YOGALÄRARUTBILDNING MED MINDFULNESS

Hem E Kurser E Yogalärarutbildning med mindfulness

För dig som vill arbeta med yoga och mindfulness

Yogalärarutbildning med mindfulness är en ettårig heltidsutbildning där möjlighet finns att bo på Väddö folkhögskola alternativt på annan ort. Utbildningen organiseras kring närträffar och hybridträffar på skolan samt regelbunda onlinemöten och distansuppgifter. Under kursen varvas teori med praktik och du får möjlighet att bygga en grund som yogalärare samt utvecklas i yrkesrollen.

Obs! Läs noga igenom all information om utbildningen här på sidan innan du mejlar eventuella frågor eller skickar in din ansökan.

Välkommen till vår ettåriga Yogalärarutbildning med mindfulness. Under utbildningen kommer du att få stöd i att utforska olika former av yogisk praktik och mindfulness för ökad närvaro i vardagen. Mindfulness kan i detta sammanhang innebära att utforska medveten närvaro i både rörelse och stillhet.

Du kommer få möjlighet att bredda och fördjupa din praktik genom till exempel möten med olika former av yoga, meditation, dans, kampkonst och naturkontakt. Vi använder ett samskapande och utforskande perspektiv, varvar teori med praktik och arbetar tillsammans i en stöttande grupp samt med pedagogisk handledning.

Under utbildningen kommer du att öka dina teoretiska kunskaper i anatomi och fysiologi och samtidigt utveckla din förmåga att leda, bidra, förmedla och hålla yoga och mindfulness för andra.

 

Utbildningsinnehåll

Huvudteman under utbildningen är

 • Hathayoga och yinyoga
 • Anatomi, fysiologi och biomekanik samt behörighet Medicin 1
 • Naturliv och skogsbad
 • Mindfulness, compassion och stresshantering
 • Skapande dans, embodiment och improvisation
 • Thaiyogamassage och bodywork
 • Kampkonst med närvaro (bl.a. taichi, qigong och capoeira)
 • Pedagogik och yogalärarrollen
 • Bokcirkel med litteratur kopplat till ämnesområdet
 • Praktik genom hållande av pass i yoga, mindfulness och/eller embodiment på plats och online.
 • Deltagarskapade moment samt gästlärare inom assistering, biomekanik, ayurveda, m.fl.
 • Skapande och genomförande av en kortare kurs i yoga eller relaterade praktiker
 • Fördjupningsarbete inom yoga och rörelse (valfri form, exempelvis uppsats, bok, video, hemsida, blogg eller app)

Undervisningen är organiserad i fyra primära former:

 • 8 närträffar (onsdag till fredag) på skolan med fokus på praktik, samskapande och upplevelse.
 • 4 hybridträffar (onsdag eftermiddag) med möjlighet att välja mellan att delta på plats på skolan eller online.
 • 25 veckovisa onlinemöten för teori och praktik i smågrupper varvat med helklass.
 • Regelbundna uppgifter, samt schemalagt arbete med uppgifter i helklass, på distans via Google Classroom.

Var medveten om att utbildningen skiljer sig från många andra privata yogalärarutbildningar, eftersom Yogalärarutbildning med mindfulness har sin grund i folkbildning, deltagarinflytande och samskapande.

 

Utbildningens syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig som deltagare kunskaper och färdigheter inom yoga, mindfulness och relaterad praktik samt ge dig en grund för att leda pass inom dessa områden.

Efter fullföljd utbildning ska du ha:

 • Kunskap och färdighet i hathayoga och yinyoga
 • Erfarenhet av praktik från andra former av yoga, meditation, dans och kampkonst
 • Kunskap om grundläggande anatomi, fysiologi och biomekanik
 • Kunskap motsvarande Medicin 1
 • Färdighet att leda andra i yoga-, meditations- och mindfulnessövningar
 • Kännedom om yogalärarrollen och vad den innebär
 • Kunskap om grundläggande pedagogik för yogalärare
 • Kunskap och färdighet i att utforma och genomföra kortare kurser i yoga eller i andra relaterade praktiker

 

Lärare

Kursansvarig och huvudlärare för utbildningen heter Pablo Romero. Han har varit lärare på uppskattade yogautbildningar på folkhögskolor sedan 2018 och är examinerad folkhögskollärare.

Pablo har en bakgrund inom yoga och embodiment, framförallt Hathayoga (virya) samt skapande dans men han har även influerats av qigong, thaiyoga-massage, kontaktimprovisation, capoeira och non-violent communication.

 

Upplägg och kostnader

Yogalärarutbildning med mindfulness pågår under ett år (40 veckor), ges på heltid via fjärr- och distansundervisning kombinerat med åtta närträffar på Väddö folkhögskola i Roslagen. Det ingår även fyra “hybridträffar” där deltagarna själva kan välja mellan att delta online alternativt på plats.

Deltagande i utbildningens samtliga närträffar och samtliga inkluderade möten via Zoom är obligatoriskt. Uppgifter presenteras och redovisas veckovis på distans med undantag för skolloven. Utbildningen har tonvikt på teori på distans samt praktik och upplevelse vid närträffarna.

Du som deltagare förväntas lägga ner i genomsnitt 40 h per vecka på studierna, varav hälften av tiden är schemalagt lärarlett studiearbete.

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar själv för kurslitteratur (ca 700 kr), studiematerial (800 kr) samt för kost och logi under närträffarna på skolan. Tänk också på att du behöver en egen yogamatta, dator med webbkamera samt gärna en extern USB-mikrofon.

 

Möjlighet att bo på skolan

Du har möjlighet att bo på heltid på skolans internat under läsåret. Det finns ett antal studieplatser för de som är intresserade av denna möjlighet. Meddela i ditt personliga brev om du vill och har möjlighet att välja detta alternativ.

Boendekostnaden är 2600 kr per månad. I kostnaden ingår inga måltider, istället lagar du din egen mat i skolans elevkök. Vid varje närträff på skolan (ons-fre enligt veckorna nedan) tillkommer en kostnad på 730 kr per träff för kost från onsdag eftermiddag till fredag eftermiddag. Enstaka måltider eller möjlighet till egen matlagning under närträffarna kan skolan inte erbjuda.

Kontakta vår receptionist, Linda Eklund, på e-post linda.eklund@vaddo.fhsk.se om du har frågor om att bo på skolans internat på heltid.

 

Närträffar på Väddö folkhögskola

Varje närträff består av tre dagar (onsdag-fredag). Kostnaden för logi med helpension på skolans campus är 1650 kr per träff. I priset ingår logi under två nätter inklusive lakan, handduk och städning samt kost från onsdag eftermiddag till fredag eftermiddag. I priset inkluderas även en serviceavgift som omfattar försäkring, licenser och kopiering.

Bor du i närheten av skolan, eller på skolans internat på heltid, kan du välja att enbart betala för kosten under närträffarna. I så fall är kostnaden 730 kr per träff. Enstaka måltider eller möjlighet till egen matlagning under närträffarna kan skolan inte erbjuda.

 

Datum för närträffar på skolan läsåret 23/24

Höstterminen 2023
16–18 augusti (vecka 33)
13-15 september (vecka 37)
11–13 oktober (vecka 41)
22–24 november (vecka 47)

Vårterminen 2024
6-8 mars (vecka 10)
17–19 april (vecka 16)
15-17 maj (vecka 20)
12-14 juni (vecka 24)

Lärarlett schemalagt studiearbete för samtliga närträffar är onsdagar kl. 14.00-20.00, torsdagar kl. 08.00-20.00 och fredagar kl. 08.00-16.00.

 

Datum för “hybridträffar” på Väddö folkhögskola/online läsåret 23/24

Höstterminen 2023
25 oktober (vecka 43)
6 december (vecka 49)

Vårterminen 2024
21 februari (vecka 8)
27 mars (vecka 13)

Lärarlett schemalagt studiearbete för hybridträffarna är onsdagar kl. 12.00-19.00.

 

Schemalagt lärarlett studiearbete utöver när- och hybridträffar

Utöver när- och hybridträffarna ses vi online enligt följande grundschema.
 

Måndag

10.00-11.00: Gemensamt arbete med uppgifter
11.00-12.00: Veckostartsmöte (via Zoom)
12.00-12.30: Kompletterande studietid kopplat till dagens onlinemöte samt uppgifter (via Zoom/chattgrupp)
14.00-15.00: Gemensamt arbete med uppgifter
 

Tisdag

10.00-10.30: Gemensamt arbete med uppgifter
15.15-16.15: Gemensamt arbete med uppgifter
 

Onsdag

10.00-10.30: Gemensamt arbete med uppgifter
14.30-15.00: Gemensamt arbete med uppgifter
15.00-17.00: Onsdagsmöte online (via Zoom)
17.00-17.30: Kompletterande studietid kopplat till dagens onlinemöte samt uppgifter (via Zoom/chattgrupp)
 

Torsdag

10.00-12.00: Gemensamt arbete med uppgifter
13.00-15.30: Gemensamt arbete med uppgifter
 

Fredag

10.00-12.00: Gemensamt arbete med uppgifter
14.30-15.00: Gemensamt arbete med uppgifter
15.00-16.00: Gemensam reflektion och integrering av veckan (via chattgrupp/Zoom)

Veckor då det är närträff är tisdagen reserverad för resor, förberedelser och egna studier. Enbart måndagen tillkommer som en lärarledd studiedag (tider för måndagen enligt ovan).

Veckor med hybridträff (hela onsdagar) har samma lärarledda tider för övriga veckodagar som schemat ovan.

 

Utbildningsbevis och intyg

Om du fullgör utbildningen enligt målen ovan, med full närvaro och samtliga uppgifter inlämnade och godkända, kommer du att få ett utbildningsbevis som beskriver utbildningens mål, upplägg och omfattning samt ett diplom som bilaga.

Utbildningsbeviset består av Yogalärare med mindfulness 800 timmar samt behörighet i Medicin 1 (gymnasienivå). Medicin 1 ger dig bland annat möjlighet att läsa MediYoga. (Observera att utbildningen dock inte ger en 800 timmars Yoga Alliance certifiering.)

Om du studerar på utbildningen utan att nå målen kommer du att istället få ett intyg som visar att du har deltagit i utbildningen.

 

Antagningskriterier

För att bli antagen till utbildningen ska du ha gymnasiebehörighet, bifoga ett personligt brev till din ansökan och medverka på personliga intervjuer. Du måste även ha viss datorvana, samt tillgång till viss teknisk utrustning som en bärbar dator, webbkamera, en usb-mikrofon, samt gärna en smartphone. Det är även nödvändigt med en tillräckligt bra internetuppkoppling för att streama ljud- och videomaterial samt för att delta i kursens regelbundna zoom-möten.

Ett flertal uppgifter under utbildningen förutsätter att du har en egen aktiv yoga- och mindfulnesspraktik hemma alternativt i en studio/lokal.

 

Personligt brev

Det personliga brevet är en viktig ansökningshandling. Skriv fritt och flödande på ditt eget sätt och berätta om dig själv och din yoga-, mindfulness- och rörelsepraktik. Svara gärna på följande frågor som en grund till ditt brev.

 • Personlig info (namn, bakgrund, ålder, nuvarande sysselsättning, m.m.)
 • Hur hittade du utbildningen och vad fick dig att bli intresserad?
 • Hur ser din yoga-/mindfulness-/rörelsepraktik ut? Vilka former har du praktiserat, hur länge och hur regelbundet?
 • Vad betyder din praktik för dig?
 • Har du några skador eller medicinska symptom vi bör känna till och/eller tar du mediciner som kan påverka din praktik?
 • Vad är din intention med utbildningen? Utvecklas som yogalärare eller mer personlig utveckling?
 • Vilka förväntningar har du, vad vill du utvecklas i och vad vill du lära dig mer om genom utbildningen?
 • Hur är din studievana och har du studerat på distans tidigare?
 • Vill och har du möjlighet att bo på skolans internat under läsåret? Det finns ett antal studieplatser för de som är intresserade av denna möjlighet.
 • Hur vill och kan du bidra till gruppen?
 • Kommer du att kombinera utbildningen med andra studier och/eller arbete och i vilken grad i så fall?
 • Motivera varför just du ska gå utbildningen.

Syftet med frågorna är att få en så rik bild av dig som möjligt. En variation av erfarenheter, livssituationer och kunskaper i gruppen är önskvärt. Kanske har du lång erfarenhet av yoga och mindfulness och arbetar redan som lärare – eller är detta något relativt nytt för dig? Det viktigaste är din motivation och vilja att gå utbildningen, både fysiskt och på distans, viljan att utvecklas samt att möta gruppen och dig själv.

Observera att vi inte har möjlighet att ge individuell återkoppling på ditt personliga brev.

 

Ansökan och antagning

Du ansöker till utbildningen digitalt via vår administrativa plattform Schoolsoft. Där loggar du in (eller skapar ett konto om du inte redan har ett) och följer sedan instruktionerna på skärmen för att skicka in din ansökan. Skicka in din ansökan senast den 17 april 2023.

Nästa steg i ansökningsprocessen är att kursansvarig återkommer med förslag på tider för intervjuer i två delar via Zoom för ett urval av ansökningarna. Detta kommuniceras via den e-postadress som sökande registrerade i samband med ansökan. Processen påbörjas strax efter sista ansökningsdatum med siktet att ge besked den 26 maj om eventuell plats på utbildningen.

 

Urval

Urvalet baseras på skolans egen bedömning om sökande kan tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen görs utifrån det personliga brevet och intervjuerna, med fokus på förkunskap, behov, studievana, motivation samt vilja att bidra.
Skolan strävar även efter en variation av erfarenheter, livssituationer och kunskaper i gruppen.

 

Nästa ansökningsomgång

Ansökan till höstterminen 2024 planeras öppna under våren 2024. Då uppdateras även datum och annan kursfakta.
 

Kursfakta

Utbildningsstart: 10 augusti 2023

Sista ansökningsdag: 17 april 2023

Utbildningslängd: 1 år (40 veckor)

Studietakt: Heltid (100%)

Studieform: Fjärrundervisning, närträffar, hybridträffar samt distansuppgifter

Terminstider:
Höstterminen 2023
10 augusti – 20 december

Vårterminen 2024
22 januari – 14 juni

Lov/terminsuppehåll under läsåret: Vecka 44, 52, 1, 2, 3, och 14

CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad.

Kontaktperson:
Pablo Romero, kursansvarig och huvudlärare
E-post: pablo@vaddofolkhogskola.se

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 2

Kul och viktig kurs som ger ett sammanhang, kraft och inspiration att göra dom förändringar som är nödvändiga.

Kim, Ekohushåll – i teori och praktik

Citat 1

En kurs som visar en vägen inför resten av livet.

Jon, Irländsk folkmusik

Citat 3

De viktigaste kunskaperna jag någonsin har fått och aldrig en tråkig stund! Och då har jag gått 7 år på universitetet, så jag vet vad jag pratar om.

Salma, Ekohushåll – i teori och praktik