OM OSS

Väddö folkhögskolas Elevförbund

Sedan 1914 har Väddö folkhögskola haft ett aktivt Elevförbund. Alla som studerar eller har studerat på Väddö folkhögskola är automatiskt med i Elevförbundet. Det är ett sätt att hålla kontakten med både klasskamrater och med skolan överlag.

Varje vår arrangeras Elevförbundsfesten. Under dagen träffas tidigare, nuvarande och blivande deltagare för att umgås, byta erfarenheter och för att äta av den goda vårbuffén. I samband med festen hålls även årsmötet och ofta kan besökare även inspireras av föreläsningar, utställningar och andra event under dagen.

Elevförbundet producerar även årsskriften Kasberget. I den kan man läsa artiklar om skolans utveckling och lokalhistoria, krönikor från tidigare deltagare och tankar inför framtiden. Nästa nummer blir Kasbergets 100:e nummer! Det är imponerade för en elevförbundstidning. Om du har ett förslag på innehåll till Kasberget, ta gärna kontakt med Kasbergets redaktör Ylva Nordgren på ylva.nordgren@vaddo.fhsk.se

 

Festen och årsmötet uppskjutna till våren 2022

På grund av COVID-19 pandemin har Elevförbundets styrelse beslutat att Elevförbundsfesten och årsmötet inte kan genomföras under 2021 på ett säkert sätt. Istället är festen, årsmötet och lanseringen av det 100:e numret av Kasberget uppskjutna till maj 2022.

Preliminärt datum för Elevförbundsfesten är lördagen den 14 maj 2022.
Varmt välkomna!

 

Share This