YOGALÄRARUTBILDNING MED MINDFULNESS

Hem E Kurser E Yogalärarutbildning med mindfulness

För dig som vill arbeta med yoga och mindfulness

Yogalärarutbildning med mindfulness är en ettårig heltidsutbildning där möjlighet finns att bo på Väddö folkhögskola alternativt på annan ort. Utbildningen organiseras kring platsträffar på skolan samt regelbundna onlinemöten och distansuppgifter. Under utbildningen varvas teori med praktik och du får möjlighet att bygga en grund som yogalärare samt utvecklas i yrkesrollen.

Obs! Läs noga igenom all information om utbildningen här på sidan innan du mejlar eventuella frågor eller skickar in din ansökan.

Välkommen till vår ettåriga Yogalärarutbildning med mindfulness. Under utbildningen kommer du att få stöd i att utforska olika former av yogisk praktik och mindfulness för ökad närvaro i vardagen. Mindfulness kan i detta sammanhang innebära att utforska medveten närvaro i både rörelse och stillhet.

Du kommer få möjlighet att bredda och fördjupa din praktik genom till exempel möten med olika former av yoga, meditation, dans, kampkonst och naturkontakt. Vi använder ett samskapande och utforskande perspektiv, varvar teori med praktik och arbetar tillsammans i en stöttande grupp samt med pedagogisk handledning.

Under utbildningen kommer du att öka dina teoretiska kunskaper i anatomi och fysiologi och samtidigt utveckla din förmåga att leda, bidra, förmedla och hålla yoga och mindfulness för andra.

 

Utbildningsinnehåll

Huvudteman under utbildningen är

 • Hathayoga och yinyoga
 • Grundläggande biomekanik
 • Anatomi och fysiologi 1 och 2 (gymnasienivå)
 • Naturliv och skogsbad
 • Mindfulness, compassion och stresshantering
 • Skapande dans, embodiment och improvisation
 • Thaiyogamassage och bodywork
 • Kampkonst med närvaro (bl.a. taichi, qigong och capoeira)
 • Pedagogik och yogalärarrollen
 • Bokcirkel med litteratur kopplat till ämnesområdet
 • Praktik genom hållande av pass i yoga, mindfulness och/eller embodiment på plats och online.
 • Deltagarskapade moment samt gästlärare inom assistering, biomekanik, ayurveda, m.fl.
 • Skapande och genomförande av en kortare kurs i yoga eller relaterade praktiker
 • Fördjupningsarbete inom yoga och rörelse (valfri form, exempelvis uppsats, bok, video, hemsida, blogg eller app)

Var medveten om att utbildningen skiljer sig från många andra privata yogalärarutbildningar, eftersom Yogalärarutbildning med mindfulness har sin grund i folkbildning, deltagarinflytande och samskapande.

 

Upplägg

Yogalärarutbildning med mindfulness pågår under 1 år (40 veckor) och ges på heltid via fjärr- och distansundervisning kombinerat med åtta platsträffar på Väddö folkhögskola i Roslagen.

Undervisningen är organiserad i fem primära former:

 • 8 platsträffar (onsdag till fredag) på skolan med fokus på praktik, samskapande och upplevelse
 • 36 veckostartmöten för praktik online
 • 36 måndagsmöten för teori och praktik online
 • 16 gemensamma onsdagsmöten för teori och praktik online
 • 16 onlinemöten för praktik och delning i smågrupper.

Deltagande i utbildningens samtliga platsträffar och samtliga inkluderade möten via Microsoft Teams är obligatoriskt. Uppgifter presenteras och redovisas veckovis på distans med undantag för skolloven. Utbildningen har tonvikt på teori på distans samt praktik och upplevelse vid platsträffarna.

Du som deltagare förväntas lägga ner i genomsnitt 40 h per vecka på studierna, varav hälften av tiden är schemalagt lärarlett studiearbete.

 

Platsträffar på Väddö folkhögskola

Varje platsträff består av tre dagar (onsdag-fredag). Kostnaden för logi med helpension på skolans campus är 1850 kr per träff. I priset ingår logi under två nätter inklusive lakan, handduk och städning samt kost från onsdag eftermiddag till fredag eftermiddag. I priset inkluderas även en serviceavgift som omfattar försäkring, licenser och kopiering.

Bor du i närheten av skolan, eller på skolans internat på heltid, kan du välja att enbart betala för kosten under platsträffarna. I så fall är kostnaden 830 kr per träff. Enstaka måltider eller möjlighet till egen matlagning under platsträffarna kan skolan inte erbjuda.

 

Datum för platsträffar på skolan läsåret 24/25

Höstterminen 2024
14–16 augusti (vecka 33)
18–20 september (vecka 38)
16–18 oktober (vecka 42)
27–29 november (vecka 48)

Vårterminen 2025
12–14 februari (vecka 7)
2–4 april (vecka 14)
14–16 maj (vecka 20)
11–13 juni (vecka 24)

Lärarlett schemalagt studiearbete för samtliga platsträffar är onsdagar kl. 14.00-20.00, torsdagar kl. 08.00-20.00 och fredagar kl. 08.00-16.00.

 

Schemalagt lärarlett studiearbete utöver platsträffar

Utöver platsträffarna är den gemensamma lärarledda studietiden måndag till fredag kl. 10.00-12.00 samt 16.00-18.00 samtliga vardagar varav tiderna för gemensamma livemöten online (via Teams) är:

Måndagar kl. 10.00-12.00 samt kl. 16.00-18.00
Onsdagar kl. 16.00-18.00
Torsdagar kl. 16:00-18:00

Förutom lärarledda tider ovan är läraren tillgänglig för dialog och undervisning kring distansuppgifterna via klassens chatt.

Veckor då det är platsträff är tisdagen reserverad för resor, förberedelser och egna studier. Enbart måndagen tillkommer som en lärarledd studiedag (tider för måndagen enligt ovan).

 

Utbildningens syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig som deltagare kunskaper och färdigheter inom yoga, mindfulness och relaterad praktik samt ge dig en grund för att leda pass inom dessa områden.

Efter fullföljd utbildning ska du ha:

 • Kunskap och färdighet i hathayoga och yinyoga
 • Erfarenhet av praktik från andra former av yoga, meditation, dans och kampkonst
 • Kunskap om grundläggande biomekanik
 • Kunskap motsvarande Anatomi och fysiologi 1 och 2 (gymnasienivå)
 • Färdighet att leda andra i yoga-, meditations- och mindfulnessövningar
 • Kännedom om yogalärarrollen och vad den innebär
 • Kunskap om grundläggande pedagogik för yogalärare
 • Kunskap och färdighet i att utforma och genomföra kortare kurser i yoga eller i andra relaterade praktiker

 

Utbildningsbevis och intyg

Om du fullgör utbildningen enligt målen ovan, med full närvaro och samtliga uppgifter inlämnade och godkända, kommer du att få tre dokument vid utbildningens slut: ett utbildningsbevis som beskriver utbildningens mål, upplägg och omfattning; ett diplom; behörighetsintyg motsvarande kursen Anatomi och fysiologi 1 och 2 på gymnasienivå.

Om du studerar på utbildningen utan att nå målen kommer du i stället för ovan att få ett intyg som visar att du har deltagit i utbildningen.

 

Lärare

Kursansvarig och huvudlärare för utbildningen heter Pablo Romero. Han har varit lärare på uppskattade yogautbildningar på folkhögskolor sedan 2018 och är examinerad folkhögskollärare.

Pablo har en bakgrund inom yoga och embodiment, framför allt Hathayoga (virya) samt skapande dans men han har även influerats av qigong, thaiyoga-massage, kontaktimprovisation, capoeira och non-violent communication.

 

Ekonomi och CSN

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar själv för kurslitteratur (ca 700 kr), studiematerial (800 kr) samt för kost och logi under platsträffarna på skolan (se rubriken Platsträffar på Väddö folkhögskola ovan). Tänk också på att du behöver en egen yogamatta, dator med webbkamera samt gärna en extern USB-mikrofon.

Utbildningen är CSN-berättigad. Du ansöker om studiemedel separat via CSN:s hemsida.

 

Möjlighet att bo på skolan

Du har möjlighet att bo på heltid på skolans internat under läsåret. Det finns ett antal studieplatser för de som är intresserade av denna möjlighet. Meddela i ditt personliga brev om du vill och har möjlighet att välja detta alternativ.

Boendekostnaden är 3150 kr per månad. I kostnaden ingår inga måltider, istället lagar du din egen mat i skolans elevkök. Vid varje platsträff på skolan (ons-fre enligt veckorna nedan) tillkommer en obligatorisk kostnad på 830 kr per träff för kost från onsdag eftermiddag till fredag eftermiddag. Enstaka måltider eller möjlighet till egen matlagning under platsträffarna kan skolan inte erbjuda.

Kontakta vår receptionist, Linda Eklund, på e-post linda.eklund@vaddo.fhsk.se om du har frågor om att bo på skolans internat på heltid.

 

Studietider

Nästa utbildningsstart för Yogalärarutbildning med mindfulness är 2024-08-05. Studietiderna för utbildningen under det kommande läsåret är följande.

Höstterminen 2024
5 augusti – 20 december

Vårterminen 2025
27 januari – 13 juni

 

Antagningskriterier

För att kunna bli antagen till utbildningen ska du vara minst 18 år, ha gymnasiebehörighet, bifoga ett personligt brev samt personbevis för studier till din ansökan. Personbevis beställs kostnadsfritt från Skatteverkets hemsida. Du ska även medverka på personliga intervjuer.

Du måste ha viss datorvana, samt tillgång till viss teknisk utrustning som en bärbar dator, webbkamera, en usb-mikrofon, samt gärna en smartphone. Det är även nödvändigt med en tillräckligt bra internetuppkoppling för att streama ljud- och videomaterial samt för att delta i kursens regelbundna zoom-möten.

Ett flertal uppgifter under utbildningen förutsätter att du har en egen aktiv yoga- och mindfulnesspraktik hemma alternativt i en studio/lokal.

 

Personligt brev

Det personliga brevet är en viktig ansökningshandling. Skriv fritt och flödande på ditt eget sätt och berätta om dig själv och din yoga-, mindfulness- och rörelsepraktik. Svara gärna på följande frågor som en grund till ditt brev.

 • Personlig info (namn, bakgrund, ålder, nuvarande sysselsättning, m.m.)
 • Hur hittade du utbildningen och vad fick dig att bli intresserad?
 • Hur ser din yoga-/mindfulness-/rörelsepraktik ut? Vilka former har du praktiserat, hur länge och hur regelbundet?
 • Vad betyder din praktik för dig?
 • Har du några skador eller medicinska symptom vi bör känna till och/eller tar du mediciner som kan påverka din praktik?
 • Vad är din intention med utbildningen? Utvecklas som yogalärare eller mer personlig utveckling?
 • Vilka förväntningar har du, vad vill du utvecklas i och vad vill du lära dig mer om genom utbildningen?
 • Hur är din studievana och har du studerat på distans tidigare?
 • Vill och har du möjlighet att bo på skolans internat under läsåret? Det finns ett antal studieplatser för de som är intresserade av denna möjlighet.
 • Hur vill och kan du bidra till gruppen?
 • Kommer du att kombinera utbildningen med andra studier och/eller arbete och i vilken grad i så fall?
 • Motivera varför just du ska gå utbildningen.

Syftet med frågorna är att få en så rik bild av dig som möjligt. En variation av erfarenheter, livssituationer och kunskaper i gruppen är önskvärt. Kanske har du lång erfarenhet av yoga och mindfulness och arbetar redan som lärare – eller är detta något relativt nytt för dig? Det viktigaste är din motivation och vilja att gå utbildningen, både fysiskt och på distans, viljan att utvecklas samt att möta gruppen och dig själv.

Observera att vi inte har möjlighet att ge individuell återkoppling på ditt personliga brev.

 

Ansökan och antagning

Du ansöker till utbildningen digitalt via vår administrativa plattform Schoolsoft. Där loggar du in (eller skapar ett konto om du inte redan har ett) och följer sedan instruktionerna på skärmen för att skicka in din ansökan. Skicka in din ansökan senast den 15 april 2024.

Nästa steg i ansökningsprocessen är att kursansvarig återkommer med förslag på tider för intervjuer i två delar via Teams för ett urval av ansökningarna. Detta kommuniceras via den e-postadress som du registrerade i samband med ansökan. Processen påbörjas strax efter sista ansökningsdatum, med siktet på att ge besked senast den 24 maj om eventuell plats på utbildningen.

 

Urval

Urvalet baseras på skolans egen bedömning om sökande kan tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen görs utifrån det personliga brevet och intervjuerna, med fokus på förkunskap, behov, studievana, motivation samt vilja att bidra.

Skolan strävar även efter en variation av erfarenheter, livssituationer och kunskaper i gruppen.

 

Nästa ansökningsomgång

Ansökan till höstterminen 2025 planeras öppna under våren 2025. Då uppdateras även datum och annan kursfakta.

 

Kontakt

Har du några frågor om utbildningen? Kontakta då kursansvarig, Paulo Romero, på e-postadress pablo@vaddofolkhogskola.se

 

Kursfakta

Startdatum: Måndag den 5 augusti 2024

Studietakt: Heltid (100%)

Upplägg: Utbildningen ges på semidistans med regelbunda onlinemöten och distansuppgifter kombinerade med platsträffar på skolan.

Ansök senast: 15 april 2023

Antagningskrav: Du ska vara minst 18 år, ha gymnasiebehörighet, bifoga ett personligt brev samt personbevis för studier till din ansökan samt medverka på personliga intervjuer.

Studietider läsåret 2024/2025:
HT: 5 augusti – 20 december
VT: 27 januari – 13 juni

Lov/terminsuppehåll under läsåret: Vecka 44, 52, 1, 2, 3, 4 och 17.

Kontakt:
Pablo Romero, lärare och kursansvarig
E-post: pablo@vaddofolkhogskola.se

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 2

Kul och viktig kurs som ger ett sammanhang, kraft och inspiration att göra dom förändringar som är nödvändiga.

Kim, Ekohushåll – i teori och praktik

Citat 1

En kurs som visar en vägen inför resten av livet.

Jon, Irländsk folkmusik

Citat 3

De viktigaste kunskaperna jag någonsin har fått och aldrig en tråkig stund! Och då har jag gått 7 år på universitetet, så jag vet vad jag pratar om.

Salma, Ekohushåll – i teori och praktik