OM OSS

Hem E Om oss E Ekonomi/CSN

Vad kostar det att studera på folkhögskola?

All undervisning är kostnadsfri men läromedel, böcker och allt övrigt studiematerial samt studieresor bekostas av den studerande.

Du som studerar på någon av våra platsbundna heltidskurser på Väddö måste räkna med att betala antingen en internatavgift eller en externatavgift.

Det går inte att välja bort kosten. Att bara betala för enstaka måltider, enbart rum eller att ge möjlighet till egen lunchlagning under skoldagar kan skolan inte erbjuda. Möjlighet att få specialkost finns vid behov.

 

Internatavgift

Du som väljer att bo på skolans internat under din studietid räknas som internatdeltagare. Internatdeltagare betalar en månadshyra för internatrum samt en mat- och serviceavgift.

 

Månadshyra för internatrum

Hyreskostnaden för ett internatrum är 3150 kr per månad. En månads hyra betalas i deposition före inflyttning. Du hyr rummet per läsår.

 

Mat- och serviceavgift

Utöver hyran tillkommer en mat- och serviceavgift på 6380 kr per termin. Denna avgift är lika oavsett om du väljer att bo på internatet eller ej. Summan delas på två betalningar per termin och faktureras i september och november för höstterminen samt i februari och april för vårterminen.

I mat- och serviceavgiften ingår lunch på skolan måndag till fredag alla skoldagar, försäkring, kopiering, tillgång till skolans gym vissa tider och tillgång till kårhus. Övriga måltider lagar du i elevköken som är utrustade med det mesta du behöver.

 

Externatavgift

Du som bor utanför skolan räknas som externatdeltagare. Som externatdeltagare betalar du 6380 kr per termin i externatavgift. För detta får du lunch på skolan måndag till fredag alla skoldagar, försäkring, kopiering, tillgång till skolans gym vissa tider och tillgång till kårhus. Observera att elevköken bara är till för deltagare som bor på skolan.

Summan delas på två betalningar per termin och faktureras i september och november för höstterminen samt i februari och april för vårterminen.

Då skolan är en internatskola förväntas det att även externatdeltagare deltar i de gemensamt ordnade aktiviteterna.

 

Ekonomi för studerande på distanskurserna

Du som studerar på någon av våra distanskurser betalar för logi samt en mat- och serviceavgift under kursträffarna på skolan. Längd på kursträffarna och därmed även pris varierar för våra olika distanskurser, information om exakta kostnader för varje specifik kurs hittar du på respektive kurssida.

 

CSN

Samtliga kurser berättigar till studiemedel för studerande mellan 20 – 54 år.

Studerande på 16 – 20 år (t o m vårterminen det år du fyller 20 år) får statligt studiebidrag samt inackorderingstillägg, beroende på avståndet till hemorten. För studiebidrag behövs ingen ansökan. Inackorderingstillägg söks hos CSN.

Fr o m höstterminen det år du fyller 20 år kan du få statligt studiemedel.

När du ansöker om studiemedel hos CSN innebär det att:

  • CSN skickar en förifylld ansökningsblankett med personuppgifter och studieuppgifter till dig som svarat JA på frågan om du tänker söka studiemedel.
  • Ansökan skickas till dig ca två veckor efter det att du fått antagningsbesked från skolan.
  • Folkhögskolan lämnar uppgifter om dina studieresultat direkt till CSN. (Därför ska du inte bifoga CSN-blankett 2406 ”Redovisning av studieresultat” till din ansökan).

 

Om du blir sjuk

När du som student blir sjuk har du rätt att sjukskriva dig själv de två första veckorna. Genom att anmäla dig hos Försäkringskassan förhindrar du att dina studiemedelsveckor går förlorade under sjukdomstiden.

Om du har studiemedel från CSN krävs, efter de två första sjukskrivningsveckorna, ett läkarintyg för att sjukfrånvaron ska räknas som ett giltigt skäl att vara borta från studierna. Studiemedelsveckorna från CSN är begränsade. Genom att anmäla dig hos Försäkringskassan kan du förhindra att veckorna går förlorade.

Kom ihåg att sjukanmäla dig hos Försäkringskassan redan första sjukdagen, det kan du göra via Försäkringskassans webbplats.

 

Vårdguiden

På Vårdguiden hittar du medicinskt granskad information om sjukdomar och hälsa. Här finns också adresser och telefonnummer till alla vårdmottagningar i Stockholms län. Det finns även frågetjänster där du kan ställa anonyma frågor till experter inom hälso- och sjukvården.

Dygnet-runt-öppen telefonlinje för sjukvårdsrådgivning och allmän information: 1177.

Om du är svårt sjuk, ring alltid SOS Alarm på telefonnummer 112.