AYURVEDA FÖR ALLA

Hem E Kurser E Ayurveda för alla

För dig som söker balans, energi och harmoni i kropp och knopp

Ayurveda för alla är en kurs i hälsans tecken. Grunden är ett holistiskt synsätt där hela människan får sitt utrymme. Genom det mångtusenåriga medicinska systemet ayurveda ges du möjlighet att utforska dig själv och din väg till hälsa, samt att hitta mer kraft och balans i din vardag. Kursen är en distansutbildning på halvtid med fyra obligatoriska platsträffar på skolan. Du behöver inga förkunskaper men ett intresse för personlig hälsa.

Kursen är vardagsnära och fokuserar på hur du kan leva ett mer hälsosamt liv. Kost, livsstil, tankemönster, sysselsättning, omgivning, miljö, val av träningsform, relationer och sömn spelar alla en viktig roll för hur vi mår. Tyngdpunkten ligger på att förebygga ohälsa och sjukdom – alltså hur vi håller oss friska, starka och tillfreds med oss själva och omgivningen. Enligt ayurveda är vägen till hälsa dessutom unik, eftersom vi alla är olika.

 

Kursinnehåll

Under kursen kommer vi att arbeta inom flera områden som samtliga påverkar vår hälsa. Vi lär känna vår fysiska och psykiska kropp och hur vi kan ta hand om dem för att komma i balans – utifrån våra egna unika behov. Förutom ayurveda kommer vi regelbundet att meditera, praktisera yoga, mindfulness, avslappningsövningar och stresshantering under kursens gång.

Kursen innehåller följande moment:

 • Ayurvedans ursprung, filosofi och grundbegrepp
 • Människans 6 kroppar – ett holistiskt hälsosystem med ayurvediskt perspektiv
 • Olika kroppskonstitutioner och vår individuella väg till hälsa
 • Att leva i samklang med kroppens och naturens rytm
 • Ayurvedisk kost, kostanalys och kostplanering
 • Matspjälkningens och näringsupptagets betydelse
 • Fysisk aktivitet enligt ayurveda
 • Sömn, sömnstörningar och ayurvedisk sömnskola
 • Avslappning och stresshantering
 • Naturen som källa till kraft och återhämtning
 • Yoga, meditation och mindfulness
 • Beteendeförändring i teori och praktik

 

Upplägg

Ayurveda för alla är en distanskurs på halvtid med fyra obligatoriska platsträffar på skolan. Kursen pågår under en termin och ges på gymnasial nivå.

Du som deltagare förväntas lägga ner i genomsnitt 20 h per vecka på studierna, varav hälften av tiden är schemalagt lärarlett studiearbete.

 

Platsträffar på Väddö folkhögskola

Vi ses på fyra platsträffar på Väddö folkhögskola med nyfikenhet och utforskande som ledord. Deltagande i platsträffarna är obligatoriskt.

Under platsträffarna blandar vi teori med praktik. Återkommande moment är föreläsningar, workshops, boksamtal och diskussionsforum. Under varje träff mediterar vi och gör yoga tillsammans samt vistas i naturen. Vi blandar gruppuppgifter med individuella uppgifter och reflekterar såväl enskilt som i grupp. Vi stimulerar alla våra fem sinnen i vårt lärande – vi ser, lyssnar, känner, luktar och smakar – och aktiverar såväl kropp som knopp.
 

Platsträffarnas upplägg

Nedan kan du ta del av datum för platsträffarna och vilket tema de har. Vi har inplanerade aktiviteter under hela dagarna. Schema för träffarna delas ut vid kursstart.
 

Träff 1

28/8 – 30/8 2024 (ons – fre vecka 35)

Tema: Vata, pitta, kapha – grunden till allt
Denna första träff handlar om att introducera ayurveda; att förstå dess ursprung, grunder och tankesätt. Huvudfokus ligger på de tre universella grundenergierna; vata, pitta och kapha, samt att börja utforska vilken kroppskonstitution du har. Vi börjar lära känna oss själva och varandra i gruppen, och sår frön för förändring. Under den första träffen arbetar vi bland annat med:

 • Ayurvedans ursprung, filosofi och grundbegrepp
 • De fem elementen – alltings byggstenar
 • De tre doshorna – att förstå vata, pitta och kapha i teori och praktik
 • Vilken kroppskonstitution har du? Din unika väg till hälsa
 • Ett holistiskt hälsosystem – en introduktion till våra 6 olika kroppar

 

Träff 2

25/9 – 27/9 2024 (ons – fre vecka 39)

Tema: Att leva i samklang med kroppens och naturens rytm – minsta motståndets princip
Under den andra träffen får naturen leda oss. Vi börjar studera kroppens och naturens rytm närmare och börjar utstaka en vardagsrutin som följer såväl dygnets som årstidernas växlingar. I samklang med dessa kan vi hitta större balans och harmoni och få draghjälp i en livsstilsförändring. Vi börjar arbeta med mångas stora bekymmer – sömnen! Några områden vi arbetar med under andra träffen är:

 • Den dagliga rutinen – att nyttja kroppens och naturens dygnsrytm för att skapa hälsa och balans
 • Att leva i samklang med årstiderna – vi och våra behov förändras över året
 • Ayurvedisk sömnskola

 

Träff 3

23/10 – 25/10 2024 (ons – fre vecka 43)

Tema: Maten, magen och lugnet
Den tredje träffen flyttar vi fokus ner i magen, nu riktar vi in oss på mat och maghälsa. Hälsa börjar i magen – enligt ayurveda är maten medicin. Så hur ser ayurvedan på kost och vad ska vi egentligen äta? Det finns inte en kosthållning som passar alla, så här börjar vi utforska vad som passar just dig, just nu. Denna träff får smak- och luktsinnet lite extra stimulans och vi hittar glädjen och lusten i att äta. Några områden vi arbetar med under tredje träffen är:

 • Den auyurvediska kostens grunder
 • Vad, hur, hur mycket, när och varför vi ska äta
 • Matanalys och kostplanering
 • Att äta utifrån din unika kroppskonstitution
 • Att äta utifrån säsong
 • Ayurveda i det svenska köket
 • Hälsa börjar i magen – matspjälkningens betydelse för vår hälsa; ”Du är vad du smälter”
 • Glädje och lugn i varje måltid

 

Träff 4

20/11 – 22/11 2024 (ons – fre vecka 47)

Tema: Motstånd till förändring
Under den fjärde och sista träffen ska vi börja knyta ihop säcken. Vad har vi lärt oss och vad tar vi med oss? Vi lägger lite extra tid på att förstå varför förändring kan vara så svårt och hur vi skapar förändring som håller över tid. Här ges också utrymme för repetition och förankring av tidigare kursmoment. Vi kommer även att anordna en gemensam avslutningsfest. Några områden vi arbetar med under fjärde träffen är:

 • Hälsohets och hälsostress
 • Beteendeförändringar – varför är det så svårt?
 • Hållbar förändring framåt

 

Distansundervisning mellan träffarna

Tyngdpunkten för arbetet mellan träffarna ligger på att omsätta teori i praktik. Huvudsyftet är att leva den förändring du vill se. Det kommer att ske såväl skriftliga som muntliga diskussioner online för gruppreflektion över utvalda hemuppgifter. Utöver detta läser du utvalda böcker och kompendier samt lyssnar på ljudfiler enligt litteraturlistan (vilken delas ut vid kursens start). Du delar även utvalda inlämningsuppgifter med din grupp via vår kursplattform.

Arbetet mellan träffarna kan du till stor del lägga som du vill men vissa uppgifter behöver du arbeta med en liten stund varje dag: exempelvis avslappningsövningar, beteendeförändringar och nya vardagsrutiner.

 

Syfte och mål med kursen

Kursens huvudsyfte är att ge dig som deltagare grundläggande kunskap om ayurveda, samt grundläggande verktyg för att främja personlig hälsa utifrån ett ayurvediskt perspektiv. Detta sker i huvudsak genom teoretiska genomgångar, praktiska övningar, vägledda beteendeförändringar och reflektioner, såväl enskilda som i grupp.

Efter fullföljd kurs ska du ha:

 • grundläggande kunskap i ayurveda med inriktning på personlig hälsa
 • omsatt teoretisk kunskap inom ayurveda till praktiska beteendeförändringar i vardagen
 • grundläggande kunskap i olika verktyg för ökad personlig hälsa och balans
 • provat på olika verktyg för personlig hälsa och balans
 • reflekterat över dig själv, dina behov och din relation till helheten
 • utvecklat ökad självkännedom
 • deltagit i gruppsamtal och -aktiviteter
 • läst och reflekterat över angiven kurslitteratur
 • genomfört ett fördjupningsarbete inom valt område
 • aktivt deltagit i kursens samtliga moment

 

Kursbevis

Efter att du har fullgjort kursen får du ett kursbevis.

 

Lärare

Malin Eriksson, huvudlärare och kursansvarig
Malin är en kreativ själ och har en förkärlek för ordet balans. I grunden är hon beteendevetare med en masterexamen i psykologi och är examinerad folkhögskollärare. Hon har i flera år arbetat med kurser och utbildningar inom stress, sömn och ayurveda. Malin är även diplomerad ayurvedisk hälsorådgivare och har praktiserat ayurveda, yoga och meditation sedan 2010. Tidigare har hon arbetat med sömn- och stressforskning.

Victoria Strandberg, lärare
Kreativitet och lekfullhet är två nyckelord i Victorias liv. Victoria har studerat pedagogik för vuxna vid Malmö Högskola och har arbetat som pedagog och föreläsare under många år. Hon fann yogan i början av 2000-talet och är diplomerad yogalärare inom somatisk yoga, yin yoga med mindfulness och yoga med embodiment. Victoria är även utbildad lärare i Vedic Art. Hon har tidigare arbetat inom en ideell organisation, vars syfte är att sprida kunskap om psykisk ohälsa.

 

Ekonomi och CSN

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar för kost och logi vid platsträffarna på skolan. Kost och logi vid platsträffarna kostar 1850 kr per träff (logi under två nätter, inkl. lakan och handduk, samt kost dag 1-3). I priset inkluderas även en serviceavgift som omfattar försäkring, licenser och kopiering.

Bor du i närheten av skolan kan du välja att betala enbart för kost vilket då kostar 830 kr per träff. Enstaka måltider eller möjlighet till egen matlagning under platsträffarna kan skolan inte erbjuda. Det finns möjligheter till specialkost vid behov.

En kostnad för kursmaterial tillkommer på 400 kr för hela kursen. Denna avgift betalas innan kursstart.

 

Studietider

Nästa kursstart för Ayurveda för alla är 2024-08-12. Studietiderna för terminen är 2024-08-12 – 2024-12-13.

 

Antagningskrav

Du behöver inga förkunskaper men ett intresse för personlig hälsa. Till din ansökan ska du bifoga ett personbevis för studier. Personbevis beställs kostnadsfritt via Skatteverkets hemsida. Du ska även bifoga ett personligt brev. I det personliga brevet berättar du:

 • Om dig själv
 • Varför du vill gå kursen
 • Din relation till kost, hälsa och kropp
 • Vad du heter och din ålder
 • Om du tidigare gått kurs/kurser hos oss på Väddö folkhögskola och i så fall vilken/vilka

Obs! Döp ditt personliga brev enligt formatet: ”AFAHT24.Efternamn.Förnamn”.

Du måste ha tillgång till en egen dator med internetuppkoppling för att kunna delta i distansundervisningen och därmed antas till kursen.

 

Ansökan och antagning

Du ansöker till utbildningen digitalt via vår administrativa plattform Schoolsoft. Där loggar du in (eller skapar ett konto om du inte redan har ett) och följer sedan instruktionerna på skärmen för att skicka in din ansökan.

Till din ansökan ska du bifoga ett personbevis för studier samt ett personligt brev. Antagning sker löpande, så platserna kan bli fyllda innan sista ansökningsdag. Ansökan är stängd.

Har du behov av något typ av stöd i undervisningen? Vänligen kontakta kursansvarig i samband med din ansökan.
 

Urval

Urvalet baseras på skolans egen bedömning om du som sökande kan tillgodogöra dig utbildningen. Urvalet görs i huvudsak utifrån det personliga brevet. Skolan strävar efter en variation av erfarenheter, livssituationer och kunskaper i gruppen.

Skolan har inte möjlighet att ge individuell återkoppling på din ansökan utöver antagningsbeskedet.

 

Kontakt

Har du några frågor om kursen? Kontakta då kursansvarig, Malin Eriksson, på e-postadressen malin.eriksson@vaddo.fhsk.se

 

Kursfakta

Startdatum: Måndagen den 12 augusti 2024

Studietakt: Halvtid (50%)

Upplägg: Distanskurs med fyra obligatoriska platsträffar på skolan.

Ansök senast: Ansökan är stängd.

Antal platser: 20 platser

Antagningskrav: Bifoga ett personligt brev till din ansökan där du berättar om sig själv och varför du vill gå kursen. Ange även om du sökt till någon kurs på Väddö folkhögskola tidigare. Du ska också bifoga ett personbevis för studier till din ansökan. Tillgång till dator är ett antagningskrav.

Studietider höstterminen 2024:
2024-08-12 – 2024-12-13

Kontakt:
Malin Eriksson, lärare och kursansvarig
E-post: malin.eriksson@vaddo.fhsk.se

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 4

Den bästa terminen hittills i mitt liv!

Maria, Irländsk folkmusik

Citat 3

De viktigaste kunskaperna jag någonsin har fått och aldrig en tråkig stund! Och då har jag gått 7 år på universitetet, så jag vet vad jag pratar om.

Salma, Ekohushåll – i teori och praktik

Citat 1

En kurs som visar en vägen inför resten av livet.

Jon, Irländsk folkmusik