppnar våren 2022.

Kursstart: 16 augusti 2021

Kurslängd: 2 år (400 YH-poäng)

Studietakt: Heltid (100%) och på distans med fysiska träffar i Norrtälje.

Antagningskriterier: Grundläggande behörighet

Ansökan stänger: 16 maj 2021

Ekonomi: Utbildningen är kostnadsfri men studentlitteratur samt resor, kost och logi vid fysiska träffar bekostas av den studerande.

CSN: Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.

Kontaktpersoner:
Gabriel Liljenström, utbildningsledare
Telefon: 0176-528 11
E-post: gabriel.liljenstrom@vaddo.fhsk.se

Amelia Morey Strömberg, utbildningsansvarig
Telefon: 0176-28 61 17
E-post: amelia.stromberg@campusroslagen.se

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 3

De viktigaste kunskaperna jag någonsin har fått och aldrig en tråkig stund! Och då har jag gått 7 år på universitetet, så jag vet vad jag pratar om.

Salma, Ekohushåll – i teori och praktik

Citat 1

En kurs som visar en vägen inför resten av livet.

Jon, Irländsk folkmusik

Citat 2

Kul och viktig kurs som ger ett sammanhang, kraft och inspiration att göra dom förändringar som är nödvändiga.

Kim, Ekohushåll – i teori och praktik

Share This