HÄLSOVÄGLEDARE

Utbilda dig till hälsovägledare

Utbildningen Hälsovägledare är en platsbunden utbildning på heltid för dig som på olika sätt vill främja hälsa och för dig som vill arbeta inom hälsopromotion. Målet med utbildningen är att du ska kunna verka inom olika hälsoområden, t.ex. inom stresshantering, samtalsmetodik (MI), kostrådgivning, styrketräningsinstruktion eller avslappning.

 

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som

 • vill möta människor i ett förändringsarbete
 • vill planera och leda hälso-/friskvårdsarbete.

 

Mål med utbildningen

En hälsovägledare ska efter fullgjord utbildning:

 • Ha en helhetssyn på människan och dennes hälsa.
 • Förstå fördelen med att arbeta promotivt med hälsa, det vill säga främja det friska hos individen och samhället.
 • Ha goda teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet för att organisera och arbeta inom hälsoområdet.

 

Kursinnehåll

Utbildningen Hälsovägledare bygger på grundläggande kunskaper om folkhälsa och knyter an till teorin KASAM (Känsla Av SAMmanhang), där begreppen meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet lyfts fram som avgörande för människans hälsa. Det här är en utbildning med betoning på helhetssynen på människan och att arbeta promotivt med hälsa i alla åldrar. Vidare låter vi de västerländska och österländska perspektiven på hälsa mötas i ämnen som näringslära, folkhälsa, stresshantering och träningslära.

Vi använder vår närhet till naturen, utegymmet, skolans gym och gymnastiksal som kurslokaler utöver klassrummet. Det är innehållet i vår tidigare utbildning Hälsopedagog som ligger till grund för denna utbildning till hälsovägledare.

Du får en gedigen grundutbildning inom följande områden:

 • Ledarskap & samtalsmetodik
 • Näringslära
 • Fysiologi & anatomi – inklusive massageutbildning (diplomerad massör) i samarbete med Physio Academy
 • Motion & träningslära
 • Folkhälsa
 • Natur & friluftsliv
 • Stress, stresshantering & sömnmekanismer
 • Projekt & planering.

Du kommer även kunna välja att fördjupa dig i något av dessa områden:

 • Österländska hälsoperspektiv: yoga, meditation, ayurveda
 • Tränings- och näringslära för välbefinnande och prestation.

Vi avslutar läsåret med en hälsovecka där du praktiserar dina kunskaper i skarpt läge.

Läs mer om kursinnehållet i kursplanen för Hälsovägledare (PDF, 119 kb)

 

Upplägg

Utbildningen är ettårig och ges på heltid på plats på Väddö folkhögskola i Roslagen. Vi har 20 timmar lärarledd undervisning per vecka, det varvar vi med grupparbeten, individuella övningar, inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar. En stor del av undervisningen bygger på diskussioner och delaktighet. Utbildningen är studiemedelsberättigad.
 

Certifieringstermin

Efter avslutad 1- årig utbildning kan du genom Branschrådet för Hälsa bli certifierad som personlig tränare (PT) eller certifierad kostrådgivare. Efter läsåret söker du till en tredje termin på distans mellan september-december, med totalt 4 träffar (1 digital och 3 fysiska). Kursen motsvarar studier på 25%.

Kursen är godkänd av Branschrådet för Hälsa.
Logotyp Branschrådet för hälsa

 
 
 
 

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du t.ex. arbeta med hälsovägledning, kostrådgivning, stresshantering, avslappning, massage, styrketräningsinstruktion eller motions- och friluftsaktiviteter.

Vart du arbetar efter utbildningen är högst individuellt men vi ser att många av våra tidigare deltagare återfinns inom friskvårdsföretag, träningsanläggningar, omsorgsarbete, sluta röka linjen och som egenföretagare med hälsoprofil.

 

Kostnader

All undervisning på Hälsovägledare är kostnadsfri men du behöver räkna med att betala antingen en internatavgift, om du väljer att bo på skolans internat eller en externatavgift, om du bor utanför skolan.

Vi håller för tillfället på att uppdatera våra priser och paket för internat- och externatdeltagare. Vi återkommer inom kort med ny information.

 

Löpande antagning

Du skickar in din ansökan digitalt via vår administrativa plattform Schoolsoft. Länk till ansökningsformuläret hittar du antingen i kursmenyn på denna sida eller under ”Ansök” i huvudmenyn. På Schoolsoft loggar du in (eller skapar ett personligt konto, om du inte redan har ett) och fyller i ansökan enligt anvisningarna på skärmen.

Utöver tidigare intyg/betyg behöver du inkludera ett personligt brev i din ansökan. I det personliga brevet berättar du om dig själv och varför du söker till utbildningen. Du ska även bifoga ett personbevis för studier, det beställer du själv från Skatteverkets hemsida.

Vi har löpande antagning fram till kursstart men skicka in din ansökan snarast då platserna är begränsade.

Utifrån din ansökan gör skolan en samlad bedömning om du kan tillgodogöra dig utbildningen. Antagningsbesked kommer att skickas ut till din registrerade e-postadress.

Välkommen med din ansökan.

Kursfakta

Platsbunden ettårig utbildning på Väddö

Kursstart: 18 augusti 2021

Kurslängd: 1 år

Studietakt: Heltid (100 %)

Sista ansökningsdag: Vi har löpande antagning fram till kursstart men skicka in din ansökan snarast då platserna är begränsade.

Antagningsvillkor: Grundläggande behörighet, personligt brev samt intervju.

Terminsdatum:
HT 2021: 18/8 – 21/12
VT 2021: 5/1 – 7/6

CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad.

Linjeföreståndare:
Nadja Engström
E-post: nadja.engstrom@vaddo.fhsk.se
Telefon: 0176-528 09

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins
Error: There is no connected account for the user 718457359.

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 3

Det vi studerade gjorde vi också praktiskt, vilket gjorde att när jag sen kom ut som färdig hälsopedagog hade jag redan en praktisk erfarenhet av yrket.

Malin Zetterqvist, hälsopedagog

Citat 1

Väddötiden var bara början på min resa genom hälsans värld. Området hälsa är oändligt och på skolan får du tid och utrymme att grotta ner dig ordentligt.

Clara Olsson, hälsopedagog

Citat 4

Något jag har uppskattat med att gå på folkhögskola är friheten att forma innehållet som också leder till stimulering av ansvarsförmåga och kreativitet. Det är också bra hur det tas hänsyn till elevernas mående.

Michaela Sundström Hälsopedagog

Share This