ETABLERINGSKURS

Kurs för nyanlända

Väddö folkhögskola bedriver i samarbete med Arbetsförmedlingen 26 veckor långa Etableringskurser på Väddö, i Eskilstuna och i Vårby Gård.
 

Målgrupper

Målgruppen för utbildningen är personer som omfattas av etableringsuppdraget enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och som har en pågående etableringsplan. Personer med kort utbildningsbakgrund prioriteras.

Det är Arbetsförmedlingen som beslutar vem som ska delta i utbildningen. Arbetsförmedlingen gör en arbetsmarknadspolitisk bedömning som ligger till grund för en etableringsplan. Etableringskurserna ingår i etableringsplanen.
 

Kursinnehåll

  • Kommunikations- och språkträning
  • Arbetsmarknadskunskap
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Yrkesorientering
  • Grundläggande data
  • Friskvårdsaktiviteter
  • Kost och hälsa
  • Hushållsekonomi
  • Studiebesök
  • Föreningskunskap

Målet med kursen är att alla deltagare ska komma ett steg närmare arbetsmarknaden och/eller fortsatta studier.
 

Kursfakta, Väddö

Plats: Grisslehamnsvägen 28, 764 31 Väddö.

Kursstart: 10 augusti, kl. 08.30.

Antagning: Löpande antagning, 20 deltagare.

Ansökan: Du söker till kursen via Arbetsförmedlingen.

Kostnad: Kostnadsfritt för deltagare.

Kollektivtrafik:
Från Hallstavik: Buss 643 till Älmsta busstation + promenad på ca 15 min till skolan.

Från Norrtälje: Buss 637 till Väddö folkhögskola.

Kontaktperson: Annika Silow, lärare
E-post: annika.silow@vaddo.fhsk.se
Telefon: 072-050 44 50

 

Kursfakta, Eskilstuna

Plats: Rademachergatan 16, 632 20 Eskilstuna.

Kursstart: 4 maj 2020 – ID nr 240016.

Antagning: Löpande antagning.

Ansökan: Du söker till kursen via Arbetsförmedlingen.

Kostnad: Kostnadsfritt för deltagare.

Kontaktperson: Reza Esmailpour, lärare
E-post: reza.esmailpour@vaddo.fhsk.se
Telefon: 073-504 32 10

 

Kursfakta, Vårby Gård

Plats: ABF Kultur och bildningscenter, Vårby allé 22, 143 40 Vårby.

Kursstart: 14 september 2020 – ID nr 245806.

Antagning: Successiv antagning varannan vecka.

Ansökan: Du söker till kursen via Arbetsförmedlingen.

Kostnad: Kostnadsfritt för deltagare.

Kontaktperson: Maria Asplund Sandell
E-post: maria.asplundsandell@abf.se
Telefon: 08-774 02 75

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 3

Det vi studerade gjorde vi också praktiskt, vilket gjorde att när jag sen kom ut som färdig hälsopedagog hade jag redan en praktisk erfarenhet av yrket.

Malin Zetterqvist, hälsopedagog

Citat 4

Något jag har uppskattat med att gå på folkhögskola är friheten att forma innehållet som också leder till stimulering av ansvarsförmåga och kreativitet. Det är också bra hur det tas hänsyn till elevernas mående.

Michaela Sundström Hälsopedagog

Citat 1

Väddötiden var bara början på min resa genom hälsans värld. Området hälsa är oändligt och på skolan får du tid och utrymme att grotta ner dig ordentligt.

Clara Olsson, hälsopedagog

Share This