HUMANISTISK SOCIALPEDAGOG 1 ÅR

Hem E Kurser E Humanistisk socialpedagog 1 år

För dig som jobbar med socialt förändringsarbete

Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet från yrkesområdet men som saknar adekvat utbildning. Många arbetsplatser som sysslar med behandling eller annan form av socialt förändringsarbete har idag personal med reell kompetens men som saknar den grundutbildning man bör ha.

För dig som har mindre än fem års erfarenhet av yrket kan vi rekommendera vår tvååriga distansutbildning Humanistisk socialpedagog 2 år.

Med validering av de studerandes sedan tidigare förvärvad kunskap

Denna utbildning är 1 år och riktar sig till dig som har mer än 5 års erfarenhet inom området. Utbildningen skapar individuella lösningar: Alla studerande läser alla ämnen och vi validerar de studerandes kunskaper fortlöpande. Utbildningen ger erforderlig kompetens för vad man bör ha i yrkeslivet.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på distans med 10 fysiska träffar förlagda i Väddö folkhögskolas lokaler på Väddö. Varje träff består av 3 dagar och är förlagda på veckodagar. Varje träff startar med lunch kl. 12.00 dag ett och slutar kl. 13.00 dag tre, vi jobbar även på kvällen under träffarna.

De fysiska kursträffarna under höstterminen 2021 sker på dessa datum:

23-25 augusti
20-22 september
11-13 oktober
8-10 november
6-8 december.

Datum för träffarna under vårterminen 2022 publiceras efter kursstart.

Kost och logi vid de fysiska träffarna kostar 1450 kr per träff (logi under två nätter, inkl. lakan och handduk, samt kost dag 1-3). Bor du i närheten av skolan kan du välja att betala enbart för kost vilket då kostar 630 kr per träff.

 

Förhållningssätt

Vårt förhållningssätt är hämtat ifrån den humanistiska psykologins tro på varje människas förmåga och inneboende kraft till självförverkligande. I behandlingsarbete är självkännedom en av de viktigaste egenskaperna. Den studerande får möjlighet till ökad medvetenhet om sin personliga historia, sina attityder, sitt förhållningssätt samt möjlighet att se sina tillgångar och hinder i ett behandlingsarbete.

Denna möjlighet benämner vi som den studerandes personliga process, ytterligare ett fundament i vårt förhållningssätt till de studerande och deras inlärning. Vi arbetar aktivt för att göra utbildningsgrupperna till ett forum för ett personligt växande som gör det möjligt att aktivt tillvarata de studerandes självupplevda erfarenheter i utbildningen.

 

Utbildningens övergripande mål

Efter genomgången utbildning ska de studerande kunna:

 • Visa på, genom den egna personliga utvecklingsprocessen, ökad medvetenhet om sig själv och sitt sätt att förhålla sig professionellt till socialt förändringsarbete.
 • Visa grundläggande kunskap om hur samhället och de viktigaste institutionerna fungerar med tanke på socialt förändringsarbete.
 • Redogöra för olika beteendevetenskapliga teorier.
 • Genomföra socialt förändringsarbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.
 • Ha anammat en attityd och värdegrund i socialt förändringsarbete som innebär respekt för mänskliga rättigheter, grundat på den humanistiska och demokratiska rättstraditionen.
 • Förhålla sig till lagstiftningen inom det socialrättsliga området.
 • Samverka med olika aktörer inom socialt förändringsarbete.
 • Visa på grundläggande färdighet i att uttrycka sig i tal och skrift inom socialt förändringsarbete.

Det är innehållet i den tvååriga eftergymnasiala utbildningen humanistisk socialpedagog som ligger till grund för denna distansutbildning. Läs mer om utbildningen här (PDF, 517 KB).

 

Antagningskrav och urval

Du som söker till utbildningen behöver uppfylla vissa antagningskrav. Du måste ha

 • grundläggande behörighet
 • minst fem års erfarenhet från yrkesområdet
 • skrivit ett personligt brev och bifogat det till din ansökan
 • ett pågående arbete inom socialt förändringsarbete.

Det är skolan som bedömer den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Ansök senast 15 maj

Du skickar in din ansökan digitalt via vår administrativa plattform Schoolsoft. Länk till ansökningsformuläret hittar du antingen i kursmenyn på denna sida eller under ”Ansök” i huvudmenyn. På Schoolsoft loggar du in (eller skapar ett personligt konto, om du inte redan har ett) och fyller i ansökan enligt anvisningarna på skärmen.

Utöver tidigare intyg/betyg behöver du inkludera ett personligt brev i din ansökan. I det personliga brevet berättar du om dig själv och varför du söker till utbildningen. Du ska även bifoga ett personbevis för studier, det beställer du själv från Skatteverkets hemsida.

Utifrån din ansökan gör skolan en samlad bedömning om du kan tillgodogöra dig utbildningen.

Efter att du har skickat in din ansökan kan du själv logga in på Schoolsoft för att kolla din ansökans status, det vill säga om du har blivit antagen eller inte samt om du står som reserv. Ett formellt antagningsbesked kommer även att skickas till din registrerade e-postadress efter sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan senast den 15 maj.

Kursfakta

Distanskurs med 10 kursträffar på Väddö Folkhögskola

Kursstart: 18 augusti 2021

Kurslängd: 40 veckor

Studietakt: Distans och på 50 %

Sista ansökningsdag: Ansökan för läsåret 21/22 stängde den 15 maj. Ansökan för läsåret 22/23 öppnar under våren 2022.

Antagningskrav:

 • Grundläggande behörighet
 • Minst fem års erfarenhet från yrkesområdet
 • Personligt brev
 • Pågående arbete inom socialt förändringsarbete.

 
Urval: Det är skolan som bedömer den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Ekonomi: Kost och logi vid de fysiska träffarna kostar 1450 kr per träff (logi under två nätter, inkl. lakan och handduk, samt kost dag 1-3).

Bor du i närheten kan du välja att betala enbart för kost vilket då kostar 630 kr per träff.

CSN: Kursen är studiemedelsberättigad.

Kontaktperson:
Marie-Louise Honka, lärare
E-post: marie-louise.honka@vaddo.fhsk.se
Telefon: 070-343 83 59

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 2

Kul och viktig kurs som ger ett sammanhang, kraft och inspiration att göra dom förändringar som är nödvändiga.

Kim, Ekohushåll – i teori och praktik

Citat 1

En kurs som visar en vägen inför resten av livet.

Jon, Irländsk folkmusik

Citat 4

Den bästa terminen hittills i mitt liv!

Maria, Irländsk folkmusik

Share This