AKVAPONIINGENJÖR – YH-UTBILDNING

Hem E Kurser E Akvaponiingenjör – YH-utbildning

Framtidens utbildning inom odling är här

Väddö folkhögskola har i samarbete med Campus Roslagen och Utvecklingscentrum för vatten samt branschen tagit fram den här yrkeshögskoleutbildningen till akvaponiingenjör. Utbildningen till akvaponiingenjör är helt unik i sitt slag i Sverige och hösten 2021 startade den för första utbildningsomgången. Utbildningen är bred och leder till yrket som odlingsspecialist inom akvaponiska system men du kan även jobba inom bland annat växthusnäringen, akvakultur och grönsaksodling.

Akvaponisk odling är ett recirkulerande system (RAS) som möjliggör odlingar året runt, inomhusodling såväl som traditionell växthusodling. Systemet är ett helt slutet system, med minimal miljöpåverkan både avseende vattenförbrukning och utsläpp. Det är känt att flera områden i Sverige år efter år drabbas av vattenbrist samt att traditionella fiskodlingar inte är det bästa alternativet för Östersjöns välmående.

Akvaponiska system möjliggör snabbare tillväxt av grödor och därmed ökad livsmedelsproduktion. Dessa system möjliggör längre odlingssäsonger, snabbare tillväxt samt även möjligheter för inomhusodling. Branschen på området växer i rask takt, samtidigt som nya nationella regler samt strategier driver på utvecklingen. Sveriges livsmedelsstrategi är en av dessa som bland annat nämner ökad innovation, ökad inhemsk livsmedelsproduktion samt hållbarhet. Här kan du läsa mer om akvaponi och bakgrunden till att vi tog fram utbildningen.

Utbildningen Akvaponiingenjör består kortfattat av tre block: den akvaponiska delen, fiskodling och växtodling.

Här kan du läsa om ett exempel av Akvaponi i Sverige

 

Kortfattat utbildningsinnehåll

Fisk och växternas kemi och biologi

Fördjupade kunskaper i fiskar och grödors livsbetingelser och ömsesidigt beroende.
Förebyggande hälsovård, fisk- och skaldjurshälsa, djurskydd och djurvälfärd.
Att göra bedömningar och åtgärda specifika avvikelser i fiskars och växters biologi.

Design och byggprocessen av en akvaponisk anläggning

Akvaponi är inte ett standardiserat system. Du får lära dig om olika bygg- och anläggningstekniker beroende på plats. En stor del av utbildningen innefattar även kalkylering och design, men du får också möjlighet att vara med vid byggnation av en anläggning.

Projektledning och entreprenörskap

Under utbildningen kommer du att kunna använda projekt som arbetsform under hela produktionscykeln och själv får kunskaper i att agera projektledare. Du kommer även att lära dig olika typer av affärsmodeller för att kunna driva framgångsrika företag, samt att ha en entreprenöriell förmåga att bedöma ekonomiska behov under investerings-, driftsättnings- och förvaltningsfasen, samt produktionsplanering.

Delkurser

Här ser du alla delkurser som du kommer läsa under utbildningens två år. Vilka kurser som förekommer vilket år får du veta vid kursstart.

Akvaponi – ekonomi, juridik och miljö, 30 yh-poäng
Design av akvaponiska system, 50 yh-poäng
Drift och underhåll, 30 yh-poäng
Entreprenörskap, 30 yh-poäng
Fiskkunskap-Iktyologi, 25 yh-poäng
Grunderna i akvaponisk odling, 25 yh-poäng
Kemiintroduktion för akvaponi, 25 yh-poäng
Växter och odling, 25 yh-poäng
Projektledning, 30 yh-poäng
Examensarbete, 30 yh-poäng
LIA1, 50 yh-poäng
LIA2, 50 yh-poäng

 

Upplägg och övrig kursinformation

Antal YH-poäng samt distansstudier

400 yhp, 2 år. Utbildningen bedrivs på heltid och är distansbaserad. Webbaserade föreläsningar samt eget arbete/grupparbeten ger dig frihet och ansvar för ditt eget lärande. Du bör således ha tillgång till egen dator med internetuppkoppling.

Fysiska träffar om ca 3-5 dagar sker vid 7 tillfällen per läsår (för att genomföra praktiska moment). Dessa träffar kommer att ske på Campus Roslagen i Norrtälje, Väddö folkhögskola eller på Campus Härnösand Höga Kusten.

Det finns totalt 30 platser till utbildningen. 20 på Campus Roslagen och 10 på Campus Härnösand. Vilket Campus du föredrar anmäler du i samband med ansökningen. Läs om Campus Roslagens bostadsgaranti.

Antal LIA-veckor

10 + 10 veckor

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och är berättigad till CSN-stöd. Kostnader för studentlitteratur samt resor, kost och logi vid fysiska träffar bekostas av den studerande.

Examen och intyg

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet med särskilda förkunskaper Kemi 1 eller Naturkunskap 2 eller motsvarande kunskaper. Läs mer om grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildning här.

Du har även möjlighet att söka på reell kompetens eller på fri kvot. Läs mer om vad reell kompetens och fri kvot innebär här.

Utbildningsdatum för starten 2024

Utbildningen börjar: 2024-08-26
Utbildningen slutar: 2026-05-08

Ansökningsdatum för 2024

Ansökan öppnar: 2024-02-01
Ansökan stänger: 2024-04-19

Sen anmälan 2024

Efter 2024-04-19 har du möjlighet att registrera en sen anmälan t.o.m. 2024-05-17.

Vidare studier

Efter fullgjord Akvaponiingenjörsutbildning har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper ytterligare, till exempel genom vidare studier på Nord University i Norge.

Kontakt

Sandy Monteiro, utbildningsansvarig
Telefon: 0176-528 02
E-post: sandy.monteiro@vaddo.fhsk.se

Frida Eklund, utbildningsledare, Campus Roslagen
Telefon: 0176-28 61 15 eller 070-828 67 50
E-post: frida.eklund@campusroslagen.se

 

Kursfakta

Kursstart: Måndag 26 augusti 2024

Kurslängd: 2 år (400 YH-poäng)

Studietakt: Heltid (100%) och på distans med fysiska träffar antingen i Norrtälje/på Väddö eller i Härnösand.

Antagningskriterier: Grundläggande behörighet med särskilda förkunskaper Kemi 1 eller Naturkunskap 2 eller motsvarande kunskaper.

Ansökan öppnar: 1 februari 2024

Ansökan stänger: 19 april 2024

Ekonomi: Utbildningen är kostnadsfri men studentlitteratur samt resor, kost och logi vid fysiska träffar bekostas av den studerande.

CSN: Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.

Kontakt:
Sandy Monteiro, utbildningsansvarig
Telefon: 0176-528 02
E-post: sandy.monteiro@vaddo.fhsk.se

Frida Eklund, utbildningsledare, Campus Roslagen
Telefon: 0176-28 61 15 eller 070-828 67 50
E-post: frida.eklund@campusroslagen.se

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 2

Kul och viktig kurs som ger ett sammanhang, kraft och inspiration att göra dom förändringar som är nödvändiga.

Kim, Ekohushåll – i teori och praktik

Citat 3

De viktigaste kunskaperna jag någonsin har fått och aldrig en tråkig stund! Och då har jag gått 7 år på universitetet, så jag vet vad jag pratar om.

Salma, Ekohushåll – i teori och praktik

Citat 1

En kurs som visar en vägen inför resten av livet.

Jon, Irländsk folkmusik