SKAPA DIG VIDARE

Hem E Kurser E Skapa dig vidare

För dig som söker kravlöst skapande, balans och meningsfullhet i vardagen

Skapa dig vidare är en kreativ kurs för personlig utveckling och återhämtning. Genom kravlöst skapande i olika former, ayurveda (indisk medicin) och somatisk yoga får du chans att fördjupa relationen med dig själv samt hitta mer balans, glädje och meningsfullhet i tillvaron. Kursen är en distansutbildning på halvtid med fyra obligatoriska platsträffar på skolan. Du behöver inga förkunskaper.

Kursen vänder sig till dig som vill prova på eller fortsätta med kreativt skapande och symbolarbete för att fördjupa din relation med dig själv. Kursen handlar också om att komma i balans, att hitta återhämtning och ny kraft. Genom olika skapandeformer strävar vi efter att få fatt i oss själva – eller kanske hitta tillbaka till oss själva – där varje målning/lerfigur/skapelse kan ge insikter om dig själv.

Huvudlärare och kursansvarig för Skapa dig vidare heter Malin Eriksson. Hon är examinerad folkhögskollärare, beteendevetare och ayurvedisk hälsorådgivare. Tidigare har hon även arbetat med sömn- och stressforskning.

 

Kursinnehåll

Under kursen kommer vi att måla – bland annat utifrån impulsmåleri – skapa i lera och andra material, skriva och läsa olika texter och berättelser. Vidare använder vi oss bland annat av naturen som inspiration i skapandeprocessen men också som återhämtning och kraftkälla. Genom ayurveda och somatisk yoga lär vi även känna vår fysiska och psykiska kropp, hur vi kan ta hand om dem och komma i balans utifrån individens egna unika behov.

Vi arbetar även med KASAM. KASAM står för Känsla Av SAMmanhang och träffarna är utformade för att du ska få möjlighet att arbeta med din egen känsla av sammanhang i livet – något som bevisats ha goda effekter på människans hälsa. Även meditation, avslappningsövningar och stresshantering sker löpande under kursens gång.

Du som deltagare förväntas lägga ner i genomsnitt 20 h per vecka på studierna, varav hälften av tiden är schemalagt lärarlett studiearbete.

 

Syfte och mål med kursen

Kursens syfte är att ge dig som deltagare möjlighet till personlig utveckling, ett utforskande av dig själv, samt återhämtning och balans i vardagen. Detta sker i huvudsak genom olika typer av skapande verksamhet, avslappning och återhämtande aktiviteter.

Efter fullföljd utbildning ska du ha:

  • provat på kravlöst skapande verksamhet såsom lerarbete, måleri, impulsmåleri, skrivande samt skiss- och symbolarbete
  • grundläggande kunskap i olika tekniker för personlig återhämtning och avslappning
  • reflekterat över dig själv, dina behov och din känsla av sammanhang
  • närvarat i gruppsamtal
  • läst och reflekterat över angiven kurslitteratur

Efter att du har fullgjort kursen får du ett kursbevis.

 

Platsträffar på Väddö folkhögskola

Vi ses på fyra platsträffar på skolan med kravlöst skapande och utforskande som ledord. Deltagande i platsträffarna är obligatoriskt.

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar för kost och logi vid de fysiska träffarna på skolan. Kost och logi vid platsträffarna kostar 1850 kr per träff (logi under två nätter, inkl. lakan och handduk, samt kost dag 1-3). I priset inkluderas även en serviceavgift som omfattar försäkring, licenser och kopiering. Bor du i närheten av skolan kan du välja att betala enbart för kost vilket då kostar 830 kr per träff.

Enstaka måltider eller möjlighet till egen matlagning under platsträffarna kan skolan inte erbjuda. Det finns möjligheter till specialkost vid behov.

En kostnad för kursmaterial tillkommer på 800 kr för hela kursen. Denna avgift betalas innan kursstart.

 

Platsträffarnas upplägg

Nedan kan du ta del av datum för platsträffarna och vilket tema de har. Vi har inplanerade aktiviteter under hela dagarna. Schema för träffarna delas ut vid kursstart.
 

Träff 1

14/2 – 16/2 2024 (ons-fre vecka 7)

Tema: Nutid – Var är jag idag?
Vi tar avstamp i nuet! Du arbetar med ditt ”här och nu”: Hur har jag det i mitt liv idag? Du stannar upp och överblickar nuet, får prova på avslappningsmetoder för att vila i det och bli mer ”här-varande”. Vi pratar om vad kreativitet egentligen är och utforskar hur den kan göra oss lite lyckligare. Vi pratar också om hur stress eventuellt påverkar vår vardag och vikten av att känna mening i livet. Vi börjar lära känna varandra, bekantar oss med kursens olika moment och utforskar olika vägar att komma i kontakt med oss själva.
 

Träff 2

20/3 – 22/3 2024 (ons-fre vecka 12)

Tema: Dåtid – Var kommer jag ifrån?
Nu får du arbeta med din egen historia! Var har jag mina rötter och hur har min historia påverkat mig i livet? På olika sätt utforskar vi frågan hur vi hamnade just precis här. Nu introduceras även ayurvedans holistiska syn på människan och vår hälsa. Vi är alla olika och varje människa har en unik väg till hälsa. Så, vem är du och vad behöver du för att må bra? Du skapar förståelse för dig själv och tränar på att bli lite snällare mot dig själv.
 

Träff 3

24/4 – 26/4 2024 (ons-fre vecka 17)

Tema: Framtid – Vart är jag på väg?
Nu får du arbetar med din framtid! Vad drömmer du om och hur tar du dig dit? På olika sätt utforskar vi förmågan att släppa taget och kraften i att sätta en avsikt för framtiden. Du lämnar det du vill göra dig av med och tar med dig det du behöver framåt. Vi tar lite extra hjälp av naturen som kraftkälla. Du utforskar lusten och tryggheten inuti dig själv för att skapa riktning mot din framtid och dina drömmar.
 

Träff 4

29/5 – 31/5 2024 (ons-fre vecka 22)

Tema: Helhet – Hela människan
Vi fördjupar oss i det holistiska synsättet, där hela människan får sitt utrymme. När känner du dig hel och hur hittar du dit? Vi utforskar vår del i helheten, fördjupar oss eventuellt i vissa tidigare kursmoment utifrån önskemål från gruppen, samt skapar en gemensam avslutningsceremoni. Du börjar knyta ihop säcken, skapar helhet och välkomnar sommaren.

 

Distansundervisning mellan träffarna

Mellan platsträffarna arbetar du med din egen process i uppgifter som knyter an till träffarna och som ger dig en väg in i en skapande, meningsfull vardag. Du delar reflektioner och skapelser med din grupp via vår kursplattform. Du läser utvalda böcker och kompendier enligt litteraturlistan (listan delas ut vid kursens start).

Mellan träffarna finns, utöver individuell handledning/vägledning i hemuppgifterna, också schemalagda digitala lärarmoment för hela gruppen som ges i vårt digitala klassrum. Övrig studietid kan du lägga upp till stor del som du vill, men du behöver arbeta med vissa uppgifter en liten stund varje dag, exempelvis någon närvaro- eller avslappningsövning.

Du behöver ha tillgång till en dator eller motsvarande för att kunna delta i distansundervisningen.

 

Ansökan och antagning

Du ansöker till utbildningen digitalt via vår administrativa plattform Schoolsoft. Där loggar du in (eller skapar ett konto om du inte redan har ett) och följer sedan instruktionerna på skärmen för att skicka in din ansökan.

Till ansökan ska du bifoga ett personbevis för studier. Personbevis beställs kostnadsfritt via Skatteverkets hemsida. Du ska även bifoga ett personligt brev. I det personliga brevet berättar du

  • Om dig själv
  • Varför du vill gå kursen
  • Om du har sökt till Skapa dig vidare tidigare

Du måste ha tillgång till en egen dator med internetuppkoppling för att kunna antas till kursen. Sista ansökningsdag är den 17 december 2023.

Antagning sker baserat på det personliga brevet. Skolan har inte möjlighet att ge individuell återkoppling på de personliga breven. Antagningen sker löpande så kursplatserna kan bli fyllda innan sista ansökningsdag.

Urvalet baseras på skolans egen bedömning om du som sökande kan tillgodogöra dig utbildningen. Skolan strävar efter en variation av erfarenheter, livssituationer och kunskaper i gruppen.

Välkommen till en inspirerande termin tillsammans med oss!

 
Ansök till vårterminen 2024
 

Kursfakta

Kursstart: Måndag 5 februari 2024

Kurslängd: 1 termin (18 veckor)

Kursslut: 7 juni 2024

Studietakt: Halvtid (50%)

Ansök senast: 17 december 2023

Antal platser: 12 platser

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Antagningskriterier: Bifoga ett personligt brev till din ansökan där du berättar varför du vill gå kursen, ange även om du sökt till kursen tidigare. Dessutom ska du bifoga ett personbevis för studier till din ansökan. Tillgång till dator är ett antagningskrav.

Urval: Urvalet sker baserat på det personliga brevet. Det är skolan som bedömer dina förutsättningar att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Skolan strävar efter en variation av erfarenheter, livssituationer och kunskaper i gruppen.

CSN: Kursen är CSN-berättigad.

Kostnad: Undervisningen är kostnadsfri men du betalar för kost och logi vid platsträffarna på skolan. Det tillkommer även en kostnad för kursmaterial. Se kursbeskrivningen för aktuella priser.

Kontaktperson:
Malin Eriksson, kursansvarig
E-post: malin.eriksson@vaddo.fhsk.se

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 1

En kurs som visar en vägen inför resten av livet.

Jon, Irländsk folkmusik

Citat 2

Kul och viktig kurs som ger ett sammanhang, kraft och inspiration att göra dom förändringar som är nödvändiga.

Kim, Ekohushåll – i teori och praktik

Citat 4

Den bästa terminen hittills i mitt liv!

Maria, Irländsk folkmusik