OM OSS

Hem E Om oss E Elevförbundet

Väddö folkhögskolas Elevförbund

Sedan 1914 har Väddö folkhögskola haft ett aktivt Elevförbund. Alla som studerar eller har studerat på Väddö folkhögskola är automatiskt med i Elevförbundet. Det är ett sätt att hålla kontakten med både klasskamrater och med skolan överlag.

Varje vår arrangeras Elevförbundsfesten. Under dagen träffas tidigare, nuvarande och blivande deltagare för att umgås, byta erfarenheter och för att äta av den goda vårbuffén. I samband med festen hålls även årsmötet och ofta kan besökare även inspireras av föreläsningar, utställningar och andra event under dagen.

Elevförbundet producerar även årsskriften Kasberget. I den kan man läsa artiklar om skolans utveckling och lokalhistoria, krönikor från tidigare deltagare och tankar inför framtiden. Nästa nummer blir Kasbergets 100:e nummer! Det är imponerade för en elevförbundstidning. Om du har ett förslag på innehåll till Kasberget, ta gärna kontakt med Kasbergets redaktör Ylva Nordgren på ylva.nordgren@vaddo.fhsk.se

 

Festen och årsmötet uppskjutna till våren 2022

På grund av COVID-19 pandemin har Elevförbundets styrelse beslutat att Elevförbundsfesten och årsmötet inte kan genomföras under 2021 på ett säkert sätt. Istället är festen, årsmötet och lanseringen av det 100:e numret av Kasberget uppskjutna till maj 2022.

Preliminärt datum för Elevförbundsfesten är lördagen den 14 maj 2022.
Enligt beslut från styrelsen kommer årsmötet den 14 maj 2022 enbart att ske digitalt, då skolan fortsatt har restriktioner för större sammankomster. Av samma anledning genomförs heller ingen Elevförbundsfest. Årsmötet startar klockan 11.00 och möteslänk har skickats till de som anmält intresse.

På förekommen anledning vill vi förtydliga att det inte kommer att finnas någon aktivitet på plats på skolan under årsmötet, ej heller möjlighet att delta på det digitala mötet på skolan.

 

Share This