SKAPA DIG VIDARE – FÖRDJUPNING

Hem E Kurser E Skapa dig vidare – fördjupning

För dig som vill fördjupa dig i kravlöst skapande, balans och meningsfullhet i vardagen

Skapa dig vidare – fördjupning är en kurs där du fördjupar dig i de kunskaper du lärde dig på Skapa dig vidare. Du ges möjlighet att fördjupa relationen med dig själv ytterligare samt hitta mer balans, glädje och meningsfullhet i tillvaron, med än mer fokus på att förankra kunskaperna i vardagen. Kursen är en distansutbildning på halvtid med tre obligatoriska platsträffar på skolan.

Kursen vänder sig till dig som tidigare har gått Skapa dig vidare och som vill fördjupa dina kunskaper inom personlig utveckling, kreativt skapande och symbolarbete. Huvudlärare och kursansvarig för Skapa dig vidare – fördjupning heter Malin Eriksson. Hon är examinerad folkhögskollärare, beteendevetare och ayurvedisk hälsorådgivare. Tidigare har hon arbetat med sömn- och stressforskning.

 

Kursinnehåll

Under kursen kommer vi fortsätta att måla (bland annat utifrån impulsmåleri), skapa i lera och andra material, skriva olika texter och läsa berättelser. Vi fortsätter att använda oss av naturen som inspiration i skapandeprocessen men också som återhämtning och kraftkälla. Genom somatisk yoga för kropp och själ fördjupar vi relationen med vår fysiska och psykiska kropp, lär oss hur vi kan fortsätta ta hand om dem och bevara balansen utifrån ens egna unika behov. Även meditation, avslappningsövningar och stresshantering sker löpande under kursens gång.

Du som deltagare förväntas lägga ner i genomsnitt 20 h per vecka på studierna, varav hälften av tiden är schemalagt lärarlett studiearbete. Vid kursens slut får du ett kursintyg.

 

Syfte och mål med kursen

Kursens syfte är att ge dig som deltagare fördjupande möjligheter till personlig utveckling, ett utforskande av dig själv, samt återhämtning och balans i vardagen. Detta sker i huvudsak genom olika typer av skapande verksamhet, avslappning och återhämtande aktiviteter. Syftet är också att du ges möjlighet att djupare förankra vissa kursmoment i din vardag.

Efter fullföljd utbildning ska du ha:

  • fördjupat ditt arbete inom kravlöst skapande verksamhet såsom lerarbete, måleri, impulsmåleri, skrivande samt skiss- och symbolarbete
  • fördjupad kunskap i olika tekniker för personlig återhämtning och avslappning
  • fördjupat reflektionerna över dig själv, dina behov och din känsla av sammanhang
  • närvarat i gruppsamtal
  • läst och reflekterat över angiven kurslitteratur
  • förankrat vissa kursmoment i din vardag

 

Platsträffar på Väddö folkhögskola

Kursen har totalt fyra träffar, en digital och tre platsträffar på Väddö folkhögskola. När vi ses har vi kravlöst skapande och utforskande som ledord. Upplägget på platsträffarna kommer du att känna igen från grundkursen – varje platsträff består av tre dagar, onsdag till fredag, och varje träff har sitt eget fördjupande tema. Deltagande i samtliga fyra träffar är obligatoriskt.

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar för kost och logi vid platsträffarna på skolan. Kost och logi vid platsträffarna kostar 1850 kr per träff (logi under två nätter, inkl. lakan och handduk, samt kost dag 1-3). I priset inkluderas även en serviceavgift som omfattar försäkring, licenser och kopiering. Bor du i närheten av skolan kan du välja att betala enbart för kost vilket då kostar 830 kr per platsträff.

Enstaka måltider eller möjlighet till egen matlagning under platsträffarna kan skolan inte erbjuda. Det finns möjligheter till specialkost vid behov.

En kostnad för kursmaterial tillkommer på 800 kr för hela kursen. Denna avgift betalas innan kursstart.
 

Träffarnas upplägg

Nedan kan du ta del av datum för träffarna och vilket tema de har. Vi har inplanerade aktiviteter under hela dagarna. Ramschema för träffarna delas ut vid kursstart. Kursen startar den 12 februari och den första träffen sker digitalt samma dag via Zoom. Efter det är det tre platsträffar på Väddö som gäller.
 

Digital uppstartsträff (via Zoom)

12 februari (mån vecka 7)

Tema: Avstamp!
Den här träffen gör vi just ett avstamp – från någonting, till någonting annat. Vi pratar om våra intentioner med att gå kursen. Vi börjar definiera för oss själva vad vi gör här och vad vi tar styrning mot in i vårens äventyr.
 

Platsträff 1

13 mars – 15 mars (ons-fre vecka 11)

Tema: Motstånd
Vi har alla motstånd i olika former och färger i våra liv. Vissa är större och trögare än andra. Vilka är dina motstånd och vad är det som hindrar dig från att leva det liv du vill? Vi gestaltar våra motstånd och börja luckra upp dem för att kunna välkomna annat i våra liv.
 

Platsträff 2

17 april – 19 april (ons-fre vecka 16)

Tema: Flöde
När vi upplever flöde sker allt av sig själv, helt ansträngningslöst. Det sägs att det som är naturligt är det som sker utan ansträngning. Vi börjar identifiera vårt flöde och gör plats för mer av det i våra liv. Vi tränar oss i att släppa taget och att släppa loss. Nyfikenhet, glädje och lätthet blir våra ledord.
 

Platsträff 3

22 maj – 24 maj (ons-fre vecka 21)

Tema: Mod
Astrid Lindgren sa att ”Ibland måste man göra saker man inte vågar, annars är man ingen människa utan bara en liten lort”. Det krävs ett visst mått av mod att våga leva ett autentiskt liv, ett liv med utgångspunkt i ens inre kärna, det vi kanske kallar själen. Hur hittar vi kärnan och hur hittar vi modet att leva utifrån den?

 

Distansundervisning mellan träffarna

Mellan träffarna arbetar du med din egen process i uppgifter som knyter an till träffarna och som ger dig fortsatt inspiration till en skapande, meningsfull vardag. Du delar reflektioner och skapelser med din grupp via vår kursplattform. Du läser utvalda böcker och kompendier enligt litteraturlistan (listan delas ut vid kursens start).

Mellan platsträffarna på skolan finns, utöver den digitala uppstartsdagen samt individuell handledning/vägledning i hemuppgifterna, också schemalagda digitala lärarmoment för hela gruppen som ges i vårt digitala klassrum. Övrig studietid kan du lägga upp till stor del som du vill, men du behöver arbeta med vissa uppgifter en liten stund varje dag, exempelvis någon närvaro- eller avslappningsövning.

Du behöver ha tillgång till en dator eller motsvarande för att kunna delta i distansundervisningen.

 

Ansökan och antagning

Du ansöker till kursen digitalt via vår administrativa plattform Schoolsoft. Där loggar du in (eller skapar ett konto om du inte redan har ett) och följer sedan instruktionerna på skärmen för att skicka in din ansökan.

Till ansökan ska du bifoga ett personbevis för studier. Personbevis beställs kostnadsfritt via Skatteverkets hemsida. Du ska även bifoga ett personligt brev. I det personliga brevet berättar du:

  • Om dig själv
  • Varför du vill gå kursen
  • Vilken termin du gick Skapa dig vidare

Du måste ha tillgång till en egen dator med internetuppkoppling för att kunna antas till kursen.

Antagning sker baserat på det personliga brevet. Skolan har inte möjlighet att ge individuell återkoppling på de personliga breven. Antagningen sker löpande så kursplatserna kan bli fyllda innan sista ansökningsdag.

Urvalet baseras på skolans egen bedömning om du som sökande kan tillgodogöra dig utbildningen. Skolan strävar efter en variation av erfarenheter, livssituationer och kunskaper i gruppen.

Välkommen till ytterligare en inspirerande termin tillsammans med oss!

 

Ingen kursstart vårterminen 2024

Skapa dig vidare – fördjupning inte ges under vårterminen 2024. Vänligen återkom senaste för att ta del av när nästa kursstart planeras.
 

Kursfakta

Kursstart: Ingen kursstart under VT24

Kurslängd: 1 termin (15 veckor)

Studietakt: Halvtid (50%)

Antagningskriterier: Du måste ha gått Skapa dig vidare innan du kan gå den här fördjupningskursen samt skriva en motivering till varför du vill gå kursen och bifoga ett personbevis för studier till din ansökan.

Urval: Det är skolan som bedömer dina förutsättningar att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Antal platser: 12 platser

CSN: Kursen är CSN-berättigad.

Kostnad: Kost och logi vid platsträffarna kostar 1850 kr per träff (logi under två nätter, inkl. lakan och handduk, samt kost dag 1-3). I priset inkluderas även en serviceavgift som omfattar försäkring, licenser och kopiering.

Bor du i närheten av skolan kan du välja att betala enbart för kost vilket då kostar 830 kr per platsträff.

En kostnad för kursmaterial tillkommer på 800 kr. Denna avgift betalas innan kursstart.

Kontakt:
Malin Eriksson, lärare och kursansvarig
E-post: malin.eriksson@vaddo.fhsk.se

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 3

De viktigaste kunskaperna jag någonsin har fått och aldrig en tråkig stund! Och då har jag gått 7 år på universitetet, så jag vet vad jag pratar om.

Salma, Ekohushåll – i teori och praktik

Citat 2

Kul och viktig kurs som ger ett sammanhang, kraft och inspiration att göra dom förändringar som är nödvändiga.

Kim, Ekohushåll – i teori och praktik

Citat 1

En kurs som visar en vägen inför resten av livet.

Jon, Irländsk folkmusik