ETABLERINGSKURS

Kurs för nyanlända

Väddö folkhögskola bedriver i samarbete med Arbetsförmedlingen 26 veckor långa Etableringskurser på Väddö, i Eskilstuna och i Vårby Gård.
 

Målgrupper

Målgruppen för utbildningen är personer som omfattas av etableringsuppdraget enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och som har en pågående etableringsplan. Personer med kort utbildningsbakgrund prioriteras.

Det är Arbetsförmedlingen som beslutar vem som ska delta i utbildningen. Arbetsförmedlingen gör en arbetsmarknadspolitisk bedömning som ligger till grund för en etableringsplan. Etableringskurserna ingår i etableringsplanen.
 

Kursinnehåll

  • Kommunikations- och språkträning
  • Arbetsmarknadskunskap
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Yrkesorientering
  • Grundläggande data
  • Friskvårdsaktiviteter
  • Kost och hälsa
  • Hushållsekonomi
  • Studiebesök
  • Föreningskunskap

Målet med kursen är att alla deltagare ska komma ett steg närmare arbetsmarknaden och/eller fortsatta studier.
 

Kursfakta, Väddö

Plats: Grisslehamnsvägen 28, 764 31 Väddö.

Kursstart: 10 augusti, kl. 08.30.

Antagning: Löpande antagning, 20 deltagare.

Ansökan: Du söker till kursen via Arbetsförmedlingen.

Kostnad: Kostnadsfritt för deltagare.

Kollektivtrafik:
Från Hallstavik: Buss 643 till Älmsta busstation + promenad på ca 15 min till skolan.

Från Norrtälje: Buss 637 till Väddö folkhögskola.

Kontaktperson: Annika Silow, lärare
E-post: annika.silow@vaddo.fhsk.se
Telefon: 072-050 44 50

 

Kursfakta, Eskilstuna

Plats: Rademachergatan 16, 632 20 Eskilstuna.

Kursstart: 4 maj 2020 – ID nr 240016.

Antagning: Löpande antagning.

Ansökan: Du söker till kursen via Arbetsförmedlingen.

Kostnad: Kostnadsfritt för deltagare.

Kontaktperson: Reza Esmailpour, lärare
E-post: reza.esmailpour@vaddo.fhsk.se
Telefon: 073-504 32 10

 

Kursfakta, Vårby Gård

Plats: ABF Kultur och bildningscenter, Vårby allé 22, 143 40 Vårby.

Kursstart: 14 september 2020 – ID nr 245806.

Antagning: Successiv antagning varannan vecka.

Ansökan: Du söker till kursen via Arbetsförmedlingen.

Kostnad: Kostnadsfritt för deltagare.

Kontaktperson: Maria Asplund Sandell
E-post: maria.asplundsandell@abf.se
Telefon: 08-774 02 75

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 3

De viktigaste kunskaperna jag någonsin har fått och aldrig en tråkig stund! Och då har jag gått 7 år på universitetet, så jag vet vad jag pratar om.

Salma, Ekohushåll – i teori och praktik

Citat 4

Den bästa terminen hittills i mitt liv!

Maria, Irländsk folkmusik

Citat 2

Kul och viktig kurs som ger ett sammanhang, kraft och inspiration att göra dom förändringar som är nödvändiga.

Kim, Ekohushåll – i teori och praktik

Share This