SKAPA DIG VIDARE

Hem E Kurser E Skapa dig vidare

För dig som söker kravlöst skapande, balans och meningsfullhet i vardagen

Skapa dig vidare är en kreativ kurs för personlig utveckling och återhämtning. Genom kravlöst skapande i olika former, ayurveda (indisk medicin) och yoga får du chans att fördjupa relationen med dig själv samt hitta mer balans, glädje och meningsfullhet i tillvaron. Kursen är en distansutbildning på halvtid med fyra obligatoriska träffar på skolan. Du behöver inga förkunskaper.

Kursen vänder sig till dig som vill prova på eller fortsätta med kreativt skapande och symbolarbete för att fördjupa din relation med dig själv. Kursen handlar också om att komma i balans, att hitta återhämtning och ny kraft. Genom olika skapandeformer strävar vi efter att få fatt i oss själva – eller kanske hitta tillbaka till oss själva – där varje målning/lerfigur/skapelse kan ge insikter om dig själv.

Huvudlärare och kursansvarig för Skapa dig vidare heter Malin Eriksson. Hon är examinerad folkhögskollärare, beteendevetare och ayurvedisk hälsorådgivare. Tidigare har hon arbetat med sömn- och stressforskning.

 

Kursinnehåll

Under kursen kommer vi att måla (bland annat utifrån Vedic Art), skapa i lera och andra material, skriva och läsa olika texter och berättelser. Vi använder oss bland annat av naturen som inspiration i skapandeprocessen men också som återhämtning och kraftkälla. Genom ayurveda och yoga lär vi även känna vår fysiska och psykiska kropp, hur vi kan ta hand om dem och komma i balans utifrån ens egna unika behov. Vi arbetar även med KASAM. KASAM står för Känsla Av SAMmanhang och träffarna är utformade för att du ska få möjlighet att arbeta med din egen känsla av sammanhang i livet – något som bevisats ha goda effekter på människans hälsa. Även meditation, avslappningsövningar och stresshantering sker löpande under kursens gång.

 

Syfte och mål med kursen

Kursens syfte är att ge dig som deltagare möjlighet till personlig utveckling, ett utforskande av dig själv, samt återhämtning och balans i vardagen. Detta sker i huvudsak genom olika typer av skapande verksamhet, avslappning och återhämtande aktiviteter.

Efter fullföljd utbildning ska du ha:

  • provat på kravlöst skapande verksamhet såsom lerarbete, måleri, Vedic art, skrivande samt skiss- och symbolarbete
  • grundläggande kunskap i olika tekniker för personlig återhämtning och avslappning
  • reflekterat över dig själv, dina behov och din känsla av sammanhang
  • närvarat i gruppsamtal
  • läst och reflekterat över angiven kurslitteratur

Efter att du har fullgjort kursen får du ett kursbevis.

 

Fysiska träffar på Väddö folkhögskola

Vi ses på fyra träffar på skolan med kravlöst skapande och utforskande som ledord. Deltagande i kursträffarna är obligatoriskt.

Kost och logi vid de fysiska träffarna kostar 1650 kr per träff (logi under två nätter, inkl. lakan och handduk, samt kost dag 1-3). I priset inkluderas även en serviceavgift som omfattar försäkring, licenser och kopiering. Bor du i närheten av skolan kan du välja att betala enbart för kost vilket då kostar 730 kr per träff.

Enstaka måltider eller möjlighet till egen matlagning under kursträffarna kan skolan inte erbjuda. Givetvis finns möjligheter till specialkost vid behov.

En kostnad för kursmaterial tillkommer på 800 kr för hela kursen.

 

De fysiska träffarnas upplägg

Nedan kan du ta del av hur de olika träffarna kommer att se ut och vilket tema de har.
 

Träff 1

15/2 – 17/2 2023 (ons-fre vecka 7)

Tider:
Ons: kl. 15.00-19.00
Tors: kl. 08.30-19.00
Fre: kl. 08.30-16.00

Tema: Var är jag idag?
Du arbetar med ditt nu: ”Hur har jag det i mitt liv idag?”. Du stannar upp och överblickar nuet och får prova på avslappningsmetoder för att vila i nuet. Vi pratar om hur stress eventuellt påverkar ditt liv. Vi pratar om vikten av att känna mening i livet.
 

Träff 2

22/3 – 24/3 2023 (ons-fre vecka 12)

Tider:
Ons: kl. 15.00-19.00
Tors: kl. 08.30-19.00
Fre: kl. 08.30-16.00

Tema: Var kommer jag ifrån?
Du får arbeta med din egen historia. Var har jag mina rötter och hur har de påverkat mig i livet? Här introduceras även ayurvedans holistiska syn på människan och hälsa. Vi är alla olika och varje människa har en unik väg till hälsa. Så, vem är du och vad behöver du?
 

Träff 3

26/4 – 28/4 2023 (ons-fre vecka 17)

Tider:
Ons: kl. 15.00-19.00
Tors: kl. 08.30-19.00
Fre: kl. 08.30-16.00

Tema: Vart är jag på väg?
Du arbetar med din framtid, lämnar det som du vill göra dig av med och tar med dig det du behöver framåt. Vi tar hjälp av naturen som kraftkälla. Vi utforskar lusten och tryggheten inuti oss själva för att skapa riktning mot vår framtid och våra drömmar.
 

Träff 4

31/5 – 2/6 2023 (ons-fre vecka 22)

Tider:
Ons: kl. 15.00-19.00
Tors: kl. 08.30-19.00
Fre: kl. 08.30-16.00

Tema: Hela människan
Vi fördjupar oss i det holistiska synsättet, där hela människan får sitt utrymme. Vi fördjupar oss eventuellt i vissa tidigare kursmoment utifrån önskemål från gruppen. Vi börjar knyta ihop säcken, skapar en gemensam avslutningsceremoni och välkomnar sommaren.

 

Distansundervisning mellan träffarna

Mellan träffarna arbetar du med din egen process i uppgifter som knyter an till träffarna och som ger dig en väg in i en skapande, meningsfull vardag. Du delar reflektioner och skapelser med din grupp via vår kursplattform. Du läser utvalda böcker och kompendier enligt litteraturlistan (listan delas ut vid kursens start).

Arbetet mellan träffarna kan du lägga upp till stor del som du vill, men du behöver arbeta med vissa uppgifter en liten stund varje dag, exempelvis någon närvaro- eller avslappningsövning.

Du behöver ha tillgång till en dator eller motsvarande för att kunna delta i distansundervisningen.

 

Ansökan och antagning

Du ansöker till utbildningen digitalt via vår administrativa plattform Schoolsoft. Där loggar du in (eller skapar ett konto om du inte redan har ett) och följer sedan instruktionerna på skärmen för att skicka in din ansökan.

Till ansökan ska du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen. Berätta även om du har sökt till kursen tidigare. Du måste även ha tillgång till en egen dator med internetuppkoppling för att kunna antas till kursen. Sista ansökningsdag var den 30 november 2022.

Antagning sker baserat på det personliga brevet. Skolan har inte möjlighet att ge individuell återkoppling på de personliga breven. Antagningen sker löpande så kursplatserna kan bli fyllda innan sista ansökningsdag.

Urvalet baseras på skolans egen bedömning om du som sökande kan tillgodogöra dig utbildningen. Skolan strävar efter en variation av erfarenheter, livssituationer och kunskaper i gruppen.

 

Nästa ansökningsomgång

Ansökan till höstterminen 2023 planeras öppna under våren 2023. Då uppdateras även datum och annan kursfakta.
 

Kursfakta

Kursstart: 6 februari 2023

Kurslängd: 1 termin, 18 veckor (vecka 6-23)

Kursslut: 9 juni 2023

Studietakt: Halvtid (50%) och på distans med 4 obligatoriska träffar på skolan.

Ansök senast: Ansökan stängde den 30 november 2022

Antal platser: 12 platser

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Antagningskriterier: Bifoga ett personligt brev till din ansökan där du berättar varför du vill gå kursen, ange även om du sökt till kursen tidigare. Tillgång till dator är ett antagningskrav.

När du fått antagningsbeskedet och bestämt dig för att börja på skolan ska du skicka in ett personbevis för studier till oss. Personbevis beställer du själv från Skatteverkets hemsida.

Urval: Urvalet sker baserat på det personliga brevet. Det är skolan som bedömer dina förutsättningar att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Skolan strävar efter en variation av erfarenheter, livssituationer och kunskaper i gruppen.

CSN: Kursen är CSN-berättigad.

Kostnad: Kost och logi vid de fysiska träffarna kostar 1650 kr per träff (logi under två nätter, inkl. lakan och handduk, samt kost dag 1-3). I priset inkluderas även en serviceavgift som omfattar försäkring, licenser och kopiering.

Bor du i närheten av skolan kan du välja att betala enbart för kost vilket då kostar 730 kr per träff.

En kostnad för kursmaterial tillkommer på 800 kr för hela kursen.

Kontaktperson:
Malin Eriksson, kursansvarig
E-post: malin.eriksson@vaddo.fhsk.se

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 2

Kul och viktig kurs som ger ett sammanhang, kraft och inspiration att göra dom förändringar som är nödvändiga.

Kim, Ekohushåll – i teori och praktik

Citat 4

Den bästa terminen hittills i mitt liv!

Maria, Irländsk folkmusik

Citat 3

De viktigaste kunskaperna jag någonsin har fått och aldrig en tråkig stund! Och då har jag gått 7 år på universitetet, så jag vet vad jag pratar om.

Salma, Ekohushåll – i teori och praktik

Share This