UNDERSKÖTERSKEUTBILDNING

Hem E Kurser E Undersköterskeutbildning

För dig som vill arbeta inom vård och omsorg och ha en skyddad yrkestitel

Vill du ha ett meningsfullt arbete där du kan hjälpa andra människor? Då kan Undersköterskeutbildningen vara rätt för dig. Efter fullgjord utbildning har du de kunskaper och färdigheter som krävs för att ansöka om den skyddade yrkestiteln undersköterska. Utbildningen är tvåårig och ges på plats på Väddö folkhögskola.

Som undersköterska arbetar du med att ge grundläggande vård och omsorg till vårdtagare inom olika vårdmiljöer. Du är en viktig del av ett team av vårdpersonal och du kan till exempel hjälpa vårdtagare och brukare med förflyttningar och personlig hygien samt bistå vid måltider. Du är bekant med olika medicintekniska hjälpmedel och ger stöd till vårdtagare i deras dagliga liv.

Enligt Arbetsförmedlingen finns det både nu och i framtiden gynnsamma möjligheter att få anställning inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg för personer med relevant utbildning.

 

Utbildningsinnehåll

Under utbildningen kommer du att få en gedigen grund för att kunna arbeta inom vård och omsorg och bidra till att förbättra människors hälsa och livskvalitet. Följande innehåll/moment ingår i utbildningen:

 • Anatomi och fysiologi 1
 • Anatomi och fysiologi 2
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
 • Gerontologi och geriatrik
 • Hälso- och sjukvård 1
 • Hälso- och sjukvård 2
 • Omvårdnad 1
 • Omvårdnad 2
 • Psykiatri 1
 • Psykiatri 2
 • Psykologi 1
 • Social omsorg 1
 • Social omsorg 2
 • Vård och omsorg specialisering
 • Samhällskunskap 1a1
 • Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1
 • Missbruksvård
 • Lärande i arbete (LIA)

Utbildningen är i linje med Socialstyrelsens kompetenskrav på att få en skyddad yrkestitel.

 

 

Upplägg

Undersköterskeutbildning ges på heltid (100%) under 80 veckor på plats på Väddö i Roslagen. I utbildningstiden ingår Lärande i arbete (LIA).

Utbildningen är CSN-berättigad och ges på gymnasial nivå. Du som deltagare förväntas lägga ner i genomsnitt 40 h per vecka på studierna, varav hälften av tiden är schemalagt lärarlett studiearbete.

 

Syfte med utbildningen

Utbildningens syfte är att ge dig som deltagare de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna arbeta som undersköterska inom vård- och omsorgssektorn. En skyddad yrkestitel som undersköterska ger dig en säkrare framtida anställning inom hälso-och sjukvård.

Som undersköterska kan du arbeta inom en bred bransch, inom äldreomsorg, som sjukhuspersonal och inom öppen vård. Efter första året kan du bli vårdbiträde och väljer du att fullfölja år två blir du undersköterska.

 

Utbildningsbevis

Om du fullgör utbildningen enligt utbildningsmålen erhåller du ett utbildningsbevis. Du kan sedan skicka in utbildningsbeviset till Socialstyrelsen för att få skyddad yrkestitel.

 

Ekonomi och CSN

All undervisning är kostnadsfri men du betalar antingen en internatavgift, om du väljer att bo på skolans internat eller en externatavgift, om du bor utanför skolan. Läs mer om detta nedan.

Det går inte att välja bort kosten. Att bara betala för enstaka måltider, enbart rum eller att ge möjlighet till egen lunchlagning under skoldagar kan skolan inte erbjuda. Möjlighet att få specialkost finns vid behov.

Utbildningen är CSN-berättigad. Du ansöker om studiemedel separat via CSN:s hemsida.
 

Internatavgift

Du som väljer att bo på skolans internat under din studietid räknas som internatdeltagare. Internatdeltagare betalar en månadshyra för internatrum samt en mat- och serviceavgift.

Månadshyra för internatrum
Hyreskostnaden för ett internatrum är för närvarande 3150 kr per månad. En månadshyra betalas i deposition före inflyttning. Du hyr rummet per läsår.

Mat- och serviceavgift
Utöver hyran tillkommer en mat- och serviceavgift på 6380 kr per termin. Denna avgift är lika oavsett om du väljer att bo på internatet eller ej. Summan delas på två betalningar per termin och faktureras i september och november för höstterminen samt i februari och april för vårterminen.

I mat- och serviceavgiften ingår lunch på skolan måndag till fredag alla skoldagar, försäkring, licens till kurslitteratur, kopiering, tillgång till skolans gym vissa tider och tillgång till kårhus. Övriga måltider lagar du i elevköken som är utrustade med det mesta du behöver.
 

Externatavgift

Du som bor utanför skolan räknas som externatdeltagare. Som externatdeltagare betalar du 6380 kr per termin i externatavgift. För detta får du lunch på skolan måndag till fredag alla skoldagar, försäkring, licens till kurslitteratur, kopiering, tillgång till skolans gym vissa tider och tillgång till kårhus. Observera att elevköken bara är till för deltagare som bor på skolan.

Summan delas på två betalningar per termin och faktureras i september och november för höstterminen samt i februari och april för vårterminen.

 

Studietider

Nästa utbildningsstart för Undersköterskeutbildningen är 2024-08-19. Studietiderna för utbildningen under det kommande läsåret är följande.

Höstterminen 2024:
2024-08-19 – 2024-12-20

Vårterminen 2025:
2025-01-08 – 2025-06-10

 

Antagningskrav

För att antas till utbildningen ska du som söker:

 • Vara minst 18 år, eller fylla 18 samma år du börjar hos oss
 • Ha behörighet att studera på gymnasienivå
 • Ha språkkunskaper motsvarande minst SVE 1 eller SVA 1
 • Bifoga ett personligt brev till din ansökan där du berättar om dig själv och varför du söker till utbildningen
 • Bifoga ett personbevis för studier till din ansökan. Personbevis beställs kostnadsfritt via Skatteverkets hemsida
 • Medverka på en intervju där dina förutsättningar för en framtida roll inom vård- och omsorgssektorn bedöms

Arbetslivserfarenhet inom hälso- och sjukvård är ett plus men inget krav.

 

Ansökan och antagning

Du ansöker till utbildningen digitalt via vår administrativa plattform Schoolsoft. Där loggar du in (eller skapar ett konto om du inte redan har ett) och följer sedan instruktionerna på skärmen för att skicka in din ansökan.

Till din ansökan ska du bifoga ett personligt brev, personbevis för studier samt intyg som styrker att du har fullföljt grundskolan. Vi har löpande antagning fram till den 31 juli.
 

Urval

Urvalet baseras på skolans egen bedömning om du kan tillgodogöra dig utbildningen utifrån det personliga brevet och intervjun.

Antagningsbeskedet skickas ut via mejl till den e-postadress du angett i Schoolsoft.

 

Kontakt

Har du några frågor om utbildningen? Kontakta då Väddö folkhögskolas rektor, Sandy Monteiro, på e-postadress sandy.monteiro@vaddo.fhsk.se eller på telefon 0176-528 02.

Varmt välkommen med din ansökan!

 
Ansök till höstterminen 2024
 

Kursfakta

Startdatum: Måndagen den 19 augusti 2024

Studietakt: Heltid (100%)

Upplägg: Utbildningen ges på plats på Väddö folkhögskola, Väddö, och pågår under 80 veckor.

Ansök senast: Vi har löpande antagning fram till den 31 juli.

Antagningskrav: För att kunna antas till utbildningen ska du vara minst 18 år (eller fylla 18 år senast det året du börjar hos oss), skriva ett personligt brev till din ansökan, ha behörighet att studera på gymnasienivå, ha språkkunskaper motsvarande minst SVE 1 eller SVA 1 samt delta på en antagningsintervju. Du ska också bifoga ett personbevis för studier till din ansökan.

Studietider läsåret 2024/2025:
HT: 2024-08-19 – 2024-12-20
VT: 2025-01-08 – 2025-06-10

Kontakt:
Sofie Granath, utbildningsansvarig och lärare

Sandy Monteiro, rektor
E-post: sandy.monteiro@vaddo.fhsk.se
Telefon: 0176-528 02

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 2

Kul och viktig kurs som ger ett sammanhang, kraft och inspiration att göra dom förändringar som är nödvändiga.

Kim, Ekohushåll – i teori och praktik

Citat 1

En kurs som visar en vägen inför resten av livet.

Jon, Irländsk folkmusik

Citat 3

De viktigaste kunskaperna jag någonsin har fått och aldrig en tråkig stund! Och då har jag gått 7 år på universitetet, så jag vet vad jag pratar om.

Salma, Ekohushåll – i teori och praktik