TEATER- OCH SKÅDESPELARLINJEN

Hem E Kurser E Teater- och skådespelarlinjen

Vill du utvecklas inom scenisk gestaltning?

Teater- och skådespelarlinjen är en utbildning för dig som är nyfiken på scenisk gestaltning och som vill närma dig området på ett prestationslöst och tillåtande sätt. Vi studerar på heltid under 40 veckor på plats på Väddö folkhögskola i natursköna Roslagen.

Teater- och skådespelarlinjen ger dig möjlighet att utforska scenisk berättarkonst med utgångspunkt i det personliga uttrycket och i att hitta modet, närvaron och den inre rösten.

Kulturen förenar och inspirerar oss människor, den är själva hjärtat i vår samhällsidentitet. Den ger oss möjligheten att reflektera över oss själva och att spegla våra värderingar, erfarenheter och drömmar. I teatern får vi en plattform för att inspirera och provocera, introducera nya perspektiv och tolkningar, lära av varandra samt att utforska inre och yttre verkligheter och komplicerade sammanhang. Genom att använda vår fantasi och gestalta olika roller förkroppsligar vi våra egna och andras känslor. Det skapar en röst, en förståelse och ett engagemang.

 

Utbildningsinnehåll

Teater- och skådespelarlinjen är en utbildning för dig som vill få en bred grund inom scenisk berättarkonst med fokus på gestaltning av en scenisk karaktär med kropp och röst, samt att skapa den inre tryggheten som krävs för att ta språnget in i olika roller. Vi arbetar med grundläggande teater- och dramaövningar parallellt med andra metoder och verktyg. Du kommer mestadels få arbeta i grupp men enskilt arbete förekommer också.

Under utbildningen kommer du bland annat att lära dig om:

 • Teaterhistoria
 • Scenisk gestaltning: Scenisk närvaro; Rösten som verktyg – röstkontroll, talteknik och andning; Kroppen som verktyg – kroppsrörelse och kroppsmedvetenhet
 • Rollgestaltning och manusbearbetning
 • Dramatik och textanalys
 • Teaterproduktion
 • Kreativitet och prestationslöst skapande
 • Avslappnings-, andnings- och kroppsövningar
 • Samarbete, kommunikation och gruppdynamik

Innehållet i utbildningen kan komma att ändras något innan sista ansökningsdag, då vi kontinuerligt ser över hur vi kan göra utbildningen så bra och innehållsrik som möjligt.
 

Förhållningssätt

På Teater- och skådespelarlinjen använder vi det personliga uttrycket som en språngbräda in i teatern och skådespeleriet. Vi lägger stor vikt vid att hitta den inre rösten, kreativiteten och närvaron. Vi närmar oss scenisk gestaltning på ett prestationslöst och tillåtande sätt för att skapa goda förutsättningar för att hitta modet samt för att utveckla det egna uttrycket. Vidare arbetar vi med samarbete, självreflektion och varvar hela tiden teori med praktik.

 

 

Upplägg

Teater- och skådespelarlinjen ges på gymnasial nivå och på heltid (100%) under 40 veckor på plats på Väddö i Roslagen.

Du som deltagare förväntas lägga ner i genomsnitt 40 h per vecka på studierna, varav hälften av tiden är schemalagt lärarlett studiearbete.

 

Syfte och mål med utbildningen

Syftet med Teater- och skådespelarlinjen är att ge dig som deltagare en bred grund inför vidare studier inom scenisk berättarkonst med fokus på scenisk gestaltning, samt förståelse för teater och drama som verktyg för personlig utveckling.

Efter fullföljd utbildning ska du ha kunskap, färdighet samt kunna visa ansvar och självständighet enligt följande definierade mål. Du ska:

 • Ha fördjupade kunskaper inom samtliga ingående ämnen
 • Ha kunskaper om metoder för skådespeleri och scenisk berättarkonst samt tillämpning av dessa metoder
 • Ha övergripande kunskaper om hur det är att arbeta med teater och skådespeleri
 • Flexibelt kunna välja och använda relevanta begrepp, verktyg och metoder för scenisk gestaltning
 • Kunna följa instruktioner och utföra definierade praktiska och teoretiska uppgifter inom en definierad tidsram
 • Förstå vikten av kropp, röst och andning i det gestaltande arbetet
 • Förstå vikten av och visa förmåga att samspela och samverka med andra inom det scenkonstnärliga uttrycket
 • Förstå vikten av koncentration och närvaro på scen
 • Ha grundläggande förmåga att tolka, analysera och gestalta text
 • Förstå och visa förmåga att reflektera över ditt eget och andras skådespeleri
 • Kunna ta initiativ, reflektera, organisera och genomföra arbete och studier självständigt
 • Självständigt kunna behandla studieinnehåll som kan leda till vidare lärande och professionell utveckling
 • Kritiskt kunna värdera och förhålla sig självständig till valet av källor
 • Kunna värdera och dra slutsatser av egna och gemensamma resultat
 • Kunna ta ansvar i samarbete med andra och i begränsad utsträckning kunna leda och utvärdera andras arbete

 

Utbildningsbevis

När du fullgjort utbildningen enligt utbildningsmålen erhåller du ett utbildningsbevis.

Utbildningsbeviset kan du använda för att söka vidare till utbildningar inom teater, skådespeleri och scenisk gestaltning.

 

Ekonomi och CSN

All undervisning är kostnadsfri men du står själv för eventuellt studiematerial. Utöver detta behöver du räkna med att betala antingen en internatavgift, om du väljer att bo på skolans internat eller en externatavgift, om du bor utanför skolan.

Det går inte att välja bort kosten. Att bara betala för enstaka måltider, enbart rum eller att ge möjlighet till egen lunchlagning under skoldagar kan skolan inte erbjuda. Möjlighet att få specialkost finns vid behov.

Utbildningen är CSN-berättigad. Du ansöker om studiemedel separat via CSN:s hemsida.
 

Internatavgift

Du som väljer att bo på skolans internat under din studietid räknas som internatdeltagare. Internatdeltagare betalar en månadshyra för internatrum samt en mat- och serviceavgift.

Månadshyra för internatrum
Hyreskostnaden för ett internatrum är för närvarande 3150 kr per månad. En månadshyra betalas i deposition före inflyttning. Du hyr rummet per läsår.

Mat- och serviceavgift
Utöver hyran tillkommer en mat- och serviceavgift på 6380 kr per termin. Denna avgift är lika oavsett om du väljer att bo på internatet eller ej. Summan delas på två betalningar per termin och faktureras i september och november för höstterminen samt i februari och april för vårterminen.

I mat- och serviceavgiften ingår lunch på skolan måndag till fredag alla skoldagar, försäkring, kopiering, tillgång till skolans gym vissa tider och tillgång till kårhus. Övriga måltider lagar du i elevköken som är utrustade med det mesta du behöver.
 

Externatavgift

Du som bor utanför skolan räknas som externatdeltagare. Som externatdeltagare betalar du 6380 kr per termin i externatavgift. För detta får du lunch på skolan måndag till fredag alla skoldagar, försäkring, kopiering, tillgång till skolans gym vissa tider och tillgång till kårhus. Observera att elevköken bara är till för deltagare som bor på skolan.

Summan delas på två betalningar per termin och faktureras i september och november för höstterminen samt i februari och april för vårterminen.

 

Studietider

Nästa utbildningsstart för Teater- och skådespelarlinjen är 2024-08-19. Studietiderna för utbildningen under det kommande läsåret är följande.

Höstterminen 2024:
2024-08-19 – 2024-12-20

Vårterminen 2025:
2025-01-08 – 2025-06-10

 

Förkunskaper

Du ska kunna samarbeta med andra människor och ha ett starkt engagemang och driv att vilja utvecklas både som individ och i grupp. Vidare ska du ha gått klart grundskolan och ha grundläggande kunskaper i engelska i tal och skrift.

Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av teater eller skådespeleri men det är inget krav.

 

Antagningskrav

För att kunna antas till Teater- och skådespelarlinjen ska du som söker:

 • Vara minst 18 år, eller fylla 18 samma år du börjar hos oss
 • Bifoga ett personligt brev till din ansökan där du berättar om dig själv och varför du söker till utbildningen
 • Bifoga ett personbevis för studier till din ansökan. Personbevis beställs kostnadsfritt via Skatteverkets hemsida
 • Ha behörighet att studera på gymnasienivå
 • Ha förmåga att samarbeta med andra
 • Ha grundläggande kunskaper i engelska i tal och skrift
 • Ha tillgång till egen dator
 • Delta på samarbetsövningar i grupp och på en personlig intervju

 

Ansökan och antagning

Du ansöker till utbildningen digitalt via vår administrativa plattform Schoolsoft. Där loggar du in (eller skapar ett konto om du inte redan har ett) och följer sedan instruktionerna på skärmen för att skicka in din ansökan.

Till din ansökan ska du bifoga ett personligt brev, personbevis för studier samt intyg som styrker att du har gått klart grundskolan eller motsvarande. Skicka in din ansökan senast den 30 april 2024.
 

Urval

Ett första urval görs baserat på det personliga brevet. Ett andra urval görs baserat på samarbetsövningarna och den personliga intervjun.

Urvalet baseras på skolans egen bedömning om du som söker kan tillgodogöra dig utbildningen. Bedömningen görs utifrån din

 • Motivations- och ambitionsnivå
 • Samarbetsförmåga

Antagningsbeskedet skickas ut via mejl till den e-postadress du angett i Schoolsoft.

 

Kontaktperson

Har du några frågor om utbildningen? Kontakta då kursansvarig lärare, Victoria Strandberg, på e-postadress victoria.strandberg@vaddo.fhsk.se

Varmt välkommen med din ansökan!

 
Ansök till höstterminen 2024
 

Kursfakta

Startdatum: Måndagen den 19 augusti 2024

Studietakt: Heltid (100%)

Upplägg: Utbildningen ges på plats på Väddö folkhögskola, Väddö, och pågår under 40 veckor.

Ansökan öppnade: 1 november 2023

Ansök senast: 30 april 2024

Antagningskrav: För att kunna antas till utbildningen ska du vara minst 18 år (eller fylla 18 år senast det året du börjar hos oss), ha behörighet att studera på gymnasienivå, kunna samarbeta med andra, ha tillgång till dator och delta på samarbetsövningar i grupp och på en personlig intervju. Du ska också bifoga ett personbevis för studier och ett personligt brev till din ansökan.

Studietider läsåret 2024/2025:
HT: 2024-08-19 – 2024-12-20
VT: 2025-01-08 – 2025-06-10

Kontakt:
Victoria Strandberg, kursansvarig
E-post: victoria.strandberg@vaddo.fhsk.se

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 3

De viktigaste kunskaperna jag någonsin har fått och aldrig en tråkig stund! Och då har jag gått 7 år på universitetet, så jag vet vad jag pratar om.

Salma, Ekohushåll – i teori och praktik

Citat 2

Kul och viktig kurs som ger ett sammanhang, kraft och inspiration att göra dom förändringar som är nödvändiga.

Kim, Ekohushåll – i teori och praktik

Citat 4

Den bästa terminen hittills i mitt liv!

Maria, Irländsk folkmusik