OM OSS

Hem E Om oss E Drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy

TILL DIG SOM STUDERAR VID VÄDDÖ OCH SÖDERTÖRNS FOLKHÖGSKOLOR

Studier vid Väddö och Södertörns folkhögskolor skall vara alkohol- och drogfria.

Skolorna strävar efter att alla deltagare engageras i alkohol- och drogförebyggande arbete. Som ett led i det förebyggande arbetet är också deltagare skyldiga att vidarebefordra uppgifter om missbruk (till kursansvarig, rektor eller annan personal) för att undvika tystnadskultur.

 

Rutiner vid misstanke om alkohol- eller droganvändning

Skolorna förbehåller sig rätten att vidta åtgärder om det finns rimliga skäl att misstänka att en deltagare är påverkad av alkohol eller droger. Misstanke kan uppstå på grund av uppenbart alkohol- eller drogintag, avvikande beteende eller andra observationer.

Vid alkohol- eller droganvändning gäller följande handlingsplan:

  1. Deltagare som är påverkad av alkohol eller droger stängs av från skola och internat med omedelbar verkan.
  2. Påföljd för deltagaren diskuteras och beslutas av rektor efter diskussion med deltagaren och berörd personal.
  3. Rektor informerar, både muntligt och skriftligt, om beslut för framtiden om påföljd såsom varning eller permanent avstängning*.

*Avstängning innebär att deltagaren antingen tillfälligt eller permanent stängs av från skolan. Deltagaren får inte delta i undervisning eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid skolan och inte heller vistas på skolan.

 

Urinprov vid misstanke om droganvändning

Vid misstanke om droganvändning har skolan rätt att begära ett urinprov från den berörda deltagaren. Om ett urinprov visar positivt utslag av olagliga substanser leder detta till avstängning från skolan med omedelbar verkan.

Nekande av urinprov får samma konsekvens som positivt utslag på urinprov.

Alla beslut skall följa Stiftelsen Väddö och Södertörns folkhögskolors dokument Studerandes rättigheter och de kan överklagas hos skolans styrelse och som sista instans hos Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

 
Beslutad av Stiftelsen Väddö och Södertörns styrelse 2023-12-15