ALLMÄN KURS DISTANS

Hem E Kurser E Allmän kurs Distans

Vi möter dig där du är!

Allmän kurs Distans vänder sig till dig som är studiemotiverad och som vill läsa in gymnasiekurser med målet att gå vidare till högre studier. Vi studerar på heltid och varvar självständiga studier med digitala kursträffar.

På Allmän kurs Distans kan du studera på den plats och tid som passar dig. Vi har ett stort fokus på högre studier och självständigt arbete, vilket betyder att du som söker bör vara studiemotiverad. Under kursens gång får du en personlig kursplan som anpassas efter dina behov. Om du vill öva för högskoleprovet hjälper vi dig med det också. Utbildningen är på heltid och du har möjlighet att söka studiemedel från CSN.

Vi erbjuder lärarledda, digitala lektioner enligt ett rullande veckoschema. Utöver detta har vi sex digitala träfftillfällen per läsår, där varje träfftillfälle består av flera dagar i följd. De digitala träffarna är obligatoriska och då har vi examinationer, redovisningar och diskussioner. Träffarna sker via videosamtal. Det är viktigt att du har en fungerande kamera och att den är på vid de digitala kursträffarna.

I utbildningen ingår följande ämnen:

 • Matematik
 • Svenska
 • Engelska
 • Historia
 • Samhällskunskap
 • Religion
 • Naturkunskap

Vi gör även flera obligatoriska studiebesök, bland annat till muséer, teatrar, kyrkor, etc.

Under hela utbildningen har du en coach som följer dina studier, ni har löpande kontakt och diskuterar sådant som studieteknik, mål och utmaningar. Du uppmuntras även att reflektera över din personliga utveckling och vad som har hänt under kursens gång. Som en ytterligare hjälp i din personliga utveckling jobbar vi med grupparbeten, så att du kan växa i olika roller och utvecklas, både för att ta mer plats och för att bli en ännu bättre lyssnare under våra obligatoriska videosamtal.

Vidare använder vi olika digitala forum så att du ska kunna möta andra deltagare för att diskutera och växa tillsammans. Under utbildningens gång får du även möjlighet att träffa tidigare deltagare för att få inspiration och tips på hur du bäst kan lyckas med dina studier.

Ännu en viktig del av utbildningen är deltagarinflytande. Vi arbetar hela tiden med att utveckla och förbättra undervisningen, det betyder att vi vill att du som deltagare tar plats och berättar vad som fungerar och vad som kan förbättras på utbildningen. Du har till exempel möjlighet att påverka på ett demokratiskt sätt via skolrådet.

Är du nyfiken på vad andra studerande tycker om Allmän kurs Distans? Här kan du läsa några citat från våra deltagare.

 

Studieomdöme istället för betyg

När du läser på allmän kurs får du inte betyg i varje enskilt ämne. I stället får du efter varje fullföljt studieår ett så kallat studieomdöme – gemensamt för alla ämnen du har läst – som skolans lärare tillsammans sätter vid slutet av varje läsår.

Det här omdöme ger en bild av dina förutsättningar att klara fortsatta studier. Tillsammans med grundläggande behörighet för högskolestudier ger studieomdömet dig möjlighet att söka högskoleplats i folkhögskolans egen kvotgrupp. De faktorer som dina lärare tittar på när studieomdömet sätts är:

 • Dina kunskaper, färdigheter och utveckling av dessa.
 • Din förmåga till analys, bearbetning och överblick.
 • Dina ambitioner, din uthållighet och din förmåga att organisera studier.
 • Din sociala förmåga.

Att närvara på minst 80% av de digitala kursträffarna är en förutsättning för att få ut ditt omdöme.

 

Det här behöver du

För att kunna studera på den här distanskursen behöver du ha tillgång till en dator med internetuppkoppling, fungerande kamera och mikrofon samt tid att avsätta ca 40 h/veckan för studier, varav hälften av tiden är schemalagt lärarlett studiearbete.

Du behöver även ett Googlekonto, eftersom vi använder Google Classroom som plattform. Har du inget Googlekonto? Du kan enkelt skapa ett gratis konto på Googles hemsida.

 

Folkhögskolekurs på distans

Att studera på en folkhögskolekurs är inte som att studera på gymnasiet eller på Komvux. Folkhögskolan är en egen studieform som bland annat baseras på frihet under ansvar. Detta är särskilt viktigt på våra distansutbildningar. Det är viktigt att du lämnar in dina uppgifter i tid. Utbildningen bottnar i att lärandet utgår från dina och dina kurskamraters behov, erfarenheter och förkunskaper.

Undervisningen kostar inget men vi tar ut en avgift på 800 kr per termin för digital studielitteratur och licenser.

 

Studiemedel

Studier på Allmän kurs Distans berättigar till studiemedel via CSN (Centrala studiestödsnämnden). Om du vill använda studiemedel måste du själv fylla i och skicka in en ansökan på CSN:s hemsida.

 

Ansökan och antagning

Du ansöker till utbildningen digitalt via vår administrativa plattform Schoolsoft. Där loggar du in (eller skapar ett konto om du inte redan har ett) och följer sedan instruktionerna på skärmen för att skicka in din ansökan.

Till ansökan ska du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen. Du ska även bifoga kopior av betyg och personbevis för studier. Personbevis beställer du själv via Skatteverkets hemsida. Observera att eventuella utländska betyg behöver valideras. Du kan läsa mer om betygsvalidering på Universitets- och högskolerådets hemsida. Ansökan är öppen fram till kursstart.

Efter att vi har hanterat din ansökan kallas du till en personlig intervju som genomförs digitalt. Det är skolan som bedömer dina förutsättningar för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

 
Ansök till vårterminen 2024

 
Allmän kurs Distans på Väddö folkhögskola
 

Kursfakta

Kursstart: Måndag den 8 januari 2024

Sista ansökningsdag: Ansökan är öppen fram till kursstart.

Längd: 1-3 år beroende på din tidigare erfarenhet.

Antagningsvillkor: Personligt brev, personbevis för studier samt intervju. Du måste ha fyllt 18 år senast det år du börjar hos oss. Intervjun genomförs digitalt via Microsoft Teams.

Omfattning: Heltid (100%)

Nivå: Gymnasienivå

Terminsdatum 2024:
Vårterminen: 8 januari – 7 juni
Höstterminen: 19 augusti – 20 december

Digitala kursträffar: Kursen har sex digitala träfftillfällen per läsår, där varje träfftillfälle består av flera dagar i följd. De digitala träffarna är obligatoriska och då har vi examinationer, redovisningar och diskussioner. Träffarna sker via videosamtal.

Studiebesök: Vi gör flera obligatoriska studiebesök, bland annat till muséer, teatrar, kyrkor, etc.

Ekonomi: Undervisningen kostar inget men vi tar ut en avgift på 800 kr per termin för digital studielitteratur och licenser.

CSN: Studierna är studiemedelsberättigade.

Kontaktperson:
Susanne Hult, kursansvarig
Mobil: 070-303 48 12
E-post: susanne.hult@allmankurs.se

Facebook

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 2

Kul och viktig kurs som ger ett sammanhang, kraft och inspiration att göra dom förändringar som är nödvändiga.

Kim, Ekohushåll – i teori och praktik

Citat 1

En kurs som visar en vägen inför resten av livet.

Jon, Irländsk folkmusik

Citat 4

Den bästa terminen hittills i mitt liv!

Maria, Irländsk folkmusik