HÄLSOPEDAGOG

För dig som vill arbeta med folkhälsa och friskvård

Utbildningen Hälsopedagog är till för dig som på olika sätt vill främja hälsa och för dig som vill arbeta professionellt med hälsopromotion och friskvård med ett helhetsperspektiv nära naturen. Målet för utbildningen är att du ska kunna verka inom olika hälsoområden.

I utbildningen varvas teori och praktik. Stresshantering, yoga, ayruveda (indisk medicin), personlig träning, kostrådgivning, massage, motion samt ledarskap och friluftsliv är moment i utbildningen. Med denna eftergymnasiala utbildning till hälsopedagog kan dina mål och intressen leda till en hållbar framtid för både människor och natur. Utbildningen är ettårig, på heltid och leder till examinerad hälsopedagog. Under utbildningens gång finns det möjlighet att bli prövad som diplomerad massör, certifierad personlig tränare (PT) och/eller certifierad kostrådgivare.

 

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som i ditt blivande yrke som hälsopedagog:

 • vill planera och leda hälso-/friskvårdsarbete
 • vill möta människor i ett förändringsarbete.

 

Upplägg

Hälsopedagog bygger på grundläggande kunskaper om folkhälsa och knyter an till teorin KASAM (Känsla Av SAMmanhang), där begreppen meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet lyfts fram som avgörande för människans hälsa. Det här är en utbildning med betoning på helhetssyn, främjande friskvårdsarbete och hälsopromotion.

Efter ett år kan du bl.a. arbeta med hälsovägledning, kostrådgivning, stresshantering, avslappning, massage, styrketräningsinstruktion, motions- och friluftsaktiviteter på arbetsplatser, som friskvårdsföretag, träningsanläggningar eller med förebyggande hälsoarbete inom den pedagogiska arbetsplatsen. Utbildningen är studiemedelsberättigad på eftergymnasial nivå.

Utbildningen ger dig en gedigen grundutbildning inom samtliga områden beskrivna under Kursinnehåll nedan. Du kommer även att välja ett av följande fyra områden som blir ditt fördjupningsområde:

 • Österländska hälsoperspektiv – yoga, meditation, ayruveda.
 • Kost och prestation – möjlighet ges att bli certifierad kostrådgivare.
 • Ledarskap/metodik – dramapedagogik, improvisation, symbolpedagogik.
 • Friluftsliv, natur och motion – möjlighet ges att bli certifierad PT (personlig tränare).

 

Mål med utbildningen

En hälsopedagog ska efter fullgjord utbildning:

 • Ha en helhetssyn på människan och dennes hälsa.
 • Förstå fördelen med att arbeta promotivt med hälsa, det vill säga främja det friska hos individen och samhället.
 • Vara väl förberedd för framtida yrkesliv.
 • Ha goda teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet för att organisera och utföra arbete i yrket som hälsopedagog.

 

Möjlighet att bo på internatet

Du som studerar på Hälsopedagogutbildningen kan bo på skolans internat under din utbildningstid.

Kostnaden för ett internatrum är från 4 309 kr – 4 847 kr per månad, beroende på om det är ett enkelrum eller en dubblett. Dubblett innebär att du delar dusch och toalett med en annan deltagare. I hyran ingår mat från måndag frukost till fredag lunch.

Studerande som bor utanför skolan betalar 5 460 kr per termin i externatavgift. För detta får du för- och eftermiddagskaffe/te, lunch, festmåltider och matsäck vid resor.

I båda alternativen ovan ingår kostnader för bl.a. guidning vid studiebesök, försäkring och kopiering.

 

Kursinnehåll

Efter ett år kan du arbeta med hälsovägledning, kostrådgivning, stresshantering och avslappning, massage, styrkeinstruktion, motions- och friluftsaktiviteter. Hälsopedagog är en utbildning med betoning på helhetssyn och främjande hälsopedagogiskt arbete. Nedan kan du ta del av kursplanen.

 

Ledarskap, metodik & pedagogik

Ledarutbildning. En hälsopedagog skall efter genomgången utbildning:

 • ha kunskap om sin egen roll som gruppmedlem och som ledare
 • ha kunskap om olika grupputvecklingsfaser
 • tränat sitt ledarskap i olika sammanhang
 • reflekterat över ledarskap kopplat till gruppsykologi
 • utvärderat olika ledarstilar
 • prövat att organisera och leda grupper i olika lärandemiljöer
 • kunna planera, genomföra och utvärdera ett pedagogiskt innehåll anpassat till olika målgrupper
 • kunna utföra muntliga och skriftliga presentationer med hjälp av framförandeteknik
 • kunna använda pedagogiskt drama som metod
 • genom lekar, övningar och rollspel som redskap symboliskt gestalta företeelser och erfarenheter, samt skapa möjlighet för individen och gruppen att hantera sin verklighet
 • förstå vikten av, samt använda ett mångsidigt arbetssätt/förhållningssätt
 • ha utvecklat en personlig ledarstil, anpassad till situation och målgrupp
 • använda sig av motiverande samtal (MI) steg 1.

Vidare ska den studerande kunna använda hälsovägledningsmetoderna:

 • DUB (Du bestämmer)
 • Kasam DIALOGEN.

 

Näringslära

En hälsopedagog ska efter genomgången utbildning:

 • förstå samband mellan matvanor och hälsa /sjukdomar
 • utföra måltidsplanering för grupper och individer
 • ha grundläggande kunskap i näringslära kring:
 • matspjälkningsprocessen, energiomsättningen
 • energigivande näringsämnen
 • vitaminer & mineraler
 • nordiska näringsrekommendationer (NNR).

 

Fysiologi & anatomi

En hälsopedagog ska efter genomgången utbildning ha god teoretisk kunskap om människans anatomi och fysiologi. Kursmomentet innefattar:

 • grundläggande anatomi
 • grundläggande fysiologi
 • massageutbildning – diplomerad massör, kunna ge klassisk massage i syfte att främja hälsan, utbildningen ges i samarbete med Physio Academy
 • ergonomi – att kunna analysera en individs arbetsförhållanden, fysiskt, psykiskt och socialt.

 

Psykologi

En hälsopedagog skall efter genomgången utbildning:

 • ha kunskap om relevanta psykologiska processer
 • ha kunskap om sina egna såväl som andras sociala roller, rollkonflikter samt psykologiska försvar
 • kunna använda sig av olika psykologiska förklaringsmodeller och teoribildningar i mötet med individer och grupper.

 

Folkhälsa

En hälsopedagog ska efter genomgången utbildning:

 • ha grundläggande kunskap kring samhällets organisation och förvaltning
 • ha kunskap om hur nationellt folkhälsoarbete är organiserat
 • ha kunskap om hur promotivt hälso-/folkhälsoarbete bedrivs på olika arenor.

Vidare ingår följande områden i delkursen Folkhälsa:

 • hälsopromotion
 • livsstilsfaktorer och hälsa
 • vetenskapsteori.

 

Natur & friluftsliv

En hälsopedagog ska efter genomgången utbildning:

 • ha grundläggande kunskap i friluftsteknik och egen erfarenhet av olika friluftsaktiviteter
 • ha kunskap om säkerhetstänkande i friluftslivet
 • kunna ge första hjälpen och hjärt- och lungräddning
 • kunna förstå och redogöra för sambandet mellan friluftsliv och hälsa
 • ha kunskap om miljö och klimat
 • ha kunskap om och kunna arbeta utifrån Agenda 2030.

 

Motion & träningslära

En hälsopedagog ska efter genomgången utbildning ha god teoretisk kunskap om konditions-, styrke-, och rörlighetsträning.

Denna kunskap ligger till grund för:

 • styrkeinstruktörsutbildning 1 – att kunna instruera övningar i syfte att bevara och förstärka muskelstyrkan
 • träningslära – principer för styrke- och konditionsträning
 • motionsledarutbildning – att kunna konstruera, planera och genomföra olika motionsaktiviteter, samt förmedla rörelseglädje
 • träningsråd – upplägg på grupp- och individnivå
 • fysisk aktivitet – FYSS.

 

Stresshantering & sömn

En hälsopedagog skall efter genomgången utbildning:

 • ha kunskap om hur kroppens nerv-, hormon- och immunsystem fungerar i avspända respektive stressade situationer
 • ha provat och värderat olika avslappnings- och stresshanteringsmetoder
 • ha grundläggande kunskaper om psykosocial arbetsmiljö och arbetsrelaterad stress
 • kunna planera och genomföra kurser och föreläsningar i stresshantering för olika målgrupper
 • kunna planera och genomföra avspänningsövningar för olika individer och målgrupper
 • ha kunskap om sömnens mekanismer och dess relation till stress och hälsa
 • kunna ge råd vid sömnbesvär
 • förstå sambandet mellan Aaron Antonovskis KASAM (känsla av sammanhang) och hälsa

 

Projekt & planering

Denna del av utbildningen ligger i anslutning till olika moment där du tränar på att planera projekt som sedan genomförs under olika teman.

 

Fördjupning

Varje deltagare får välja ett av följande områden att fördjupa sig inom under utbildningen:

 • Österländska hälsoperspektiv – yoga, meditation, ayruveda.
 • Kost och prestation – möjlighet ges att bli certifierad kostrådgivare.
 • Ledarskap/metodik – dramapedagogik, improvisation, symbolpedagogik.
 • Friluftsliv, natur och motion – möjlighet ges att bli certifierad PT (personlig tränare).

Väddö folkhögskola är medlem i Branschrådet för hälsa – folkhögskolor i samverkan.
Logotyp Branschrådet för hälsa

Kursfakta

Platsbunden ettårig utbildning på Väddö

Kurslängd: 1 år

Kursstart: 17 augusti 2020

Nästa kursstart: Nästa kursstart sker i augusti 2021 och ansökningsperioden öppnar i slutet av januari. Välkommen med din ansökan då!

Antagningsvillkor: Grundläggande behörighet och personlig intervju

Studietakt: Heltid (100 %)

Terminsdatum:
HT 2020: 17/8 – 18/12
VT 2021: 4/1 – 4/6

CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad på eftergymnasial nivå.

Kursansvarig:
Lotta Hertzberg, lärare
E-post: lotta.hertzberg@vaddo.fhsk.se
Telefon: 0176-528 08

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins
Error: There is no connected account for the user 718457359.

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat 2

Efter en termin här på Väddö folkhögskola känner jag mig mer och mer övertygad om att kunna dra ett likhetstecken mellan hälsa och balans.

Ulrika Ahrborg, deltagare på hälsopedagogkursen

Citat 3

Det vi studerade gjorde vi också praktiskt, vilket gjorde att när jag sen kom ut som färdig hälsopedagog hade jag redan en praktisk erfarenhet av yrket.

Malin Zetterqvist, hälsopedagog

Citat 1

Väddötiden var bara början på min resa genom hälsans värld. Området hälsa är oändligt och på skolan får du tid och utrymme att grotta ner dig ordentligt.

Clara Olsson, hälsopedagog

Share This