POLISFÖRBEREDANDE UTBILDNING

Hem E Kurser E Polisförberedande utbildning

Vill du förbereda dig för polisyrket?

Polisförberedande utbildning är för dig som vill förbereda dig för vidare studier på polisprogrammet. Vi studerar på heltid under 40 veckor på plats på Väddö folkhögskola. Utbildningen har ett samarbete med polisprogrammet på bland annat Umeå universitet.

Det finns idag en stor efterfrågan på poliser, trots det står många utbildningsplatser tomma eftersom sökande saknar nödvändig kompetens för att bli antagna. Polisförberedande utbildning är en utbildning som syftar till att introducera dig till vad som krävs för vidare studier på polisprogrammet, och visar på kunskaperna, färdigheterna och den förståelse som krävs för att kunna utföra polisens arbete på ett professionellt och ansvarsfullt sätt.

Efter utbildningen har du bättre förutsättningar att bli antagen till polisprogrammet på ett universitet. Du har även goda förutsättningar att gå vidare till yrken och utbildningar som väktare, ordningsvakt, säkerhetsvakt eller kriminalvårdare.

 

Utbildningsinnehåll

Under utbildningen kommer du att få förståelse för lagar och rättigheter, kriminalitetens natur och samhällets säkerhetsbehov. Vi går genom områden som kommunikation och konflikthantering, utredningsteknik och rättssäkerhet. Du kommer övas i att utveckla din självständighet, beslutsförmåga och samarbetsförmåga. Ansvar och etik är ytterligare viktiga komponenter. Under utbildningen får du en inblick i många av polisyrkets olika delar, där inte minst förståelsen för vikten av att respektera medborgarnas rättigheter lyfts och en insikt i att kunna agera på ett ansvarsfullt sätt. Vidare förbereds du på de kriterier som krävs för att lyckas vid ansökningarna till polisprogrammet.

Följande delkurser/moment ingår i utbildningen:

 • Juridik
 • Grupputveckling och ledarskap
 • Fysisk aktivitet
 • Fysisk test
 • Psykologisk test
 • Utredningsteknik
 • Kommunikation och bemötande
 • Kriminologi
 • Sociologi
 • Demokrati och rättssystem
 • Konflikthantering
 • Kris och stresshantering

Vi kommer att schemalägga fysisk träning varje vecka samt gruppträning med personlig tränare.

Under utbildningen kommer du och dina klasskamrater att delta i övningar som figuranter tillsammans med studenterna på polisprogrammet vid Umeå universitet. Dessutom övas du under utbildningens gång inför polisprogrammets fysiska och psykiska antagningstester.

På Polisförberedande utbildning studerar vi via en blandning av föreläsningar, praktiska övningar – både i grupp och individuellt – samt via fiktiva fall. I de fiktiva fallen använder vi studiemodellen problembaserat lärande (PBL), som går ut på att du och dina klasskamrater förväntas samla information, dela med er av kunskap genom vetenskapliga studier samt att kritiskt granska dessa.

Innehållet i utbildningen kan komma att ändras något innan sista ansökningsdag, då vi kontinuerligt ser över hur vi kan göra utbildningen så bra och innehållsrik som möjligt.

 

Upplägg

Polisförberedande utbildning ges på heltid (100%) under 40 veckor på plats på Väddö i Roslagen. Du som deltagare förväntas lägga ner i genomsnitt 40 h per vecka på studierna, varav hälften av tiden är schemalagt lärarlett studiearbete.

I utbildningen ingår även studiearbete på annan ort, exempelvis under övningarna i Umeå.

 

Syfte och mål med utbildningen

Syftet med Polisförberedande utbildning är att förbereda dig som deltagare för vidare studier på polisprogrammet.

Efter fullföljd utbildning ska du ha kunskap, färdighet samt kunna visa ansvar och självständighet enligt följande definierade mål. Du ska:

 • Ha fördjupade kunskaper inom samtliga ingående delkurser
 • Ha kunskaper om arbetsmodeller och metoder för polisiärt arbete
 • Kunna välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller, verktyg och metoder för polisiärt arbete
 • Kunna följa instruktioner och utföra definierade praktiska och teoretiska polisiära uppgifter inom en definierad tidsram
 • Kunna kommunicera på svenska och engelska inom det polisiära området
 • Kunna ta initiativ, reflektera, organisera och genomföra arbete och studier självständigt
 • Självständigt kunna behandla studieinnehåll som kan leda till vidare lärande och professionell utveckling
 • Kritiskt kunna värdera och förhålla dig självständig till valet av källor
 • Kunna värdera och dra slutsatser av egna och gemensamma resultat
 • Ta ansvar i samarbete med andra och i begränsad utsträckning kunna leda och utvärdera andras arbete.

 

Utbildningsbevis

När du fullgjort utbildningen enligt utbildningsmålen erhåller du ett utbildningsbevis. Utbildningsbeviset kan du använda i din ansökan till polisprogrammet, eller för att ansöka till andra yrken och utbildningar som väktare, ordningsvakt, säkerhetsvakt, kriminalvårdare, m.m.

 

Ekonomi och CSN

All undervisning är kostnadsfri men du står själv för eventuellt studiematerial. Utöver detta behöver du räkna med att betala antingen en internatavgift, om du väljer att bo på skolans internat eller en externatavgift, om du bor utanför skolan.

Det går inte att välja bort kosten. Att bara betala för enstaka måltider, enbart rum eller att ge möjlighet till egen lunchlagning under skoldagar kan skolan inte erbjuda. Möjlighet att få specialkost finns vid behov.

Utbildningen är CSN-berättigad. Du ansöker om studiemedel separat via CSN:s hemsida.

 

Internatavgift

Du som väljer att bo på skolans internat under din studietid räknas som internatdeltagare. Internatdeltagare betalar en månadshyra för internatrum samt en mat- och serviceavgift.

Månadshyra för internatrum
Hyreskostnaden för ett internatrum är för närvarande 3150 kr per månad. En månadshyra betalas i deposition före inflyttning. Du hyr rummet per läsår.

Mat- och serviceavgift
Utöver hyran tillkommer en mat- och serviceavgift på 6380 kr per termin. Denna avgift är lika oavsett om du väljer att bo på internatet eller ej. Summan delas på två betalningar per termin och faktureras i september och november för höstterminen samt i februari och april för vårterminen.

I mat- och serviceavgiften ingår lunch på skolan måndag till fredag alla skoldagar, försäkring, kopiering, tillgång till skolans gym vissa tider och tillgång till kårhus. Övriga måltider lagar du i elevköken som är utrustade med det mesta du behöver.

 

Externatavgift

Du som bor utanför skolan räknas som externatdeltagare. Som externatdeltagare betalar du 6380 kr per termin i externatavgift. För detta får du lunch på skolan måndag till fredag alla skoldagar, försäkring, kopiering, tillgång till skolans gym vissa tider och tillgång till kårhus. Observera att elevköken bara är till för deltagare som bor på skolan.

Summan delas på två betalningar per termin och faktureras i september och november för höstterminen samt i februari och april för vårterminen.

 

Studietider

Nästa utbildningsstart för Polisförberedande utbildning är 2024-08-19. Studietiderna för utbildningen under det kommande läsåret är följande.

Höstterminen 2024:
2024-08-19 – 2024-12-20

Vårterminen 2025:
2025-01-08 – 2025-06-10

 

Antagningskrav

För att kunna antas till Polisförberedande utbildning ska du som söker

 • Vara minst 18 år, eller fylla 18 samma år som du börjar hos oss
 • Ha minst två års gymnasiekompetens eller motsvarande
 • Bifoga ett personligt brev till din ansökan där du berättar om dig själv och varför du söker till utbildningen, samt ett foto på dig själv
 • Bifoga utdrag ur belastningsregistret till din ansökan (beställs kostnadsfritt via Polisens hemsida)
 • Bifoga personbevis för studier till din ansökan (beställs kostnadsfritt via Skatteverkets hemsida)
 • Delta på en intervju

Vidare är det en fördel om du har körkort B men det är inget krav.

 

Ansökan och antagning

Du ansöker till utbildningen digitalt via vår administrativa plattform Schoolsoft. Där loggar du in (eller skapar ett konto om du inte redan har ett) och följer sedan instruktionerna på skärmen för att skicka in din ansökan.

Till din ansökan ska du bifoga ett personligt brev med foto, utdrag ur belastningsregistret, personbevis för studier samt intyg som styrker att du har minst två års gymnasiekompetens eller motsvarande. Vi har löpande antagning fram till den 31 juli.

 

Urval

Ett första urval görs baserat på det personliga brevet. Ett andra urval görs baserat på en antagningsintervju.

Urvalet baseras på skolans egen bedömning om du som söker kan tillgodogöra dig utbildningen. Bedömningen görs utifrån din

 • Personliga mognad
 • Motivations- och ambitionsnivå
 • Samarbetsförmåga

Antagningsbeskedet skickas ut via mejl till den e-postadress du angett i Schoolsoft.

 

Kontakt

Har du några frågor om utbildningen? Kontakta då någon av våra kursansvariga:

Sandy Monteiro
E-postadress: sandy.monteiro@vaddo.fhsk.se
Telefon: 0176-528 02

Bertil Mattson
E-postadress: bertil.mattson@vaddo.fhsk.se

Varmt välkommen med din ansökan!

 
Ansök till höstterminen 2024
 

Kursfakta

Startdatum: Måndagen den 19 augusti 2024

Studietakt: Heltid (100%)

Upplägg: Utbildningen ges på plats på Väddö folkhögskola, Väddö, och pågår under 40 veckor.

Ansökan öppnade: 1 november 2023

Ansök senast: Vi har löpande antagning fram till den 31 juli.

Antagningskrav: För att kunna antas till utbildningen ska du vara minst 18 år (eller fylla 18 år senast det året du börjar hos oss), skriva ett personligt brev till din ansökan, inkl. foto, ha minst två års gymnasiekompetens eller motsvarande och delta på en antagningsintervju. Du ska också bifoga ett personbevis för studier samt utdrag ur belastningsregistret till din ansökan.

Studietider läsåret 2024/2025:
HT: 2024-08-19 – 2024-12-20
VT: 2025-01-08 – 2025-06-10

Kontakt:
Sandy Monteiro, rektor och kursansvarig
E-post: sandy.monteiro@vaddo.fhsk.se
Telefon: 0176-528 02

Bertil Mattson, lärare och kursansvarig
E-post: bertil.mattson@vaddo.fhsk.se

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 1

En kurs som visar en vägen inför resten av livet.

Jon, Irländsk folkmusik

Citat 3

De viktigaste kunskaperna jag någonsin har fått och aldrig en tråkig stund! Och då har jag gått 7 år på universitetet, så jag vet vad jag pratar om.

Salma, Ekohushåll – i teori och praktik

Citat 2

Kul och viktig kurs som ger ett sammanhang, kraft och inspiration att göra dom förändringar som är nödvändiga.

Kim, Ekohushåll – i teori och praktik