AYURVEDA FÖR ALLA

Hem E Kurser E Ayurveda för alla

För dig som söker balans, energi och harmoni i kropp och knopp

Ayurveda för alla är en kurs i hälsans tecken. Tyngdpunkten är ett holistiskt synsätt där hela människan får sitt utrymme. Genom det mångtusenåriga medicinska systemet ayurveda ges du möjlighet att utforska dig själv och din väg till hälsa, samt att hitta kraft och balans i din vardag. Kursen är en distansutbildning på halvtid med fyra obligatoriska träffar på skolan. Du behöver inga förkunskaper men ett intresse för personlig hälsa.

Kursen är vardagsnära och fokuserar på hur du kan leva ett mer hälsosamt liv. Kost, livsstil, tankemönster, sysselsättning, omgivning, miljö, val av träningsform, relationer och sömn spelar alla en viktig roll för hur vi mår. Tyngdpunkten ligger på att förebygga ohälsa och sjukdom – alltså hur vi håller oss friska, starka och tillfreds med oss själva och omgivningen. Enligt ayurveda är vägen till hälsa unik eftersom vi alla är olika.

Huvudlärare och kursansvarig heter Malin Eriksson. Hon är folkhögskollärare, ayurvedisk hälsorådgivare och beteendevetare. Hon har praktiserat ayurveda, yoga och meditation i 13 år samt arbetat med sömn- och stressforskning.

 

Syfte och mål med utbildningen

Syftet med utbildningen är att ge dig som deltagaren grundläggande kunskap om ayurveda, samt grundläggande verktyg till att främja personlig hälsa utifrån ett ayurvediskt perspektiv.

Detta sker i huvudsak genom ett aktivt deltagande i kursens olika moment.

 

Kursinnehåll

Under kursen kommer vi att arbeta inom flera områden som samtliga påverkar vår hälsa. Vi lär känna vår fysiska och psykiska kropp och hur vi kan ta hand om dem för att komma i balans – utifrån våra egna unika behov. Förutom ayurveda kommer vi regelbundet att meditera och praktisera yoga. Även mindfulness, avslappningsövningar, stresshantering och enklare matlagning sker löpande under kursens gång.

Kursen innehåller följande moment:

 • Ayurvedans ursprung, historia, filosofi och grundbegrepp
 • Människans 6 olika kroppar och hur vi tar hand om dem
 • Olika kroppskonstitutioner och vår individuella väg till hälsa
 • Att leva i samklang med kroppens och naturens rytm
 • Ayurvedisk kost, kostanalys, kostplanering och matlagning
 • Att förbättra matsmältning och näringsupptag
 • Fysisk aktivitet och träning för olika kroppskonstitutioner
 • Sömn, sömnstörningar och ayurvedisk sömnskola
 • Yoga, meditation och mindfulness
 • Naturen som källa till kraft och återhämtning
 • Avslappning och stresshantering
 • Teorin bakom bestående beteendeförändring

Du som deltagare förväntas lägga ner i genomsnitt 20 h per vecka på studierna, varav hälften av tiden är schemalagt lärarlett studiearbete. Efter att du har fullgjort kursen får du ett kursbevis.

 

De fysiska träffarnas upplägg och innehåll

Vi ses på fyra träffar på Väddö folkhögskola med nyfikenhet och utforskande som ledord. Deltagande i kursträffarna är obligatoriskt.

Under de fysiska träffarna blandar vi teori med praktik. Återkommande moment är föreläsningar, workshops, boksamtal och diskussionsforum. Under varje träff mediterar vi och gör yoga tillsammans samt vistas i naturen. Vi blandar gruppuppgifter med individuella uppgifter och reflekterar såväl enskilt som i grupp. Vi stimulerar alla våra fem sinnen i vårt lärande – vi ser, lyssnar, känner, luktar och smakar – och aktiverar såväl kropp som knopp.

 

Träff 1

16/8 – 18/8 2023 (ons – fre vecka 33)

Tider:
Onsdag: kl. 15.00-19.00
Torsdag: kl. 08.30-16.30 (med reservation för senare kvällsarbete)
Fredag: kl. 08.30-16.00

Tema: Vata, pitta, kapha – grunden till allt
Denna första träff handlar om att introducera ayurveda; att förstå dess historia, grunder och tankesätt. Huvudfokus ligger på de tre universella grundenergierna; vata, pitta och kapha, samt att börja utforska vilken kroppskonstitution du har. Vi börjar lära känna oss själva och varandra i gruppen, och sår frön för förändring. Under den första träffen arbetar vi bland annat med:

 • Ayurvedans ursprung, historia och filosofi
 • De fem elementen – alltings byggstenar
 • De tre doshorna – att förstå vata, pitta och kapha i teori och praktik
 • Vilken kroppskonstitution har du? Din unika väg till hälsa
 • Ett holistiskt hälsosystem – en introduktion till våra 6 olika kroppar

 

Träff 2

20/9 – 22/9 2023 (ons – fre vecka 38)

Tider:
Onsdag: kl. 15.00-19.00
Torsdag: kl. 08.30-16.30 (med reservation för senare kvällsarbete)
Fredag: kl. 08.30-16.00

Tema: Att leva i samklang med kroppens och naturens rytm – minsta motståndets princip
Under den andra träffen får naturen leda oss. Vi börjar studera kroppens och naturens rytm närmare och börjar utstaka en vardagsrutin som följer såväl dygnets som årstidernas växlingar. I samklang med dessa kan vi hitta större balans och harmoni och få draghjälp i en livsstilsförändring. Vi börjar arbeta med mångas stora bekymmer – sömnen! Några områden vi arbetar med under andra träffen är:

 • Den dagliga rutinen – att nyttja kroppens och naturens dygnsrytm för att skapa hälsa och balans
 • Att leva i samklang med årstiderna – vi och våra behov förändras över året
 • Ayurvedisk sömnskola

 

Träff 3

25/10 – 27/10 2023 (ons – fre vecka 43)

Tider:
Onsdag: kl. 15.00-19.00
Torsdag: kl. 08.30-16.30 (med reservation för senare kvällsarbete)
Fredag: kl. 08.30-16.00

Tema: Maten, magen och lugnet
Den tredje träffen flyttar vi fokus ner i magen, nu riktar vi in oss på mat och maghälsa. Hälsa börjar i magen – enligt ayurveda är maten medicin. Så hur ser ayurvedan på kost och vad ska vi egentligen äta? Det finns inte en kosthållning som passar alla, så här börjar vi utforska vad som passar just dig, just nu. Denna träff får smak- och luktsinnet lite extra stimulans och vi hittar glädjen och lusten i att äta. Några områden vi arbetar med under tredje träffen är:

 • Den auyurvediska kostens grunder
 • Vad, hur, hur mycket, när och varför vi ska äta
 • Matanalys och kostplanering
 • Att äta utifrån din unika kroppskonstitution
 • Att äta utifrån säsong
 • Ayurveda i det svenska köket
 • Hälsa börjar i magen – matspjälkningens betydelse för vår hälsa; ”Du är vad du smälter”
 • Glädje och lugn i varje måltid

 

Träff 4

29/11 – 1/12 2023 (ons – fre vecka 48)

Tider:
Onsdag: kl. 15.00-19.00
Torsdag: kl. 08.30-16.30 (med reservation för senare kvällsarbete)
Fredag: kl. 08.30-16.00

Tema: Motstånd till förändring
Under den fjärde och sista träffen ska vi börja knyta ihop säcken. Vad har vi lärt oss och vad tar vi med oss? Vi lägger lite extra tid på att förstå varför förändring kan vara så svårt och hur vi skapar förändring som håller över tid. Här ges också utrymme för repetition och förankring av tidigare kursmoment. Vi kommer även att anordna en gemensam avslutningsfest. Några områden vi arbetar med under fjärde träffen är:

 • Hälsohets och hälsostress
 • Beteendeförändringar – varför är det så svårt?
 • Hållbar förändring framåt

 

Distansundervisning mellan träffarna

Tyngdpunkten för arbetet mellan träffarna ligger på att omsätta teori i praktik. Huvudsyftet är att leva den förändring du vill se. Det kommer att ske såväl skriftliga som muntliga diskussioner online för gruppreflektion över utvalda hemuppgifter. Utöver detta läser du utvalda böcker och kompendier samt lyssnar på ljudfiler enligt litteraturlistan (vilken delas ut vid kursens start). Du delar även utvalda inlämningsuppgifter med din grupp via vår kursplattform.

Arbetet mellan träffarna kan du till stor del lägga som du vill men vissa uppgifter behöver du arbeta med en liten stund varje dag: exempelvis avslappningsövningar, beteendeförändringar eller nya vardagsrutiner.

 

Ekonomi

Kost och logi vid de fysiska träffarna kostar 1650 kr per träff (logi under två nätter, inkl. lakan och handduk, samt kost dag 1-3). I priset inkluderas även en serviceavgift som omfattar försäkring, licenser och kopiering.

Bor du i närheten av skolan kan du välja att betala enbart för kost, vilket då kostar 730 kr per träff. Enstaka måltider eller möjlighet till egen matlagning under kursträffarna kan skolan inte erbjuda. Möjlighet till specialkost finns vid behov.

En kostnad för kursmaterial tillkommer på 400 kr för hela kursen.

 

Ansökan och antagning

Du ansöker till utbildningen digitalt via vår administrativa plattform Schoolsoft. Där loggar du in (eller skapar ett konto om du inte redan har ett) och följer sedan instruktionerna på skärmen för att skicka in din ansökan.

Till ansökan ska du bifoga ett personligt brev. Brevet ska innehålla följande:

 • Berätta om dig själv
 • Varför du vill gå kursen
 • Din relation till kost, hälsa och kropp
 • Om du tidigare gått kurs/kurser hos oss på Väddö folkhögskola och i så fall vilken/vilka

Du måste ha tillgång till en egen dator med internetuppkoppling för att kunna delta i kursen. Sista ansökningsdag var 31 maj 2023.

Urvalet baseras på skolans egen bedömning om du som sökande kan tillgodogöra dig utbildningen. Urvalet görs utifrån det personliga brevet. Skolan strävar efter en variation av erfarenheter, livssituationer och kunskaper i gruppen.

Antagning sker löpande, så platserna kan bli fyllda innan sista ansökningsdag. Skolan har inte möjlighet att ge individuell återkoppling utöver antagningsbesked.

När du fått antagningsbeskedet och bestämt dig för att börja på skolan ska du skicka in ett personbevis för studier till oss. Personbevis beställer du själv från Skatteverkets hemsida.

 

Kursfakta

Kursstart: 14 augusti 2023

Kurslängd: 1 termin, 18 veckor (vecka 33-50)

Kursslut: 15 december 2023

Studietakt: Halvtid (50%) och på distans med 4 obligatoriska träffar på skolan.

Ansök senast: 31 maj 2023

Antal platser: 20 platser

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs men ett intresse för personlig hälsa.

Antagningskriterier: Bifoga ett personligt brev till din ansökan där du berättar om sig själv och varför du vill gå kursen. Ange även om du sökt till någon kurs på Väddö folkhögskola tidigare. Tillgång till dator är ett antagningskrav.

Urval: Urvalet sker baserat på det personliga brevet. Det är skolan som bedömer dina förutsättningar att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Skolan strävar efter en variation av erfarenheter, livssituationer och kunskaper i gruppen.

CSN: Kursen är CSN-berättigad.

Kostnad: Undervisningen är kostnadsfri men du betalar för kost och logi vid de fysiska träffarna på skolan. Det tillkommer även en kostnad för kursmaterial. Se kursbeskrivningen för aktuella priser.

Kontaktperson:
Malin Eriksson, kursansvarig
E-post: malin.eriksson@vaddo.fhsk.se

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 3

De viktigaste kunskaperna jag någonsin har fått och aldrig en tråkig stund! Och då har jag gått 7 år på universitetet, så jag vet vad jag pratar om.

Salma, Ekohushåll – i teori och praktik

Citat 4

Den bästa terminen hittills i mitt liv!

Maria, Irländsk folkmusik

Citat 2

Kul och viktig kurs som ger ett sammanhang, kraft och inspiration att göra dom förändringar som är nödvändiga.

Kim, Ekohushåll – i teori och praktik