SKAPA DIG VIDARE

Hem E Kurser E Skapa dig vidare

För dig som söker kravlöst skapande, balans och meningsfullhet i vardagen

Skapa dig vidare är en kreativ kurs för personlig utveckling och återhämtning. Genom kravlöst skapande i olika former, ayurveda (indisk medicin), somatisk yoga, m.m. får du chans att fördjupa relationen med dig själv samt hitta mer balans, glädje och meningsfullhet i tillvaron. Kursen är en distansutbildning på halvtid med fyra obligatoriska platsträffar på skolan. Du behöver inga förkunskaper men ett intresse för personlig utveckling.

Kursen vänder sig till dig som vill prova på eller fortsätta med kreativt skapande och symbolarbete för att fördjupa din relation med dig själv. Kursen handlar också om att komma i balans, att hitta återhämtning och ny kraft. Genom olika skapandeformer strävar vi efter att få fatt i oss själva – eller kanske hitta tillbaka till oss själva – där varje målning, lerfigur eller skapelse kan ge insikter om dig själv.

 

Kursinnehåll

Under kursen kommer vi att måla – bland annat utifrån impulsmåleri – skapa i lera och andra material, skriva och läsa olika texter och berättelser. Vidare använder vi oss bland annat av naturen som inspiration i skapandeprocessen men också som återhämtning och kraftkälla. Genom ayurveda och somatisk yoga lär vi även känna vår fysiska och psykiska kropp, hur vi kan ta hand om dem och komma i balans utifrån ens egna unika behov.

Vi arbetar även med KASAM. KASAM står för Känsla Av SAMmanhang och träffarna är utformade för att du ska få möjlighet att arbeta med din egen känsla av sammanhang i livet – något som bevisats ha goda effekter på människans hälsa. Även meditation, avslappningsövningar och stresshantering sker löpande under kursens gång.

 

Upplägg

Skapa dig vidare är en distanskurs på halvtid med fyra obligatoriska platsträffar på skolan. Kursen pågår under en termin och ges på gymnasial nivå.

Du som deltagare förväntas lägga ner i genomsnitt 20 h per vecka på studierna, varav hälften av tiden är schemalagt lärarlett studiearbete.

 

Platsträffar på Väddö folkhögskola

Vi ses på fyra platsträffar på Väddö folkhögskola med kravlöst skapande och utforskande som ledord. Deltagande i platsträffarna är obligatoriskt. Se kostnad för kost och logi under platsträffarna under rubriken Ekonomi och CSN nedan.
 

Platsträffarnas upplägg

Nedan kan du ta del av datum för platsträffarna och vilket tema de har. Vi har inplanerade aktiviteter under hela dagarna. Schema för träffarna delas ut vid kursstart.
 

Träff 1

4/9 – 6/9 2024 (ons-fre vecka 36)

Tema: Nutid – Var är jag idag?
Vi tar avstamp i nuet! Du arbetar med ditt ”här och nu”: Hur har jag det i mitt liv idag? Du stannar upp och överblickar nuet, får prova på avslappningsmetoder för att vila i det och bli mer ”här-varande”. Vi pratar om vad kreativitet egentligen är och utforskar hur den kan göra oss lite lyckligare. Vi pratar också om vikten av att känna mening i livet. Vi börjar lära känna varandra, bekantar oss med kursens olika moment och utforskar olika vägar att komma i kontakt med oss själva.
 

Träff 2

9/10 – 11/10 2024 (ons-fre vecka 41)

Tema: Dåtid – Var kommer jag ifrån?
Nu får du arbeta med din egen historia! Var har jag mina rötter och hur har min historia påverkat mig i livet? På olika sätt utforskar du frågan hur du hamnade just precis här. Nu introduceras även ayurvedans holistiska syn på människan och vår hälsa. Vi är alla olika och varje människa har en unik väg till hälsa. Du skapar förståelse för dig själv och tränar på att bli lite snällare mot dig själv.
 

Träff 3

6/11 – 8/11 2024 (ons-fre vecka 45)

Tema: Framtid – Vart är jag på väg?
Nu får du arbetar med din framtid! Vad drömmer du om och hur tar du dig dit? På olika sätt utforskar du förmågan att släppa taget och kraften i att sätta en avsikt för framtiden. Du lämnar det du vill göra dig av med och tar med dig det du behöver framåt. Vi tar lite extra hjälp av naturen som kraftkälla. Du utforskar lusten och tryggheten inuti dig själv för att skapa riktning mot din framtid och dina drömmar.
 

Träff 4

4/12 – 6/12 2024 (ons-fre vecka 49)

Tema: Helhet – Hela människan
På den fjärde och sista träffen fördjupar du dig i det holistiska synsättet, där hela människan får sitt utrymme. När känner du dig hel och hur hittar du dit? Du utforskar hur alla delar hänger samman, att allt spelar roll, samt din egen del i helheten. När du minns vem du är vet du vem du ska bli. Vi samskapar även en gemensam avslutningsceremoni, börjar knyta ihop säcken, skapar helhet och välkomnar ett nytt år.

 

Distansundervisning mellan träffarna

Mellan platsträffarna arbetar du med din egen process i uppgifter som knyter an till träffarna och som ger dig en väg in i en skapande, meningsfull vardag. Du delar reflektioner och skapelser med din grupp via vår kursplattform. Du läser utvalda böcker och kompendier enligt litteraturlistan (listan delas ut vid kursens start).

Mellan träffarna finns, utöver individuell handledning/vägledning i hemuppgifterna, också schemalagda digitala lärarmoment för hela gruppen som ges i vårt digitala klassrum. Övrig studietid kan du lägga upp till stor del som du vill, men du behöver arbeta med vissa uppgifter en liten stund varje dag, exempelvis någon närvaro- eller avslappningsövning.

 

Syfte och mål med kursen

Kursens huvudsyfte är att ge dig som deltagare möjlighet till personlig utveckling, ett utforskande av dig själv, samt återhämtning och balans i vardagen. Detta sker i huvudsak genom olika typer av skapande verksamhet och återhämtande aktiviteter, men även genom läsning av kurslitteraturen och reflektioner, såväl enskilda som i grupp.

Efter fullföljd kurs ska du ha:

  • provat på kravlöst skapande verksamhet såsom måleri, impulsmåleri, arbete i lera, skrivande, samt skiss- och symbolarbete
  • grundläggande kunskap i olika tekniker för personlig återhämtning och balans
  • reflekterat över dig själv, dina behov och din känsla av sammanhang utvecklat ökad självkännedom
  • närvarat i gruppsamtal
  • läst och reflekterat över angiven kurslitteratur
  • aktivt deltagit i kursens samtliga moment

 

Kursbevis

Efter att du har fullgjort kursen får du ett kursbevis.

 

Lärare

Malin Eriksson, huvudlärare och kursansvarig
Malin är en kreativ själ och har en förkärlek för ordet balans. I grunden är hon beteendevetare med en masterexamen i psykologi och är examinerad folkhögskollärare. Hon har i flera år arbetat med kurser och utbildningar i kreativt skapande, personlig utveckling och hälsa. Malin är även diplomerad ayurvedisk hälsorådgivare och har praktiserat ayurveda, yoga och meditation sedan 2010. Tidigare har hon arbetat med sömn- och stressforskning.

Victoria Strandberg, lärare
Kreativitet och lekfullhet är två nyckelord i Victorias liv. Victoria har studerat pedagogik för vuxna vid Malmö Högskola och har arbetat som pedagog och föreläsare under många år. Hon fann yogan i början av 2000-talet och är diplomerad yogalärare inom somatisk yoga, yin yoga med mindfulness och yoga med embodiment. Victoria är även utbildad lärare i Vedic Art. Hon har tidigare arbetat inom en ideell organisation, vars syfte är att sprida kunskap om psykisk ohälsa.

 

Ekonomi och CSN

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar för kost och logi vid platsträffarna på skolan. Kost och logi vid platsträffarna kostar 1850 kr per träff (logi under två nätter, inkl. lakan och handduk, samt kost dag 1-3). I priset inkluderas även en serviceavgift som omfattar försäkring, licenser och kopiering.

Bor du i närheten av skolan kan du välja att betala enbart för kost vilket då kostar 830 kr per träff. Enstaka måltider eller möjlighet till egen matlagning under platsträffarna kan skolan inte erbjuda. Det finns möjligheter till specialkost vid behov.

En kostnad för kursmaterial tillkommer på 800 kr för hela kursen. Denna avgift betalas innan kursstart.

 

Studietider

Nästa kursstart för Skapa dig vidare är 2024-08-19. Studietiderna för terminen är 2024-08-19 – 2024-12-20.

 

Antagningskrav

Du behöver inga förkunskaper men ett intresse för personlig utveckling. Till din ansökan ska du bifoga ett personbevis för studier. Personbevis beställs kostnadsfritt via Skatteverkets hemsida. Du ska även bifoga ett personligt brev. I det personliga brevet berättar du

  • Om dig själv
  • Varför du vill gå kursen
  • Vad du heter och din ålder
  • Om du har sökt till Skapa dig vidare tidigare

Obs! Döp ditt personliga brev enligt formatet: ”SDVHT24.Efternamn.Förnamn”.

Du måste ha tillgång till en egen dator med internetuppkoppling för att kunna delta i distansundervisningen och därmed antas till kursen.

 

Ansökan och antagning

Du ansöker till utbildningen digitalt via vår administrativa plattform Schoolsoft. Där loggar du in (eller skapar ett konto om du inte redan har ett) och följer sedan instruktionerna på skärmen för att skicka in din ansökan.

Till din ansökan ska du bifoga ett personbevis för studier samt ett personligt brev. Antagning sker löpande, så platserna kan bli fyllda innan sista ansökningsdag. Ansökan är stängd.

Har du behov av något typ av stöd i undervisningen? Vänligen kontakta kursansvarig i samband med din ansökan.
 

Urval

Urvalet baseras på skolans egen bedömning om du som sökande kan tillgodogöra dig utbildningen. Urvalet görs i huvudsak utifrån det personliga brevet. Skolan strävar efter en variation av erfarenheter, livssituationer och kunskaper i gruppen.

Skolan har inte möjlighet att ge individuell återkoppling på din ansökan utöver antagningsbeskedet.

 

Kontakt

Har du några frågor om kursen? Kontakta då kursansvarig, Malin Eriksson, på e-postadressen malin.eriksson@vaddo.fhsk.se

 

Kursfakta

Startdatum: Måndagen den 19 augusti 2024

Studietakt: Halvtid (50%)

Upplägg: Distanskurs med fyra obligatoriska platsträffar på skolan.

Ansök senast: Ansökan är stängd.

Antal platser: 12 platser

Antagningskrav: Bifoga ett personligt brev till din ansökan där du berättar varför du vill gå kursen, ange även om du sökt till kursen tidigare. Dessutom ska du bifoga ett personbevis för studier till din ansökan. Tillgång till dator är ett antagningskrav.

Studietider höstterminen 2024:
2024-08-19 – 2024-12-20

Kontakt:
Malin Eriksson, lärare och kursansvarig
E-post: malin.eriksson@vaddo.fhsk.se

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 1

En kurs som visar en vägen inför resten av livet.

Jon, Irländsk folkmusik

Citat 3

De viktigaste kunskaperna jag någonsin har fått och aldrig en tråkig stund! Och då har jag gått 7 år på universitetet, så jag vet vad jag pratar om.

Salma, Ekohushåll – i teori och praktik

Citat 4

Den bästa terminen hittills i mitt liv!

Maria, Irländsk folkmusik