OM OSS

Vad kostar det att gå på folkhögskola?

Undervisningen är kostnadsfri, men läromedel, böcker och allt övrigt studiematerial samt studieresor bekostas av den studerande.

Internatavgift: Du kan välja olika standard på boendet och kostnaden för detta är från 4 309 kr – 4 847 kr per månad. Priset inkluderar kost måndag till fredag, middag serveras ej på fredagar.

Externatavgift: Studerande som bor utanför skolan betalar en externatavgift på 5 460 kr per termin. För detta får du för- och eftermiddagskaffe/te, lunch, festmåltider, matsäck vid resor m m.

I båda alternativen ingår kostnader för bl a guidning vid studiebesök, kopiering, Internet m m. Du får räkna med kostnader enligt något av alternativen. Enstaka måltider, enbart rum eller möjlighet till egen matlagning kan skolan inte erbjuda.

Då folkhögskolan är en internatskola förväntas även att externateleverna deltar i de gemensamt ordnade aktiviteterna.

Du som läser våra distanskurser hittar kostnader för logi & boende på respektive kurs hemsida.
 

CSN

Samtliga kurser berättigar till studiemedel för studerande mellan 20 – 54 år.

Studerande på 16 – 20 år (t o m vårterminen det år du fyller 20 år) får statligt studiebidrag samt inackorderingstillägg, beroende på avståndet till hemorten. För studiebidrag behövs ingen ansökan. Inackorderingstillägg söks hos CSN.

Fr o m höstterminen det år du fyller 20 år kan du få statligt studiemedel.

När du ansöker om studiemedel hos CSN innebär det att:

  • CSN skickar en förifylld ansökningsblankett med personuppgifter och studieuppgifter till dig som svarat JA på frågan om du tänker söka studiemedel.
  • Ansökan skickas till dig ca två veckor efter det att du fått antagningsbesked från skolan.
  • Folkhögskolan lämnar uppgifter om dina studieresultat direkt till CSN. (Därför ska du inte bifoga CSN-blankett 2406 ”Redovisning av studieresultat” till din ansökan).

På sidan csn.se kan du själv räkna ut hur mycket du kan få i studiestöd.
Läs mer i informationsbladet om CSN (PDF, 64 KB).
 

Om du blir sjuk

När du som student blir sjuk har du rätt att sjukskriva dig själv de två första veckorna. Genom att anmäla dig hos Försäkringskassan förhindrar du att dina studiemedelsveckor går förlorade under sjukdomstiden.

Om du har studiemedel från CSN krävs, efter de två första sjukskrivningsveckorna, ett läkarintyg för att sjukfrånvaron ska räknas som ett giltigt skäl att vara borta från studierna. Studiemedelsveckorna från CSN är begränsade. Genom att anmäla dig hos Försäkringskassan kan du förhindra att veckorna går förlorade.

Kom ihåg att sjukanmäla dig hos Försäkringskassan redan första sjukdagen, antingen via Försäkringskassans servicetelefon, tel: 08-524 524, eller på Försäkringskassans webbplats.

Vårdguiden

På Vårdguiden hittar du medicinskt granskad information om sjukdomar och hälsa. Här finns också adresser och telefonnummer till alla vårdmottagningar i Stockholms län. Det finns även frågetjänster där du kan ställa anonyma frågor till experter inom hälso- och sjukvården.

Dygnet-runt-öppen telefonlinje för sjukvårdsrådgivning och allmän information: 08-320 100.

Om du är svårt sjuk, ring alltid SOS Alarm på telefonnummer 112.

Share This