HOLISTIC MANGAGEMENT

Hem E Kurser E Holistic Mangagement

Lär dig hantera komplexa system – bli en ekosystembyggare

Holistic Mangagement är en ettårig halvtidsutbildning på distans i konsten att hantera komplexa system till människans och planetens fördel. Under utbildningen ges sex obligatoriska kursträffar på Väddö folkhögskola för inspiration, diskussion och idéutbyte.

Holistic Management är ett livsprojekt – i ordets alla bemärkelser. Det började kanske med upptäckten att våra ekosystem och matjordar urholkades och underpresterade på grund av att 1900-talets jordbruk anpassats efter marknadens och maskinernas behov istället för människans. Sedan dess har en mängd lantbruk valt att ägna sitt liv åt att vända utvecklingen. Med rätt skötta marker, med hjälp av betesdjur och fokus på att få ekosystemen att nå sin fulla potential och mångfald – och med människans hjälp – kan vi också med råge fylla människans behov. Om vi så blir nio miljarder på planeten.

Vi kan bli ekosystembyggare lika väl som vi kan bli samhällsbyggare, om och när vi bestämmer oss för att det är vad vi vill bli. Holistic management är en verktygslåda för att hjälpa oss att nå dit. Men det handlar inte bara om en verktygslåda för lantbrukare. Den här verktygslådan kan också användas på vilken annan arbetsplats eller kontext som helst. Det unika är att vi försöker lära av och planera för komplexa system. Och för att planera och hantera något sådant krävs ett exceptionellt stort mått av lyssnande, nyfikenhet, ödmjukhet och en acceptans för att man kommer att göra fel på vägen. Det här är inte raketforskning. Det här är livsforskning.

 

Målgrupp och antagningskriterier

Utbildningen vänder sig till dig som på ett eller annat sätt känner ansvar för eller har intresse av att vara med i fundamental omställning och hantera komplexa problem – på arbetsplatser, i lokalsamhället, i organisationer och företag. Oavsett om du arbetar på skola eller förvaltning, i näringsliv, civilsamhälle eller i offentlig sektor har du möjlighet att vässa dina kunskaper om hur du kan arbeta med holistisk management för att tackla komplexa problem.

För att bli antagen till utbildningen ska du delta i en personlig intervju samt bifoga ett personligt brev till din ansökan. I det personliga brevet ska du

 • Motivera varför du söker till utbildningen
 • Berätta om ditt personliga mål med utbildningen

Du behöver även ha god datorvana samt tillgång till en egen dator med bra internetuppkoppling för att ta del av distans- och fjärrundervisningen.

 

Kursinnehåll

Syftet med utbildningen är att ge dig som deltagare kunskap att hantera komplexa problem och att leda förändringsprocesser till människans och planetens fördel. Under utbildningen kommer vi att titta på de processer som styr ett ekosystem men även på processer som styr en människa i interaktion med andra människor. Du kommer att få lära dig om dig själv och dina mål och drömmar men också om dina begränsningar, avgränsningar och prioriteringar.

Vi kommer att göra studiebesök, både live och digitalt, hos människor som arbetar med komplexa utmaningar på ett holistiskt sätt – och som både vill dela med sig av sina lärdomar och bjuda in dig att hjälpa till.

I utbildningen ingår bland annat följande områden:

 • Konflikthantering – hur du möter svåra utmaningar med gott mod
 • Människan och det sociala samspelet
 • Komplexa system, till exempel finansmarknaden, AI och krigföring
 • Ekosystem och hur ekosystemprocesserna hänger ihop
 • Planeringsverktyg för att möta dramatiska förändringar, kriser och snabba förlopp
 • Att ta sig an rollen som samhälls- och ekosystembyggare

Efter att du fullgjort utbildningen och uppfyllt kursmålen tilldelas du ett kursintyg. (Kom ihåg att kursintyget inte innehåller någon certifiering och ska alltså inte förväxlas med det som exempelvis Savory Institute erbjuder i Holistic Management.)

 

Upplägg och kursträffar

Holistic Mangagement är en 40 veckors halvtidsutbildning på distans som ges på gymnasial nivå. Du förväntas kunna ägna motsvarande 20 timmar i veckan åt kursen. Utbildningen kombinerar fjärr- och distansundervisning med sex obligatoriska kursträffar på Väddö folkhögskola i natursköna Roslagen.

Varje kursträff består av tre dagar (fredag-söndag). Under träffarna ingår logi med helpension på skolans campus. Tillsammans med de övriga deltagarna tar du del av ett intensivt program fullmatat med gästföreläsningar, workshops och metoduppgifter.

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar själv för kost och logi under kursträffarna. Kostnaden är 1650 kr per träff. I priset ingår logi under två nätter inklusive lakan, handduk och städning samt kost från fredag lunch till söndag lunch. I priset inkluderas även en serviceavgift som omfattar försäkring, licenser och kopiering.

 

Mål med utbildningen

Efter fullföljd utbildningen ska du:

 • Ha kunskap om konflikthantering och kunna ge praktiska exempel på lösningar
 • Kunna redogöra för det sociala samspelet mellan människor och ha kännedom om hur detta hänger ihop med kris- och konflikthantering
 • Ha förståelse för hur traditionellt komplexa system fungerar
 • Förstå hur ekosystemprocesser hänger ihop, hur de påverkar varandra och hur människan påverkar samspelet
 • Ha kännedom om planeringsverktyg för att hantera dramatiska händelser och hur du kan arbeta med dessa
 • Ha kunskap om vad som krävs i rollen som samhälls- och ekosystembyggare

 

Ansökan och antagning

Du ansöker till utbildningen digitalt via vår administrativa plattform Schoolsoft. Där loggar du in (eller skapar ett konto om du inte redan har ett) och följer sedan instruktionerna på skärmen för att skicka in din ansökan. Du ska bifoga ett personligt brev till din ansökan där du motiverar varför du söker till utbildningen och berättar vad du har för personligt mål med utbildningen.

Efter att vi har hanterat ansökningarna kommer de som går vidare i processen kallas till en digital intervju. Antagningsbesked kommer att skickas ut till din registrerade e-postadress.

 

Urval

Om skolan behöver göra ett urval baseras urvalet på

 1. Ditt personliga brev med fokus på motivations- och ambitionsnivå
 2. Din personliga intervju med fokus på att skapa en så stor mångfald och bredd i gruppsammansättningen som möjligt

Det är skolan som bedömer om sökande kan tillgodogöra sig utbildningen.

 

Ingen antagning till HT22

Holistic Management har ingen antagning till höstterminen 2022.

Kursfakta

Holistic Management har ingen antagning till höstterminen 2022

Kurslängd: 40 veckor

Studietakt: 50% på distans

Antagningskriterier: Personligt brev, intervju samt datorvana

Ekonomi: Undervisningen är kostnadsfri men du betalar själv för kost och logi under kursträffarna. Kostnaden är 1650 kr per träff. I priset ingår logi under två nätter inklusive lakan, handduk och städning samt kost från fredag lunch till söndag lunch. I priset inkluderas även en serviceavgift som omfattar försäkring, licenser och kopiering.

CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad.

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 2

Kul och viktig kurs som ger ett sammanhang, kraft och inspiration att göra dom förändringar som är nödvändiga.

Kim, Ekohushåll – i teori och praktik

Citat 3

De viktigaste kunskaperna jag någonsin har fått och aldrig en tråkig stund! Och då har jag gått 7 år på universitetet, så jag vet vad jag pratar om.

Salma, Ekohushåll – i teori och praktik

Citat 4

Den bästa terminen hittills i mitt liv!

Maria, Irländsk folkmusik

Share This