SKAPA DIG VIDARE

För dig som söker kravlöst skapande, balans och meningsfullhet i vardagen

Skapa dig vidare är en kreativ kurs för personlig utveckling och återhämtning. Genom kravlöst skapande i olika former, ayurveda (indisk medicin) och yoga får du chans att fördjupa relationen med dig själv samt hitta mer balans, glädje och meningsfullhet i tillvaron. Kursen är en distansutbildning på halvtid med fyra obligatoriska träffar på skolan. Du behöver inga förkunskaper.

Kursen vänder sig till dig som vill prova på eller fortsätta med kreativt skapande och symbolarbete för att fördjupa din relation med dig själv. Kursen handlar också om att komma i balans, att hitta återhämtning och ny kraft. Genom olika skapandeformer strävar vi efter att få fatt i oss själva – eller kanske hitta tillbaka till oss själva – där varje målning/lerfigur/skapelse kan ge insikter om dig själv. Huvudlärare och kursansvarig för Skapa dig vidare heter Malin Eriksson. Hon är folkhögskollärare, beteendevetare och ayurvedisk hälsorådgivare.

 

Kursinnehåll

Under kursen kommer vi att måla (bland annat utifrån Vedic Art), skapa i lera och andra material, skriva olika texter och läsa berättelser. Vi använder oss bland annat av naturen som inspiration i skapandeprocessen men också som återhämtning och kraftkälla. Genom ayurveda och yoga lär vi känna även vår fysiska och psykiska kropp, hur vi kan ta hand om dem och komma i balans utifrån ens egna unika behov.

Vid kursens slut får du ett kursintyg.

 

Fysiska träffar på Väddö folkhögskola

Vi ses på fyra träffar på skolan med kravlöst skapande och utforskande som ledord. Vi arbetar även med KASAM. KASAM står för Känsla Av SAMmanhang och träffarna är utformade för att du ska få möjlighet att arbeta med din egen känsla av sammanhang i livet – något som bevisats ha goda effekter på människans hälsa. Även meditation, avslappningsövningar och stresshantering sker löpande under kursens gång. Deltagande i kursträffarna är obligatoriskt.

Kost och logi vid de fysiska träffarna kostar 1450 kr per träff (logi under två nätter, inkl. lakan och handduk, samt kost dag 1-3).

Bor du i närheten kan du välja att betala enbart för kost vilket då kostar 630 kr per träff.

 

De fysiska träffarnas upplägg

Nedan kan du ta del av hur de olika träffarna kommer att se ut och vilket tema de har.
 

Träff 1: Var är jag idag?

10/2-12/2 2021 (ons-fre vecka 6)

Tider:
10/2: kl. 15.00-19.00
11/2: kl. 08.30-19.00
12/2: kl. 08.30-16.00

Du arbetar med ditt nu: ”Hur har jag det i mitt liv idag?”. Du stannar upp och överblickar nuet och får prova på avslappningsmetoder för att vila i nuet. Vi pratar om hur stress eventuellt påverkar ditt liv. Vi pratar om vikten av att känna mening i livet.
 

Träff 2: Var kommer jag ifrån?

10/3-12/3 2021 (ons-fre vecka 10)

Tider:
10/3: kl. 15.00-19.00
11/3: kl. 08.30-19.00
12/3: kl. 08.30-16.00

Du får arbeta med din egen historia. Var har jag mina rötter och hur har de påverkat mig i livet? Här introduceras även ayurvedans holistiska syn på människan och hälsa. Vi är alla olika och varje människa har en unik väg till hälsa. Så, vem är du och vad behöver du?
 

Träff 3: Vart är jag på väg?

21/4-23/4 2021 (ons-fre vecka 16)

Tider:
21/4: kl. 15.00-19.00
22/4: kl. 08.30-19.00
23/4: kl. 08.30-16.00

Du arbetar med din framtid, lämnar det som du vill göra dig av med och tar med dig det du behöver framåt. Vi tar hjälp av naturen som kraftkälla. Vi utforskar lusten och tryggheten inuti oss själva för att skapa riktning mot vår framtid och våra drömmar.
 

Träff 4: Hela människan

26/5-28/5 2021 (ons-fre vecka 21)

Tider:
26/5: kl. 15.00-19.00
27/5: kl. 08.30-19.00
28/5: kl. 08.30-16.00

Vi fördjupar oss i det holistiska synsättet, där hela människan får sitt utrymme. Vi fördjupar oss eventuellt i vissa tidigare kursmoment utifrån önskemål från gruppen. Vi börjar knyta ihop säcken, skapar en gemensam avslutningsceremoni och säger välkommen till sommaren.

 

Distansundervisning mellan träffarna

Mellan träffarna arbetar du med din egen process i uppgifter som knyter an till träffarna och som ger dig en väg in i en skapande, meningsfull vardag. Du delar reflektioner och målade bilder med din grupp via vår kursplattform. Du läser utvalda böcker och kompendier enligt litteraturlistan (listan delas ut vid kursens start).

Arbetet mellan träffarna kan du lägga upp till stor del som du vill, men du behöver arbeta med vissa uppgifter en liten stund varje dag, exempelvis någon närvaro- eller avslappningsövning.

Du behöver ha tillgång till en dator eller motsvarande för att kunna delta i distansundervisningen.

Välkommen till en inspirerande termin tillsammans med oss!

Kursfakta

Ansökningsperioden för höstterminen 2021 öppnar i januari

Kursstart: 1 februari 2021

Studietakt: Halvtid (50 %) på distans med 4 obligatoriska träffar på skolan

Kurslängd: 1 termin, 18 veckor (vecka 5-22)

Kursslut: 4 juni 2021

Ansök senast: 8 november 2020. Antagningen sker löpande så kursplatserna kan bli fyllda innan sista ansökningsdag.

Antal platser: 12 platser

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs

Antagningskriterier: Bifoga ett personligt brev till din ansökan där du berättar varför du vill gå kursen. Tillgång till dator är ett antagningskrav.

När du fått antagningsbeskedet och bestämt dig för att börja på skolan ska du skicka in ett personbevis för studier till oss. Personbevis beställer du själv från Skatteverkets hemsida.

Urval: Det är skolan som bedömer dina förutsättningar att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

CSN: Kursen är CSN-berättigad.

Kostnad: Kost och logi vid de fysiska träffarna kostar 1450 kr per träff (logi under två nätter, inkl. lakan och handduk, samt kost dag 1-3).

Bor du i närheten av skolan kan du välja att betala enbart för kost vilket då kostar 630 kr per träff.

Kontaktperson: Malin Eriksson, kursansvarig och huvudlärare
E-post: malin.eriksson@vaddo.fhsk.se

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat 1

Väddötiden var bara början på min resa genom hälsans värld. Området hälsa är oändligt och på skolan får du tid och utrymme att grotta ner dig ordentligt.

Clara Olsson, hälsopedagog

Citat 2

Efter en termin här på Väddö folkhögskola känner jag mig mer och mer övertygad om att kunna dra ett likhetstecken mellan hälsa och balans.

Ulrika Ahrborg, deltagare på hälsopedagogkursen

Citat 3

Det vi studerade gjorde vi också praktiskt, vilket gjorde att när jag sen kom ut som färdig hälsopedagog hade jag redan en praktisk erfarenhet av yrket.

Malin Zetterqvist, hälsopedagog

Share This