OM OSS

Väddö folkhögskolas Elevförbund

Sedan 1914 har Väddö folkhögskola haft ett aktivt Elevförbund. Alla som studerar eller har studerat på Väddö folkhögskola är automatiskt med i Elevförbundet. Det är ett sätt att hålla kontakten med både klasskamrater och med skolan överlag.

Varje vår arrangeras Elevförbundsfesten. Under dagen träffas tidigare, nuvarande och blivande deltagare för att umgås, byta erfarenheter och för att äta av den goda vårbuffén. I samband med festen hålls även årsmötet och ofta kan besökare även inspireras av föreläsningar, utställningar och andra event under dagen. Nästa Elevförbundsfest sker den 9 maj 2020.

Elevförbundet producerar även årsskriften Kasberget. I den kan man läsa artiklar om skolans utveckling och lokalhistoria, krönikor från tidigare deltagare och tankar inför framtiden. År 2020 fyller Kasberget 100 år, vilket är en imponerade ålder för en elevförbundstidning. Om du har ett förslag på innehåll till Kasberget, ta gärna kontakt med Kasbergets redaktör Ylva Nordgren på ylva.nordgren@vaddo.fhsk.se
 

Vill du veta mer om Elevförbundet?

Hör gärna av dig till Elevförbundets ordförande, Emma Franzén, om du har frågor om förbundets verksamhet. Du når henne på e-post emma.franzen@vaddo.fhsk.se

Share This