HUMANISTISK SOCIALPEDAGOG  2 ÅR

Hem E Kurser E Humanistisk socialpedagog 2 år

För dig som jobbar med socialt förändringsarbete

Utbildningen Humanistisk socialpedagog är eftergymnasial och tvåårig. Den riktar sig till dig som idag jobbar inom socialt förändringsarbete och som har minst ett års erfarenhet från yrkesområdet men som saknar adekvat utbildning.

Många arbetsplatser som arbetar med behandling eller annan form av socialt förändringsarbete har idag personal med reell kompetens, men som saknar den grundutbildning vilken efterfrågas av många arbetsgivare som vill höja kvaliteten i det sociala arbetet. Alla studerande läser alla ämnen, och vi validerar de studerandes kunskaper fortlöpande. Utbildningen ger erforderlig kompetens för vad som krävs i yrkeslivet utifrån Socialstyrelsens rekommendation om kompetenskrav.

 

Distansutbildning med fysiska träffar

Utbildningen är på distans med 18 fysiska träffar förlagda till Väddö folkhögskola på Väddö. Utöver de fysiska träffarna använder vi oss av Teams som gemensam plattform för fjärrundervisning. Du som deltagare förväntas lägga ner i genomsnitt 20 h per vecka på studierna, varav hälften av tiden är schemalagt lärarlett studiearbete.

Träffarna på skolan består av tre vardagar. Varje träff startar med lunch kl. 12.00 dag ett och slutar kl. 13.00 dag tre. Vid träffarna ingår även studier på kvällarna.

Kost och logi vid de fysiska träffarna kostar 1850 kr per träff (logi under två nätter, inkl. lakan och handduk, samt kost dag ett till tre). I priset inkluderas även en serviceavgift som omfattar försäkring, licenser och kopiering. Bor du i närheten kan du välja att betala enbart för kost vilket då kostar 830 kr per träff. Enstaka måltider eller möjlighet till egen matlagning under träffarna kan skolan inte erbjuda.

 

Datum för kursträffar, första året:

Vårterminen 2025
13-15 januari
10-12 februari
10-12 mars
7-9 april
12-14 maj

Datum för kursträffar under höstterminen 2025 annonseras vid ett senare tillfälle.

 

Förhållningssätt

Vårt förhållningssätt är hämtat ifrån den humanistiska psykologins tro på varje människas förmåga och inneboende kraft till självförverkligande. I behandlingsarbete är självkännedom en av de viktigaste egenskaperna i socialt förändringsarbete.

Den studerande får möjlighet till ökad medvetenhet om sin personliga historia, sina attityder, sitt förhållningssätt samt möjlighet att se sina tillgångar och hinder i ett förändringsarbete. Denna möjlighet benämner vi som den studerandes personliga process, ytterligare ett fundament i vårt förhållningssätt till de studerande och deras inlärning.

Vi arbetar aktivt för att göra utbildningsgrupperna till ett forum för ett personligt växande som gör det möjligt att aktivt tillvarata de studerandes självupplevda erfarenheter i utbildningen.

 

Utbildningens övergripande mål

Efter genomgången utbildning ska de studerande kunna:

 • Visa på, genom den egna personliga utvecklingsprocessen, ökad medvetenhet om sig själv och sitt sätt att förhålla sig professionellt till socialt förändringsarbete.
 • Visa grundläggande kunskap om hur samhället och de viktigaste institutionerna fungerar med tanke på socialt förändringsarbete.
 • Redogöra för olika beteendevetenskapliga teorier.
 • Genomföra socialt förändringsarbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.
 • Ha anammat en attityd och värdegrund i socialt förändringsarbete som innebär respekt för mänskliga rättigheter, grundat på den humanistiska och demokratiska rättstraditionen.
 • Förhålla sig till lagstiftningen inom det socialrättsliga området.
 • Samverka med olika aktörer inom socialt förändringsarbete.
 • Visa på grundläggande färdighet i att uttrycka sig i tal och skrift inom socialt förändringsarbete.

Det är innehållet i den tvååriga eftergymnasiala utbildningen humanistisk socialpedagog som ligger till grund för denna distansutbildning. Läs mer om utbildningen här (PDF, 517 KB). Kursen LIA (lära i arbetslivet) ingår inte, eftersom den studerande förväntas ha ett pågående arbete inom socialt förändringsarbete under studietiden.

 

Antagningskrav och urval

Du som söker till utbildningen behöver uppfylla vissa antagningskrav. Du måste ha

 • grundläggande behörighet
 • minst ett års erfarenhet från yrkesområdet
 • skrivit ett personligt brev och bifogat det till din ansökan
 • bifogat ett personbevis för studier till din ansökan
 • ett pågående arbete inom socialt förändringsarbete.

Dessa krav ligger sedan till grund för vår bedömning av dina förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Vi som antar till utbildningen gör en samlad bedömning utifrån formell kompetens, dina erfarenheter och motivation samt motiv till att gå utbildningen. Vi använder oss av positiv urvalsmetod och därför finns inga avslagsmotiv att redovisa.

 

Ansök senast den 1 november

Du skickar in din ansökan digitalt via vår administrativa plattform Schoolsoft. Du skickas dit automatiskt när du klickar på ansökningslänken. På Schoolsoft loggar du in (eller skapar ett personligt konto, om du inte redan har ett) och fyller i ansökan enligt anvisningarna på skärmen.

Utöver tidigare intyg/betyg behöver du inkludera ett personligt brev i din ansökan. I det personliga brevet berättar du om dig själv och varför du söker till utbildningen. Du ska även bifoga ett personbevis för studier, det beställer du kostnadsfritt från Skatteverkets hemsida.

Utifrån din ansökan gör skolan en samlad bedömning om du kan tillgodogöra dig utbildningen.

Efter att du har skickat in din ansökan kan du själv logga in på Schoolsoft för att kolla din ansökans status, det vill säga om du har blivit antagen eller inte samt om du står som reserv. Ett formellt antagningsbesked kommer även att skickas till din registrerade e-postadress efter sista ansökningsdag.

 

Kontakt

Har du frågor om utbildningen eller antagningsprocessen? Kontakta kursansvarig, Bragi Olafsson, via e-post: bragi.olafsson@vaddo.fhsk.se eller på telefon: 070-573 33 73.

 
Ansök till vårterminen 2025
 

Kursfakta

Kursstart: 8 januari 2025

Ansök senast: 1 november 2024

Antagningskrav:

 • Grundläggande behörighet
 • Minst ett års erfarenhet från yrkesområdet
 • Personligt brev samt personbevis för studier
 • Pågående arbete inom socialt förändringsarbete
 • Skolan bedömer den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 
Kurslängd: 80 veckor

Studietakt: Distans och på 50%.

Terminsdatum 2025
Vårterminen: 8 januari – 10 juni
Höstterminen: 18 augusti – 19 december

CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad.

Ekonomi: Kost och logi vid de fysiska träffarna kostar 1850 kr per träff (logi under två nätter, inkl. lakan och handduk, samt kost dag ett till tre). I priset inkluderas även en serviceavgift som omfattar försäkring, licenser och kopiering. Bor du i närheten kan du välja att betala enbart för kost vilket då kostar 830 kr per träff.

Kontakt:
Bragi Olafsson, lärare och kursansvarig
Telefon: 070-573 33 73
E-post: bragi.olafsson@vaddo.fhsk.se

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 3

De viktigaste kunskaperna jag någonsin har fått och aldrig en tråkig stund! Och då har jag gått 7 år på universitetet, så jag vet vad jag pratar om.

Salma, Ekohushåll – i teori och praktik

Citat 2

Kul och viktig kurs som ger ett sammanhang, kraft och inspiration att göra dom förändringar som är nödvändiga.

Kim, Ekohushåll – i teori och praktik

Citat 1

En kurs som visar en vägen inför resten av livet.

Jon, Irländsk folkmusik