HÅLLBARA GEMENSKAPER – SAMARBETE, LEDARSKAP OCH OMSTÄLLNING

Hem E Kurser E Hållbara gemenskaper – samarbete, ledarskap och omställning

Ta ledarskap i den hållbara omställningen

Hållbara gemenskaper är en utbildning i att bygga samarbeten och ta ledarskap för omställningen till ett hållbart och rättvist samhälle. Utbildningen är på halvtid under ett läsår och vi studerar på distans kombinerat med åtta träffar på Väddö folkhögskola.

Hållbara gemenskaper handlar om hur vi kan forma hållbara grupper som har kraft att verka för ett hållbart samhälle, där allas behov blir mötta. Vår tid bjuder in oss att ta ledarskap, backa varandra, forma nya allianser och vandra nya stigar mot förändring. Det gör vi tillsammans.

Kursen handlar om social hållbarhet – på tre nivåer. Social hållbarhet för:

 1. oss själva
 2. våra grupper
 3. våra samhällen

 

Kursen Hållbara gemenskaper är för dig som:

 • funderar på vår tids ödesfrågor och hur vi kan möta dem tillsammans
 • ser potentialen i gemenskaper och vill utforska deras roll i förändringsarbete
 • vill utforska hur vi kan bygga solidaritet och växa som allierade
 • vill lära dig kraftfulla metoder för kommunikation, process och samskapande i grupper
 • är yrkesverksam inom hållbarhetsfältet, aktiv i någon typ av gemenskap eller nyfiket engagerad i samtidsfrågor

 

Syfte och kursmål

Utbildningens syfte är att ge teorier, verktyg och erfarenhet av ledarskap och samarbete för en hållbar omställning.

Efter fullföljd utbildning ska du ha:

 • Grundläggande kunskap om verktyg inom kommunikation, beslutsfattande, samarbete och gruppdynamik
 • Färdighet att ta ledarskap, stötta andras ledarskap och verka samskapande
 • Kännedom om ett flertal perspektiv, teorier och metoder för världsförändring

Efter att du fullföljt utbildningen enligt kursmålen får du ett kursbevis.

 

Utbildningens innehåll

Hållbar omställning:

 • Verktyg och teorier för yttre och inre omställning
 • Perspektiv på att agera i komplexitet
 • Hållbart lärande

Att göra projekt:

 • Projektverktyg och coachning
 • Visioner, syften, delmål och mål

Sociala teknologier:

 • Metoder som Nonviolent communication, feministiska mötestekniker, Art of hosting, Sociokrati 3.0 och social permakultur

Makt, ledarskap och social förändring:

 • Intersektionella perspektiv på makt, privilegier, förtryck och alliering
 • Sociala rörelsers strategier för gemenskap och världsförändring
 • Teorier om makt och ledarskap

Praktiska gemenskaper:

 • Fördjupning om byar, grannskap, kollektiv, intentional communities, byggemenskaper, kooperativ, m.m.
 • Teorier och metoder för att bygga hållbar gemenskap

 

Upplägg

Utbildningen är på halvtid (50%) under ett läsår och ges på distans med onlineträffar varje vecka kombinerat med åtta kursträffar på Väddö folkhögskola. Vissa inslag i kursen ges på engelska.

Kursens innehåll förutsätter aktivt deltagande i alla utbildningsmoment samt genomförande av obligatoriska uppgifter, både individuellt och i grupp, under och mellan kursträffarna.

 

Kursträffar på Väddö folkhögskola

Vi ses på totalt åtta kursträffar på Väddö folkhögskola. Under vårterminen 2023 sker kursträffarna på följande datum:

9-12 februari (vecka 6)
9-12 mars (vecka 10)
20-23 april (vecka 16)
18-21 maj (vecka 20)

Datum för kursträffarna under höstterminen 2023 publiceras senare.

 

Ekonomi och CSN

Varje kursträff består av 3,5 dagar (torsdag kväll till söndag eftermiddag) på skolan. All undervisning är kostnadsfri men du betalar själv för logi med helpension under helgträffarna. Du bokar genom att kontakta skolans reception. Kostnaden är 2320 kr per kursträff. I priset ingår logi under tre nätter inklusive lakan, handduk och städning samt kost från torsdag kväll till söndag eftermiddag. I priset inkluderas även en serviceavgift som omfattar försäkring, licenser och kopiering.

Bor du i närheten av skolan kan du välja att betala enbart för kost vilket då kostar 830 kr per träff. Enstaka måltider eller möjlighet till egen matlagning under kursträffarna kan skolan inte erbjuda.

Utbildningen är CSN-berättigad. Du ansöker själv om studiemedel på csn.se

 

Antagningsvillkor

För att antas till utbildningen ska du

 • Bifoga ett personligt brev till din ansökan
 • Delta på en digital intervju

 

Ansökan och antagning

Du ansöker till kursen digitalt via vår administrativa plattform Schoolsoft. Där loggar du in (eller skapar ett konto om du inte redan har ett) och följer sedan instruktionerna på skärmen för att skicka in din ansökan.

Till din ansökan ska du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker till utbildningen. Skicka in din ansökan senast den 31 december.

 

Urvalsprocessen

Ett första urval görs baserat på det personliga brevet. Ett andra urval görs baserat på intervjun.

 

Urvalskriterier

Urvalet baseras på skolans egen bedömning om du kan tillgodogöra dig utbildningen.
Bedömningen görs utifrån din

 • Motivations- och ambitionsnivå
 • Vilja att medverka till att skapa en god gruppdynamik

 
Välkommen med din ansökan!

 
Ansök till vårterminen 2023
 

Kursfakta

Kursstart: 18 januari 2023

Ansök senast: 31 december 2022

Studietakt: Halvtid (50%) och på distans

Kurslängd: 40 veckor på distans med åtta kursträffar på Väddö folkhögskola

Terminstider 2023:
18 januari – 20 juni
17 augusti – 20 december

Ekonomi och CSN: Undervisningen är kostnadsfri men du står själv för kost och logi under kursträffarna på skolan, se pris under rubriken Ekonomi och CSN i löptexten. Utbildningen är CSN-berättigad.

Kontaktperson:
Mårten Pella, kursansvarig
Telefon: 073-774 49 46

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 4

Den bästa terminen hittills i mitt liv!

Maria, Irländsk folkmusik

Citat 3

De viktigaste kunskaperna jag någonsin har fått och aldrig en tråkig stund! Och då har jag gått 7 år på universitetet, så jag vet vad jag pratar om.

Salma, Ekohushåll – i teori och praktik

Citat 2

Kul och viktig kurs som ger ett sammanhang, kraft och inspiration att göra dom förändringar som är nödvändiga.

Kim, Ekohushåll – i teori och praktik

Share This