HUMANISTISK SOCIALPEDAGOG  DISTANS

Vill du jobba med socialt förändringsarbete?

Denna distansutbildning är på två år och riktar sig till er som har erfarenhet från yrkesområdet men som saknar adekvat utbildning. Med validering av de studerandes sedan tidigare förvärvad kunskap. För dig som har mer än fem års erfarenhet av yrket kan vi rekommendera en ettårig distansutbildning på Södertörns folkhögskola.

Många arbetsplatser som sysslar med behandling eller annan form av socialt förändringsarbete har idag personal med reell kompetens men som saknar den grundutbildning man bör ha.

Utbildningen skapar individuella lösningar: Alla studerande läser alla ämnen och vi validerar de studerandes kunskaper fortlöpande. Genom utbildningen ska de studerande införskaffa samma grund som den tvååriga behandlingspedagogutbildningen som genomförs på Väddö folkhögskola. Utbildningen ger erforderlig kompetens för vad man bör ha i yrkeslivet.

Distansutbildning med fysiska träffar.

Utbildningen är på distans med 18 fysiska träffar förlagda till Väddö folkhögskolas lokaler på Väddö. Träffarna är 3 dagar och på veckodagar. Varje träff startar med lunch kl. 12.00 dag ett och slutar kl. 13.00 dag tre, vi jobbar även på kvällen under träffarna.

Datum för träffarna:
Vecka 5: måndag 29 januari till onsdag 31 januari
Vecka 8: onsdag 21 februari till fredag 23 februari
Vecka 13: måndag 26 mars till onsdag 28 mars
Vecka 17: måndag 23 april till onsdag 25 april
Vecka 21: måndag 21 maj till onsdag 23 maj

Förhållningssätt

Vårt förhållningssätt är hämtat ifrån den humanistiska psykologins tro på varje människas förmåga och inneboende kraft till självförverkligande. I behandlingsarbete är självkännedom en av de viktigaste egenskaperna. Den studerande får möjlighet till ökad medvetenhet om sin personliga historia, sina attityder, sitt förhållningssätt samt möjlighet att se sina tillgångar och hinder i ett behandlingsarbete. Denna möjlighet benämner vi som den studerandes personliga process, ytterligare ett fundament i vårt förhållningssätt till de studerande och deras inlärning. Vi arbetar aktivt för att göra utbildningsgrupperna till ett forum för ett personligt växande som gör det möjligt att aktivt tillvarata de studerandes självupplevda erfarenheter i utbildningen.

Utbildningens övergripande mål

Efter genomgången utbildning ska de studerande kunna:

  • Visa på, genom den egna personliga utvecklingsprocessen, ökad medvetenhet om sig själv och sitt sätt att förhålla sig professionellt till socialt förändringsarbete.
  • Visa grundläggande kunskap om hur samhället och de viktigaste institutionerna fungerar med tanke på socialt förändringsarbete.
  • Redogöra för olika beteendevetenskapliga teorier.
  • Genomföra socialt förändringsarbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.
  • Ha anammat en attityd och värdegrund i socialt förändringsarbete som innebär respekt för mänskliga rättigheter, grundat på den humanistiska och demokratiska rättstraditionen.
  • Förhålla sig till lagstiftningen inom det socialrättsliga området.
  • Samverka med olika aktörer inom socialt förändringsarbete.
  • Visa på grundläggande färdighet i att uttrycka sig i tal och skrift inom socialt förändringsarbete.

Det är innehållet i den tvååriga eftergymnasiala utbildningen humanistisk socialpedagog som ligger till grund för denna distansutbildning. Läs mer om utbildningen här (PDF, 517 KB).

Kursfakta

Kurslängd: 80 veckor
Kursstart: 8 januari 2018
Antagningsvillkor: erfarenhet från yrkesområdet, personligt brev
Studietakt: distans 50 %
Sista ansökningsdag: 15 december 2017
Kontaktperson: Bragi Olafsson
E-post: bragi.olafsson@vaddo.fhsk.se
Mobilnr: 070-573 33 73
Ekonomi: kost och logi vid de fysiska träffarna kostar 1450 kr per träff (logi under två nätter, inkl. lakan och handduk, samt kost dag 1-3).
Bor du i närheten kan du välja att betala enbart för kost vilket då kostar 630 kr per träff.
CSN: kursen är studiemedelsberättigad.

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat 3

Det vi studerade gjorde vi också praktiskt, vilket gjorde att när jag sen kom ut som färdig hälsopedagog hade jag redan en praktisk erfarenhet av yrket.

Malin Zetterqvist, hälsopedagog

Citat 2

Efter en termin här på Väddö folkhögskola känner jag mig mer och mer övertygad om att kunna dra ett likhetstecken mellan hälsa och balans.

Ulrika Ahrborg, deltagare på hälsopedagogkursen

Citat 4

Något jag har uppskattat med att gå på folkhögskola är friheten att forma innehållet som också leder till stimulering av ansvarsförmåga och kreativitet. Det är också bra hur det tas hänsyn till elevernas mående.

Michaela Sundström Hälsopedagog

Share This