AGENDA 2030 AKADEMIN

Hem E Kurser E Agenda 2030 akademin

Lär dig utveckla lokala lösningar på globala utmaningar

Agenda 2030 akademin är en ettårig halvtidsutbildning på distans i konsten att hantera globala problem med lokala lösningar och metoder. Under utbildningen ges sex obligatoriska kursträffar på Väddö folkhögskola för inspiration, diskussion och idéutbyte – allt med FN:s globala utvecklingsmål som utgångspunkt.

I ljuset av Coronakrisen står det klart att ett starkare och mer motståndskraftigt samhälle är viktigare än någonsin. Agenda 2030 består av 17 ambitiösa och universella mål som antogs av världens ledare 2015 och kan vägleda oss i det arbetet. Målens syfte är att bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i hela världen.

Hur ska vi tillsammans få till omställningen som krävs för att klara dessa globala utmaningar? På Väddö folkhögskola vill vi lyfta potentialen i kreativa och genomgripande lösningar med lokalsamhället som utgångspunkt. För var ska utvecklingen ske om inte i den miljö vi lever och verkar i varje dag?

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som på ett eller annat sätt känner ansvar för eller har intresse av att vara med och bidra till uppfyllandet av de globala målen. Oavsett om du arbetar på skola eller förvaltning, i näringsliv, civilsamhälle eller i offentlig sektor har du möjlighet att vässa dina kunskaper om hur du kan arbeta med lokala lösningar och metoder på globala utmaningar.

För att delta på utbildningen krävs att du har minst 3-års dokumenterad arbetslivserfarenhet samt datorvana.

 

Agenda 2030 akademin – både utbildning och nätverk

Agenda 2030 akademin är en ettårig halvtidsutbildning på distans med totalt sex kursträffar på Väddö folkhögskola. Under utbildningen bjuds du på föreläsningar från pionjärer och banbrytande pilotprojekt från hela världen. Du får arbeta i kreativa workshops och med utmanande projekt knutna till din arbetsplats eller din lokala närmiljö.

Vi övar oss även på hur vi kan använda budgetar och verksamhetsplaner för att åstadkomma djupgående förändring inom alla verksamheter. Vi tittar på kreativa managementmodeller och övar på designtänkande för att använda resurser på nya spännande sätt. Tillsammans skapar vi dessutom ett unikt nätverk av skilda kompetenser som du kommer ha användning för livet ut.

Våra lärare har mångårig praktisk erfarenhet av hållbart utvecklingsarbete på såväl internationell och nationell som lokal och regional nivå. Utbildningen är en unik möjlighet att dela erfarenheter av att arbeta strategiskt med hållbar utveckling med andra som, liksom du, vill öka tempot i omställningen mot ett hållbart samhälle.

 

Sex kursträffar på Väddö folkhögskola

Varje kursträff består av tre dagar (fredag-söndag) på plats på Väddö folkhögskola i natursköna Roslagen. Totalt ges sex sådana obligatoriska kursträffar under året. Under träffarna ingår logi med helpension på skolans campus. Tillsammans med de övriga deltagarna tar du del av ett intensivt program fullmatat med gästföreläsningar, workshops och metoduppgifter.

Utbildningen är kostnadsfri men du betalar själv för kost och logi under kursträffarna. Kostnaden är 1650 kr per träff. I priset ingår logi under två nätter inklusive lakan, handduk och städning samt kost från fredag morgon till söndag förmiddag. I priset inkluderas även en serviceavgift som omfattar försäkring, licenser och kopiering.

 

Mål med utbildningen

Efter godkänd kurs kommer du att kunna:

  • redogöra för globala hållbarhetsutmaningar och på vilket sätt dessa hänger samman med FN:s utvecklingsmål Agenda 2030
  • relatera hållbarhetsutmaningarna och arbetet med Agenda 2030 till lokala förhållanden, förutsättningar och resurser
  • metoder och verktyg för att analysera utmaningar och möjligheter med hållbar verksamhetsutveckling i din organisation, arbetsplats eller närmiljö
  • förstå sambanden mellan de 17 globala målen och några av dess indikatorer
  • få kunskap om olika verktyg för att implementera Agenda 2030 i offentlig verksamhet och privat sektor
  • förstå hur man kan hållbarhetsgranska och klimatsäkra en verksamhetsplan och budget
  • ta fram en kommunikationsplan för ett projekt i hållbar utveckling.

Du kommer även att ha:

  • fördjupad kunskap i några av de globala målen och en överblick av den senaste kunskapen och tekniken på området
  • fördjupad erfarenhet av att tillämpa ett eller flera av FN:s globala mål i praktisk verksamhet.

 

Antagningskriterier

För att bli antagen till utbildningen krävs att du har minst 3-års dokumenterad arbetslivserfarenhet, datorvana samt behärskar grundläggande engelska i tal och skrift. Till din ansökan vill vi även att du bifogar ett personligt brev, där du berättar om dig själv och motiverar varför du vill delta på utbildningen. Utifrån dessa antagningskriterier gör skolan en samlad bedömning om du kan tillgodogöra dig utbildningen.

Antagningsbesked kommer att skickas ut till din registrerade e-postadress.

 

Ingen antagning till HT22

Agenda 2030 akademin har ingen antagning till höstterminen 2022.

 

Kursfakta

Agenda 2030 akademin har ingen antagning till HT22

Kurslängd: 40 veckor

Studietakt: 50% och på distans

Antagningskriterier: 3-års arbetslivserfarenhet, datorvana samt personligt brev

Ekonomi: Utbildningen är kostnadsfri men du betalar själv för kost och logi under kursträffarna. Kostnaden är 1650 kr per träff. I priset ingår logi under två nätter inklusive lakan, handduk och städning samt kost från fredag morgon till söndag förmiddag. I priset inkluderas även en serviceavgift som omfattar försäkring, licenser och kopiering.

CSN: Utbildningen är studiemedelsberättigad.

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat 3

De viktigaste kunskaperna jag någonsin har fått och aldrig en tråkig stund! Och då har jag gått 7 år på universitetet, så jag vet vad jag pratar om.

Salma, Ekohushåll – i teori och praktik

Citat 4

Den bästa terminen hittills i mitt liv!

Maria, Irländsk folkmusik

Citat 2

Kul och viktig kurs som ger ett sammanhang, kraft och inspiration att göra dom förändringar som är nödvändiga.

Kim, Ekohushåll – i teori och praktik

Share This