KREATIVITETENS NYCKLAR

Hem E Kurser E Kreativitetens nycklar

För dig som söker större tillgång till din kreativitet

Kreativitet handlar om förmågan att tänka utanför lådan, att ge uttryck för drömmar och längtan, skapande och mycket mer. Kursen syftar till att utforska vad kreativitet faktiskt är, att omsätta kreativitet i praktiken och att våga göra det du vill. Kreativitetens nycklar riktar sig till dig som vill få större tillgång till din kreativa förmåga – oavsett om det handlar om ett utforskande av den, ett fördjupande, att ta sig förbi det som hindrar den, eller kanske att få verktyg för att förverkliga en idé.

Kreativitetens nycklar ger dig som deltagare möjlighet till att utforska och/eller fördjupa dig i kreativitet och hur den ser ut hos dig. Kursens tyngdpunkt ligger i att låsa upp din kreativitet – att samla på dig nycklar till de låsta dörrar som hindrar den. Prestationskrav, för strama ramar, jantelag och rädsla är några av dem. Kursen ges på halvtid och på distans, kombinerat med fyra närträffar på skolan.

Innehållsmässigt står kursen på tre ben – ett praktiskt, ett teoretiskt och ett utforskande ben. Vi kallar det Kreativitet i teori, Kreativitet i praktik och Kreativitet i experiment. Kursen varvar dessa tre för att ge dig som deltagare en både bred och djup förståelse och erfarenhet av kreativitet. Tyngdpunkten för kursen ligger i att göra och att våga, men också i att komma vidare. Vi utgår ifrån en lärandecykel där vi praktiserar, upplever, reflekterar, diskuterar och knyter an till teori.

 

Syfte och mål med utbildningen

Syftet med utbildningen är att ge dig som deltagare teoretisk och praktisk förståelse samt upplevelse av vad kreativitet är. Vidare, att ge dig kreativa verktyg för skapande, problemlösning och för att förverkliga idéer.

Efter fullföljd kurs kommer du ha teoretiska och praktiska kunskaper inom:

 • Vad kreativitet är
 • Hur du får ökad tillgång till din kreativa förmåga
 • Ett stort antal uttryckssätt av skapande verksamhet
 • Hur kreativitet kan användas för personlig utveckling, t.ex. genom ökade möjligheter att styra ditt liv i önskvärd riktning samt självstyrka (eng: fortitude)
 • Hur kreativitet kan användas inom yrkeslivet, t.ex. i form av kreativ problemlösning och innovation

Efter att du fullgjort utbildningen enligt kursmålen får du ett kursbevis med tilläggsblad. Tilläggsbladet anger vilka kursmoment du genomfört. Inga ytterligare omdömen kommer att ges.

 

Kursinnehåll

Under kursen kommer vi att arbeta inom flera områden som samtliga syftar till att få större tillgång till vår kreativitet. Kursen är indelad i fyra olika moduler som också fungerar som teman för respektive närträff på skolan (se rubriken De fysiska träffarnas upplägg och innehåll nedan). Kursen innehåller även personlig handledning/mentorskap från oss lärare till var och en av er. Varje deltagare får kortare handledning inom varje kursmodul.

Exempel på kursinnehåll/-moment utifrån kursens respektive tre ben är:
 

Kreativitet i teori

 • Kreativitetens natur, kärna och ursprung
 • Hinder, trösklar och låsta dörrar
 • Boksamtal och reflektion
 • Personlighetsdrag och -uttryck
 • Designtänkande
 • Stillhetens och mellanrummets betydelse

 

Kreativitet i praktik

 • Projekt och process
 • Verktyg och modeller för personligt ledarskap
 • Prototypbaserat arbete
 • Upplevelsedesign
 • Innovationsverkstad
 • Att skapa inspirerande ramar – om kreativitetens gränser
 • Att bli modig
 • Tillitens kraft
 • Lekens verktyg
 • Lugn och ro – stressanering och meditation

 

Kreativitet i experiment

 • Skrivande
 • Skulptur
 • Impulsmåleri
 • Lera
 • Dans
 • Teater
 • Musik
 • Elektronik
 • De fem sinnenas värld

Du som deltagare förväntas lägga ner i genomsnitt 20 h per vecka på studierna, varav hälften av tiden är schemalagt lärarlett studiearbete.

 

De fysiska träffarnas upplägg och innehåll

Vi ses på fyra närträffar på Väddö folkhögskola med nyfikenhet och upplevelse som ledord. Deltagande i närträffarna är obligatoriskt. Vi blandar teori med praktik och experiment; gruppuppgifter med individuella uppgifter; reflekterar såväl enskilt som i grupp. Vi stimulerar alla våra fem sinnen i vårt lärande – vi ser, lyssnar, känner, luktar och smakar.
 

Träff 1

31/1 – 2/2 2024 (ons-fre vecka 5)

Tema: Att bara börja
Många gånger fastnar vi i planering och struktur och tappar därmed kreativiteten, lusten och gnistan. Ibland är det klokare att bara börja. Göra först och tänka sen. Under träffen utforskar vi olika verktyg och tillvägagångssätt för att ta oss över tröskeln och börja skapa något – att gå från idé, tanke, lust eller längtan – till att skrida till handling. Många gånger krävs det ett visst mått av mod för att börja. Kreativitet kan hämmas av såväl prestationskrav, jante och andra tankefällor. Så, att börja kan handla lika mycket om att våga.
 

Träff 2

13/3 – 15/3 2024 (ons-fre vecka 11)

Tema: Att finna form
Andra träffen blir lite av en upptäcktsfärd. Kreativitet kan ha många olika former, ibland ganska oväntade. Tyngdpunkten ligger på att utforska och prova på nya sätt att vara kreativ på, med ledord som upptäckarglädje, nyfikenhet, lust och längtan. Vi fördjupar oss även i att strukturera den kreativa processen från fråga till verk. Vi vrider och vänder på alla dess faser för att lära oss balansera kreativitet, kritik, att röra sig framåt och att blicka bakåt. Vårt prototypbaserade arbetssätt gör att vi inte är rädda för att göra misstag. I varje ”misstag” finns något nytt att upptäcka.
 

Träff 3

10/4 – 12/4 2024 (ons-fre vecka 15)

Tema: Att tänka större
Under tredje träffen ligger tyngdpunkten på att lära känna våra egna styrkor och behov, samt hur vi kan involvera andra människor i vårt skapande för att nå större mål. Under träffen kommer vi också att utforska kreativitetens gränser, tänka utanför lådan och utmana begränsningar. Samtidigt uppmärksammar vi att gränser är alldeles nödvändiga för att kreativitet ska kunna uppstå, att en av kreativitetens nycklar faktiskt ligger i att begränsa.
 

Träff 4

22/5 – 24/5 2024 (ons-fre vecka 21)

Tema: Att landa
Under fjärde träffen försöker vi att landa på flera plan. Dels i oss själva – vi utforskar stillheten och tystnaden, för att i dem få fatt i vår kreativitet. Dels i kursen som sådan – nu när den börjar närma sig sitt slut, vad behöver vi då för att kunna landa i det vi lärt oss? Genom djupgående reflektion samt förankring i de tidigare kursmomenten utforskar vi potentiella framtidsscenarion för vår kreativa process. Genom en landning skapar vi en förutsättning för att lyfta.

 

Distansundervisning mellan träffarna

Mellan närträffarna på skolan kommer vi mötas i vårt digitala rum för samtal, samt arbeta med hemuppgifter och kurslitteratur knutna till modulernas teman. Du kommer behöva ha tillgång till en dator och internetuppkoppling för att kunna delta i kursen.

 

Lärare

Kursen leds huvudsakligen av Malin Eriksson och Björn Westerberg Nauclér. Det kommer även ske kortare gästspel av övriga lärare från Väddö Folkhögskola.
 

Björn Westerberg Nauclér

Björn är en mångsysslare och utbildad Kaospilot. Han har arbetat professionellt med design för samhällsförändring, att bygga organisationer och drivit ett par företag. Han brinner för återvinning av material och intresserar sig för fler skapande uttryckssätt än han möjligen kan hinna med. Improvisationsteater, finsnickeri och programmering är bara några.
 

Malin Eriksson

Malin är en kreativ själ och har en förkärlek för ordet balans. Hon har i flera år arbetat med kurser och utbildningar i kreativt skapande, personlig utveckling och hälsa. I grunden är hon beteendevetare med en masterexamen i psykologi och har forskat inom sömn och stress. Passion finns för filosofi, människans mysterier och skapande som väg till självutveckling och glädje. Impulsmåleri, upcycling och naturen som ateljé är några kreativa tårtbitar som ligger henne extra varmt om hjärtat.

 

Ekonomi

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar för kost och logi vid närträffarna på skolan. Kostnaden är 1850 kr per träff (logi under två nätter, inkl. lakan och handduk, samt kost dag 1-3). I priset inkluderas även en serviceavgift som omfattar försäkring, licenser och kopiering. Bor du i närheten av skolan kan du välja att betala enbart för kost vilket då kostar 830 kr per träff.

Enstaka måltider eller möjlighet till egen matlagning under kursträffarna kan skolan inte erbjuda. Det finns möjligheter till specialkost vid behov.

En kostnad för kursmaterial tillkommer på 800 kr för hela kursen. Du betalar kostnaden för kursmaterial i skolans reception i samband med en av närträffarna.

Kursen är CSN-berättigad. Du ansöker själv om studiemedel på CSN:s hemsida.

 

Antagningsvillkor

För att antas till utbildningen ska du som söker:

 • Bifoga ett personligt brev till din ansökan
 • Bifoga ett personbevis för studier till din ansökan. Personbevis beställs kostnadsfritt via Skatteverkets hemsida
 • Bifoga genomförd antagningsuppgift
 • Ha goda kunskaper i svenska
 • Ha tillgång till en egen dator med internetuppkoppling

 

Ansökan och antagning

Du ansöker till utbildningen digitalt via vår administrativa plattform Schoolsoft. Där loggar du in (eller skapar ett konto om du inte redan har ett) och följer sedan instruktionerna på skärmen för att skicka in din ansökan. Till ansökan ska du bifoga ett personligt brev, en antagningsuppgift samt personbevis för studier.

I det personliga brevet berättar du:

 • Om dig själv
 • Varför du vill gå kursen
 • Om din relation till kreativitet och eventuella erfarenhet av kreativt skapande

 

Antagningsuppgiften

Antagningsuppgiften är att du med valfritt uttryckssätt gestaltar något på temat Förundran. Syftet med uppgiften är inte att bedöma dina färdigheter i vald uttrycksform, utan snarare hur du angriper en kreativ utmaning.

Du kan välja att lämna in uppgiften i digital eller fysisk form. Digital inlämning sker via Schoolsoft i samband med ansökan. Vid fysisk inlämning skickas skapelsen till:

Väddö Folkhögskola
ATT: Malin Eriksson
Grisslehamnsvägen 28
764 31 Väddö

Observera att försändelsen då måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag är den 10 december 2023.

I händelse av oklarheter tar kursansvarig kontakt med den sökande för att komplettera ansökan. Skolan har inte möjlighet att ge individuell återkoppling på de personliga breven eller antagningsuppgiften. Antagningen sker löpande så kursplatserna kan bli fyllda innan sista ansökningsdag.

 

Urvalskriterier

Urvalet baseras på skolans egen bedömning om du som sökande kan tillgodogöra dig utbildningen. Skolan strävar efter en variation av erfarenheter, livssituationer och kunskaper i gruppen. Bedömningen görs utifrån din antagningsuppgift samt personliga brev med fokus på:

 • Motivation och intresse
 • Erfarenhet av kreativt skapande (Notera att mer erfarenhet av kreativt skapande inte nödvändigtvis stärker dina chanser till antagning. Skolan strävar efter att sätta samman en grupp med varierad erfarenhetsnivå.)

Varmt välkommen med din ansökan!

 
Ansök till vårterminen 2024
 

Kursfakta

Kursstart: Måndag 22 januari 2024

Kurslängd: 1 termin (20 veckor)

Kursslut: 7 juni 2024

Studietakt: Halvtid (50%)

Ansök senast: 10 december 2023

Antal platser: 15 platser

Antagningskriterier: Bifoga personbevis för studier samt ett personligt brev till din ansökan, bifoga även din ansökningsuppgift eller skicka den till skolan via post. Tillgång till dator är ett antagningskrav.

Urval: Urvalet baseras på skolans egen bedömning om du som sökande kan tillgodogöra dig utbildningen. Skolan strävar efter en variation av erfarenheter, livssituationer och kunskaper i gruppen. Bedömningen görs utifrån din antagningsuppgift samt personliga brev.

CSN: Kursen är CSN-berättigad.

Kostnad: Undervisningen är kostnadsfri men du betalar för kost och logi vid de fysiska träffarna på skolan. Det tillkommer även en kostnad för kursmaterial. Se kursbeskrivningen för aktuella priser.

Kontaktpersoner:
Björn Westerberg Nauclér, kursansvarig och huvudlärare
E-post: bnaucler@vaddo.fhsk.se

Malin Eriksson, huvudlärare
E-post: malin.eriksson@vaddo.fhsk.se

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 4

Den bästa terminen hittills i mitt liv!

Maria, Irländsk folkmusik

Citat 1

En kurs som visar en vägen inför resten av livet.

Jon, Irländsk folkmusik

Citat 2

Kul och viktig kurs som ger ett sammanhang, kraft och inspiration att göra dom förändringar som är nödvändiga.

Kim, Ekohushåll – i teori och praktik