PROCESSDESIGN – TEAMBASERAD PROBLEMLÖSNING

Hem E Kurser E Processdesign – teambaserad problemlösning

Är du intresserad av samarbete, ledarskap och gruppdynamik?

Alla människor ställs inför situationer där det krävs problemlösning och grupparbeten. I den här kursen kommer du att lära dig hur du via designprocesser kan bli bättre på att lösa problem tillsammans med andra, hur du kan skapa mer produktiva möten och arbetsprocesser samt en bättre gruppdynamik.

 

Vad är processdesign?

En process är en strukturerad metod som din grupp kan använda för att nå ett avsett mål. Processdesign är utvecklandet och processledning är ledarskapet under processens gång. Varje möte eller lektion som du har deltagit i är en process som någon har utvecklat och lett.

Målet med processdesign är att förbättra de här processerna. Att på ett strukturerat vis kunna leda en grupp människor från en frågeställning till ett resultat. Att ha mer konstruktiva och tidseffektiva möten, och inte minst, att göra arbetet roligare.

Processdesign kan till exempel användas vid produktutveckling eller i team buildning, i utvärderingar eller i visionsbyggande. Vi kommer att använda verktyg såsom IDEOs Design Thinking, Google Ventures SPRINT och coachning med hjälp av Appreciative Inquiry, samt många fler.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av samarbete, ledarskap och gruppdynamik.

Du kommer till exempel kunna använda kunskaperna från kursen i pedagogiskt arbete, ledarskapsarbete, ideellt arbete eller som tjänsteman inom kommun eller region.

 

Syfte och kursmål

Syftet med utbildningen är att ge dig som deltagare god förståelse för designprocesser, gruppdynamik och komplex problemlösning, med fokus att gå från frågeställning till testad prototyp.

Du ska efter fullföljd kurs ha teoretiska och praktiska kunskaper inom

  • Designprocesser och lösningsorientering
  • Målsättning och målstyrning
  • Gruppdynamik
  • Verktyg för avancerad problemlösning i team

Efter fullgjord utbildning enligt kursmålen erhåller du ett kursbevis med tilläggsblad.

 

Kursmoduler

Processutveckling

Det huvudsakliga fokuset under kursen är att utveckla processer för specifika ändamål. Genom att analysera väl fungerande processer och själv utveckla och testa egna processer, får du en god förståelse för hur processer kan påverka mänsklig interaktion – och hur du väljer rätt process för ditt syfte.
 

Processledning

Du lär dig hur du kan leda en process för att maximera dess värde. Det inkluderar presentationsteknik, improvisation och användning av verktygsstöd.
 

Lösning av komplexa problem

Design handlar i första hand om problemlösning. Du lär dig att metodiskt angripa ett problem i flera steg, för att göra det mer överskådligt och hanterbart.
 

Systemkartläggning

Att lösa komplexa problem kräver ett systematiskt arbetssätt. Det finns inga ”rätta svar”, en lösning kan hittas först efter prototyparbete. Genom att kartlägga problemets omgivning hittar vi rätt saker att skapa prototyper av, och rätt sätt att få informativa svar på våra frågor.
 

Gruppdynamik och ledarskap

Genom att studera och experimentera med olika ledarskapsroller kan vi maximera varje persons möjlighet att bidra. Vidare övar vi på att stimulera gruppens medlemmar att byta roller efter behov.
 

Projektarbete inom processdesign

Utöver att studera processdesign i klassrummet, kommer du också (enskilt eller i mindre grupp) göra ett processarbete hos en klient. Det här innebär att du själv hittar en klient och gör en behovsanalys. Sedan leder du processen hos klienten och utvärderar resultatet. Projektarbetet kan till exempel ske inom ramen för en pågående anställning eller engagemang inom en ideell verksamhet.

 

Upplägg

Processdesign – teambaserad problemlösning ges på gymnasial nivå, är 21 veckor lång och ges på halvtid (50%). Utbildningen ges på distans och via fjärrundervisning, kombinerat med fyra kursträffar på Väddö folkhögskola.

Du som deltagare förväntas spendera i genomsnitt 20 timmar per vecka på utbildningen. Du kan med fördel kombinera dina studier med ett arbete eller ideellt engagemang där du kan praktisera dina kunskaper.

Utbildningen börjar den 26 januari 2023 och slutar den 21 juni 2023.

 

Kursträffar på Väddö folkhögskola

Kursträffarna på plats på Väddö folkhögskola sker på följande datum:

30 januari – 1 februari (vecka 6)
13 mars – 15 mars (vecka 12)
8 maj – 10 maj (vecka 19)
19 juni – 21 juni (vecka 25)

Kursträffarna börjar med lunch på måndagen och avslutas med lunch på onsdagen. Du kan också räkna med kvällsarbete under träffarna, så att vi kan maximera värdet av vår tid tillsammans.

 

Ekonomi och CSN

Kursen är CSN-berättigad på gymnasienivå.

Utbildningen är kostnadsfri men du betalar själv för kost och logi under kursträffarna på skolan. Kostnaden är 1650 kr per träff (logi under två nätter, inkl. lakan och handduk, städning samt kost dag 1-3). I priset inkluderas även en serviceavgift som omfattar försäkring, licenser och kopiering.

Bor du i närheten av skolan kan du välja att betala enbart för kost vilket då kostar 730 kr per träff.

Enstaka måltider eller möjlighet till egen matlagning under kursträffarna kan skolan inte erbjuda. Givetvis finns möjligheter till specialkost vid behov.

 

Antagningskrav

För att antas till kursen ska du:

  • Bifoga ett personligt brev och CV till din ansökan
  • Ha arbetslivserfarenhet eller erfarenhet av ideellt arbete
  • Ha goda kunskaper i svenska och engelska

 

Ansökan, urval och antagning

Du ansöker till kursen digitalt via vår administrativa plattform, Schoolsoft. Där loggar du in (eller skapar ett konto om du inte redan har ett) och följer sedan instruktionerna på skärmen för att skicka in din ansökan.

Till din ansökan ska du bifoga ett personligt brev där du motiverar varför du söker till kursen och vad du har för personligt mål med att gå utbildningen.

Du ska även bifoga ditt CV till ansökan, för att skolan ska få en bild av din bakgrund och tidigare erfarenheter inom ämnesområdet. I händelse av oklarheter kommer kursansvarig lärare kontakta dig för ytterligare information. Skicka in din ansökan senast den 16 december 2022.

 

Urvalskriterier

Urvalet baseras på skolans egen bedömning om du kan tillgodogöra dig utbildningen. Bedömningen görs utifrån det personliga brevet och din/ditt:

  • motivation och intresse
  • erfarenhet av grupparbete
  • erfarenhet av kreativt arbete

Notera att mer erfarenhet inte nödvändigtvis stärker dina chanser till antagning. Viss grundläggande erfarenhet är meriterande, medan djupgående erfarenhet kan göra att utbildningen som sådan inte blir tillräckligt utmanande för dig.

Antagningsbesked skickas via e-post till den adress du har angivit i Schoolsoft. Kursen ges under förutsättningen att minst 20 deltagare kan antas.

Varmt välkommen med din ansökan!

 
Ansök till vårterminen 2023
 

Kursfakta

Kursstart: Torsdag 26 januari 2023

Sista ansökningsdag: 16 december 2022

Antagningskriterier: Bifoga ett personligt brev samt ditt CV till din ansökan.

Kurslängd: 21 veckor

Studietakt: 50% och på distans

Terminstider:
26 januari – 21 juni 2023

Ekonomi: Utbildningen är kostnadsfri men du betalar själv för kost och logi under kursträffarna på skolan, se löptexten under rubriken Ekonomi och CSN.

CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad.

Kontaktperson:
Björn Westerberg Nauclér, kursansvarig
E-post: bnaucler@vaddo.fhsk.se
Telefon: 0176-528 17

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 4

Den bästa terminen hittills i mitt liv!

Maria, Irländsk folkmusik

Citat 3

De viktigaste kunskaperna jag någonsin har fått och aldrig en tråkig stund! Och då har jag gått 7 år på universitetet, så jag vet vad jag pratar om.

Salma, Ekohushåll – i teori och praktik

Citat 2

Kul och viktig kurs som ger ett sammanhang, kraft och inspiration att göra dom förändringar som är nödvändiga.

Kim, Ekohushåll – i teori och praktik

Share This