OM OSS

Vad kostar det att gå på folkhögskola?

Undervisningen är kostnadsfri, men läromedel, böcker och allt övrigt studiematerial samt studieresor bekostas av den studerande.

Du som studerar på plats på Väddö betalar antingen en internatavgift, om du bor på skolan, eller en externatavgift, om du bor utanför skolan. Vi håller för tillfället på att uppdatera våra priser och paket för internat- och externatdeltagare. Vi återkommer inom kort med ny information.

Du som läser våra distanskurser hittar kostnader för kost och logi på respektive kurssida.

 

CSN

Samtliga kurser berättigar till studiemedel för studerande mellan 20 – 54 år.

Studerande på 16 – 20 år (t o m vårterminen det år du fyller 20 år) får statligt studiebidrag samt inackorderingstillägg, beroende på avståndet till hemorten. För studiebidrag behövs ingen ansökan. Inackorderingstillägg söks hos CSN.

Fr o m höstterminen det år du fyller 20 år kan du få statligt studiemedel.

När du ansöker om studiemedel hos CSN innebär det att:

  • CSN skickar en förifylld ansökningsblankett med personuppgifter och studieuppgifter till dig som svarat JA på frågan om du tänker söka studiemedel.
  • Ansökan skickas till dig ca två veckor efter det att du fått antagningsbesked från skolan.
  • Folkhögskolan lämnar uppgifter om dina studieresultat direkt till CSN. (Därför ska du inte bifoga CSN-blankett 2406 ”Redovisning av studieresultat” till din ansökan).

 

Om du blir sjuk

När du som student blir sjuk har du rätt att sjukskriva dig själv de två första veckorna. Genom att anmäla dig hos Försäkringskassan förhindrar du att dina studiemedelsveckor går förlorade under sjukdomstiden.

Om du har studiemedel från CSN krävs, efter de två första sjukskrivningsveckorna, ett läkarintyg för att sjukfrånvaron ska räknas som ett giltigt skäl att vara borta från studierna. Studiemedelsveckorna från CSN är begränsade. Genom att anmäla dig hos Försäkringskassan kan du förhindra att veckorna går förlorade.

Kom ihåg att sjukanmäla dig hos Försäkringskassan redan första sjukdagen, antingen via Försäkringskassans servicetelefon, tel: 08-524 524, eller på Försäkringskassans webbplats.

Vårdguiden

På Vårdguiden hittar du medicinskt granskad information om sjukdomar och hälsa. Här finns också adresser och telefonnummer till alla vårdmottagningar i Stockholms län. Det finns även frågetjänster där du kan ställa anonyma frågor till experter inom hälso- och sjukvården.

Dygnet-runt-öppen telefonlinje för sjukvårdsrådgivning och allmän information: 1177.

Om du är svårt sjuk, ring alltid SOS Alarm på telefonnummer 112.

Share This