AKVAPONIINGENJÖR – YH-UTBILDNING

Hem E Kurser E Akvaponiingenjör – YH-utbildning E Reell kompetens och fri kvot

Reell kompetens

Du kan söka på reell kompetens om du saknar hela eller delar av den grundläggande behörigheten (fullständiga gymnasiebetyg) eller inte har betyg i kursen/kurserna som är utbildningens särskilda förkunskapskrav (Kemi 1 eller Naturkunskap 2).

Reell kompetens innebär att du skaffat dig de kunskaper som krävs på ett annat sätt än genom formell utbildning. Det kan till exempel vara genom arbete eller genom annan form av utbildning.

Bedömningen av reell kompetens utgår från de underlag och dokument du skickar in. Det är du som sökande som ansvarar för att styrka din behörighet.

När du söker via reell kompetens ska du skicka in:

  • Gymnasiebetyg på kurser från gymnasiet (eller motsvarande)
  • Formulär för kompetenskartläggning. Mejla frida.eklund@campusroslagen.se för att få formuläret, alternativt ladda ned det från Myndigheten för yrkeshögskolan här.
  • Andra dokument, till exempel arbetsintyg eller betyg som styrker dina kunskaper.

Ladda upp formuläret och dina andra dokument som styrker din reella kompetens under ”Reell kompetens” i din ansökan på yh-antagning.se. Om något saknas i din ansökan så kontaktar vi dig.

 

Fri kvot

Om du inte uppfyller behörighetskraven genom formella meriter (betyg) eller reell kompetens, finns möjlighet att bli antagen på fri kvot. Vi kan anta sökande som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och utöva det yrke som utbildningen förbereder för, trots att den sökande ej är behörig.

Gör så här för att ansöka på fri kvot:

  • Ange i din ansökan att du vill söka på fri kvot.
  • Följ instruktionerna för att ansöka om reell kompetens.
  • Bifoga ett personligt brev som dels anger vad du saknar i behörighetskraven och dels förklarar varför du anser dig kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva yrket som utbildningen förbereder för.

Lycka till med din ansökan och kontakta oss gärna ifall du har frågor.

 
Läs mer om utbildningen Akvaponiingenjör under Kursinformation.
 

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 2

Kul och viktig kurs som ger ett sammanhang, kraft och inspiration att göra dom förändringar som är nödvändiga.

Kim, Ekohushåll – i teori och praktik

Citat 4

Den bästa terminen hittills i mitt liv!

Maria, Irländsk folkmusik

Citat 3

De viktigaste kunskaperna jag någonsin har fått och aldrig en tråkig stund! Och då har jag gått 7 år på universitetet, så jag vet vad jag pratar om.

Salma, Ekohushåll – i teori och praktik