ETABLERINGSKURS

Kurs för nyanlända

Väddö folkhögskola bedriver i samarbete med Arbetsförmedlingen 26 veckor långa Etableringskurser på Väddö och i Eskilstuna.
 

Målgrupper

Målgruppen för utbildningen är personer som omfattas av etableringsuppdraget enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och som har en pågående etableringsplan. Personer med kort utbildningsbakgrund prioriteras.

Det är Arbetsförmedlingen som beslutar vem som ska delta i utbildningen. Arbetsförmedlingen gör en arbetsmarknadspolitisk bedömning som ligger till grund för en etableringsplan. Etableringskurserna ingår i etableringsplanen.
 

Kursinnehåll

  • Kommunikations- och språkträning
  • Arbetsmarknadskunskap
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Yrkesorientering
  • Grundläggande data
  • Friskvårdsaktiviteter
  • Kost och hälsa
  • Hushållsekonomi
  • Studiebesök
  • Föreningskunskap

Målet med kursen är att alla deltagare ska komma ett steg närmare arbetsmarknaden och/eller fortsatta studier.
 

Kursfakta, Väddö

Plats: Grisslehamnsvägen 28, 764 31 Väddö

Antagning: Successiv antagning, 20 deltagare

Ansökan: Du söker till kursen via Arbetsförmedlingen.

Kostnad: Kostnadsfritt för deltagare

Kollektivtrafik:
Från Hallstavik: Buss 643 till Älmsta busstation + promenad på ca 15 min till skolan

Från Norrtälje: Buss 637 till Väddö folkhögskola

Kontaktperson: Annika Silow, lärare
E-post: annika.silow@vaddo.fhsk.se
Telefon: 072-050 44 50

 

Kursfakta, Eskilstuna

Plats: Rademachergatan 16, 632 20 Eskilstuna

Kursstart: 4 maj 2020 – ID nr 240016

Antagning: Löpande antagning

Ansökan: Du söker till kursen via Arbetsförmedlingen.

Kostnad: Kostnadsfritt för deltagare

Kontaktperson: Reza Esmailpour, lärare
E-post: reza.esmailpour@vaddo.fhsk.se
Telefon: 073-504 32 10

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat 2

Efter en termin här på Väddö folkhögskola känner jag mig mer och mer övertygad om att kunna dra ett likhetstecken mellan hälsa och balans.

Ulrika Ahrborg, deltagare på hälsopedagogkursen

Citat 1

Väddötiden var bara början på min resa genom hälsans värld. Området hälsa är oändligt och på skolan får du tid och utrymme att grotta ner dig ordentligt.

Clara Olsson, hälsopedagog

Citat 3

Det vi studerade gjorde vi också praktiskt, vilket gjorde att när jag sen kom ut som färdig hälsopedagog hade jag redan en praktisk erfarenhet av yrket.

Malin Zetterqvist, hälsopedagog

Share This