PERSONLIGT VÄXANDE – FÖRDJUPNING

Hem E Kurser E Personligt växande – fördjupning

Fördjupa dig i din personliga utveckling

Personligt växande – fördjupning är en distansutbildning för dig som tidigare har studerat på Personligt växande. Under den här halvtidskursen på 18 veckor har du möjlighet att fördjupa kunskaperna från Personligt växande och fortsätta din personliga utvecklingsresa. Vi kombinerar distansstudier med tre obligatoriska närträffar på Väddö folkhögskola i natursköna Roslagen.

Vem är du bortom begränsande tankar, känslor och svårigheter som du upplever i vardagen? Vilka kvalitéer skulle du behöva utveckla för att komma vidare?

För att åstadkomma bestående förändring i ditt liv behövs det en kontakt med ditt sanna jag. Genom att skala bort det som begränsar dig kan du lyfta fram den du verkligen är och få lättare att leva mer i enlighet med din längtan och potential.

I den här kursen vill vi fortsätta att

 • Skapa ett tryggt rum där du som deltagare känner dig accepterad och delaktig
 • Hjälpa dig att undanröja inre och yttre hinder som står i vägen för din glädje och livskvalité
 • Hjälpa dig att lyfta fram och ge plats åt dina styrkor, talanger och inre förmågor

 

Syfte och mål med kursen

Syftet med kursen är att ge dig som deltagaren verktyg för att kunna komma vidare i din personliga utveckling utifrån dina egna förutsättningar och mål.

Efter fullföljd utbildning ska du ha:

 • Deltagit i vägledda meditationer, närvaroövningar och rörelsepass
 • Fått fördjupad insikt i vad självkänsla innebär och hur du kan arbeta vidare med din egen självkänsla
 • Fått fördjupad insikt i dina egna tankemönster och hur dessa kan ändras
 • Fått fördjupad insikt i dina egna beteendemönster och hur dessa kan ändras

 

Kursinnehåll

Vi fortsätter att arbeta både praktiskt och teoretiskt och vi varvar övningar i grupp med individuella uppgifter. Kombinationen av kursens olika moment fortsätter att vara ett dynamiskt tillfälle för dig att få en riktig skjuts i din egen utveckling. Stödet du får genom gemenskapen från gruppen gör upplevelsen desto rikare och starkare.

I kursen ingår bland annat:

 • Vägledda meditationer
 • Närvaroövningar
 • Frigörande dans/rörelsepass
 • Gruppsamtal
 • Dynamiska grupp- och parövningar
 • Självkänsla/Inner Bonding utifrån Lynne Forrest
 • Verktyg för att frigöra sig från negativa tankar och beteenden
 • Sunt självhävdande (assertivitet)/anti-Jante
 • Inre barn
 • Målbildsarbete
 • Dramatriangeln enligt Stephan Karpman

Rörelsepassen är en glädjefylld ingång in i närvaro. De hjälper dig att släppa tankarna och bli mer förankrad i kroppen och nuet. Du tar emot och accepterar det du har inom dig och låter det vara i rörelse. Din spontanitet, kreativitet och livskraft kommer fram.

De vägledda meditationerna hjälper dig att få fördjupad kontakt med den du verkligen är, bortom tankar, föreställningar och idéer. Det i sin tur leder till mer lugn, bättre självkänsla och större medkänsla.

I gruppövningarna får du fortsätta att möta andra utan fasader, ta emot och bli mottagen. Under gruppsamtalen får du fördjupa dig i verktygen som du kan använda när du stöter på utmaningar i vardagen. Med hjälp av dessa verktyg kan utmaningarna bli tillfällen att växa och utvecklas.

Efter att du fullgjort utbildningen får du ett kursbevis.

 

Lärare

Jennikel Andersson är kursansvarig, folkhögskollärare och musiker med mångårig pedagogisk erfarenhet. Hon driver sedan 2009 en irländsk folkmusikutbildning och sedan 2021 har den givits på Väddö folkhögskola. Inriktningen på kursen är både musikalisk och personlig utveckling.

Mariel Roxendal är huvudlärare, psykosyntesterapeut och frigörande dansledare. Hon har över femton års erfarenhet av att stötta både individer och grupper i personlig utveckling genom terapi, frigörande dans, kroppskännedom, och meditation.

 

Upplägg och kursträffar

Personligt växande – fördjupning är en 18 veckors halvtidsutbildning på distans som ges på gymnasial nivå. Utbildningen kombinerar distansundervisning med tre obligatoriska närträffar på Väddö folkhögskola i natursköna Roslagen.

Vi har distansundervisning ett tillfälle varannan vecka (på helg- eller kvällstid) och mellan de digitala träffarna får du hemuppgifter. Under hela terminen kommer du att ha en kurspartner som du samtalar med en gång varannan vecka; kurspartnern skiftas var fjärde vecka.

De tre närträffarna på skolan består av 3,5 dagar (onsdag-lördag) vardera. Under träffarna ingår logi med helpension på skolans campus. Undervisningen är kostnadsfri men du betalar själv för kost och logi under närträffarna. Kostnaden är 2320 kr per träff. I priset ingår logi under tre nätter inklusive lakan, handduk och städning samt kost från onsdag eftermiddag till lördag eftermiddag. I priset inkluderas även en serviceavgift som omfattar försäkring, licenser och kopiering.

Bor du i närheten av skolan kan du välja att betala enbart för kost vilket då kostar 830 kr per träff. Enstaka måltider eller möjlighet till egen matlagning under kursträffarna kan skolan inte erbjuda.

 

Datum för kursträffar

22–25 mars 2023 (vecka 12)
3–6 maj 2023 (vecka 18)
31 maj–3 juni (vecka 22)

 

Antagningsvillkor

För att bli antagen till kursen måste du först ha fullföljt utbildningen Personligt växande och ha deltagit aktivt under hela den utbildningen. Du ska dessutom vara uppriktigt intresserad av att fördjupa din personliga utvecklingsresa.

 

Ansökan och antagning

Du ansöker till kursen digitalt via vår administrativa plattform Schoolsoft. Där loggar du in och följer sedan instruktionerna på skärmen för att skicka in din ansökan. Skicka in din ansökan senast den 9 december 2022.

 

Urval

Urvalet baseras på

 1. Din motivationsnivå baserad på ditt deltagande i kursen Personligt växande
 2. Skolans bedömning om du kan tillgodogöra dig kursen

Antagningsbesked kommer att skickas ut till din registrerade e-postadress.

 

Höstterminen 2023

Personligt växande – fördjupning har ingen kursstart under höstterminen 2023.
 

Kursfakta

Utbildningen har ingen kursstart under höstterminen 2023

Kursstart: 16 februari 2023

Sista ansökningsdag: 9 december 2022

Antagningsvillkor: För att bli antagen till kursen måste du först ha fullföljt utbildningen Personligt växande och ha deltagit aktivt under hela den utbildningen. Du ska dessutom vara uppriktigt intresserad av att fördjupa din personliga utvecklingsresa.

Kurslängd: 18 veckor

Studietakt: 50% och på distans

Terminstider:
16 februari – 21 juni 2023

Ekonomi: Undervisningen är kostnadsfri men du betalar själv för kost och logi under kursträffarna. Kostnaden är 2320 kr per träff. I priset ingår logi under tre nätter inklusive lakan, handduk och städning samt kost från onsdag eftermiddag till lördag eftermiddag. I priset inkluderas även en serviceavgift som omfattar försäkring, licenser och kopiering.

CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad.

Kontaktperson:
Jennikel Andersson, kursansvarig
E-post: jennikel.andersson@vaddo.fhsk.se
Telefon: 073-023 90 23

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 2

Kul och viktig kurs som ger ett sammanhang, kraft och inspiration att göra dom förändringar som är nödvändiga.

Kim, Ekohushåll – i teori och praktik

Citat 1

En kurs som visar en vägen inför resten av livet.

Jon, Irländsk folkmusik

Citat 4

Den bästa terminen hittills i mitt liv!

Maria, Irländsk folkmusik