OM OSS

Hem E Om oss E Elevförbundet

Väddö folkhögskolas Elevförbund

Mellan åren 1914 – 2022 hade Väddö folkhögskola ett Elevförbund. Elevförbundet var ett sätt för tidigare studerande att hålla kontakten med både gamla klasskamrater och med Väddö folkhögskola. En gång om året anordnades en Elevförbundsfest med årsmöte och vårbuffé, där tidigare deltagare samlades för att umgås och byta erfarenheter.

Elevförbundet gav även ut årsskriften Kasberget där nyfikna kunde läsa artiklar om skolans utveckling under året, bygdens lokalhistoria, krönikor från tidigare deltagare och tankar inför framtiden.

 

Elevförbundets upplösning

Från att ha varit ett aktivt förbund med stora Elevförbundsfester och mycket ideellt engagemang från både deltagare och personal, började intresset att engagera sig svalna i början av 2000-talet. Andra forum för kontakt hade vuxit fram och till stor del ersatt de traditionella formerna. För varje år blev det allt svårare att hålla den begränsade formen som var Elevförbundet igång. Vid årsmötet den 14 maj 2022 togs det slutgiltiga majoritetsbeslutet att lösa upp förbundet.

I anslutning till beslutet betonade skolans dåvarande rektor, Anna Hein, att det låg i skolans intresse att förvalta arvet efter Elevförbundet på ett respektfullt sätt samt att en förändring inte behövde vara en försämring, utan att nya tider kunde leda till andra former för elevengagemang. Hon avslutade med att tidigare deltagare och personal alltid är välkomna att besöka skolan eller att själva anordna återvändarträffar i skolans lokaler.

Här kan du läsa protokollet från årsmötet.

 

Kasbergets 100:e nummer

I samband med årsmötet den 14 maj 2022 gavs det 100:e numret av elevförbundstidningen Kasberget ut. Det är ett extra tjockt nummer som bland annat innehåller artiklar från tidigare nummer, lärarintervjuer, reflektioner från deltagare, information om Elevförbundets historia och bilder från skolans nya utbildningar.

Här kan du läsa den digitala versionen av det 100:e numret av Kasberget.