POWER SHIFT SVERIGE 2019

Power Shift 2019

Power Shift är en politiskt obunden tredagarskonferens som anordnas varje år av och för unga. Konferensen arrangeras av en grupp volontärer från organisationen PUSH Sverige. Den har hittills organiserats under 6 år och involverat över 800 ungdomar. Namnet Power Shift syftar både till att skifta makten från den äldre till den yngre generationen och att skifta vår energiproduktion till förnybar energi.

Det finns ett behov av att ge unga människor verktyg att påverka sin framtid och på Power Shift kan man lära sig detta. Syftet med Power Shift är att erbjuda hållbarhetsintresserade ungdomar en mötesplats där de både kan få nya kunskaper om påverkansarbete och hållbarhet, och samtidigt knyta nya kontakter och samarbeten. Konferensen erbjuder detta genom en helg fylld med workshops och föreläsningar tillsammans med ny gemenskap och inspiration!

Fokus för Power Shift är att skapa engagemang bland unga som antingen kan accelerera redan existerande projekt eller skapa och stötta upp nya projekt. Konferensen vill driva förändringen framåt och vill göra det genom att ge verktyg, nätverk och kunskap!
 

Årets tema

Årets tema är Ekosystem och klimatförändringar, ett högst aktuellt tema som bland annat berör resursförbrukning, biologisk mångfald och hur vi kan använda och bygga ekosystem som förebygger och mildrar klimatförändringar. Vi kommer att blanda interaktiva workshops med duktiga föreläsare från ideella organisationer, företagare och politiker. Vi vill visa på olika sätt att engagera sig och påverka samhället, och satsar därför på en bredd av aktörer.

 

Power Shift och Väddö folkhögskola

I år har Väddö folkhögskola äran att vara värd för Power Shift Sverige! Konferensen hålls mellan 4–6 oktober 2019 och är öppen för alla hållbarhetsintresserade mellan 15–30 år. Läs mer om konferensen och programmet på Power Shift Sveriges hemsida.
 

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat 2

Efter en termin här på Väddö folkhögskola känner jag mig mer och mer övertygad om att kunna dra ett likhetstecken mellan hälsa och balans.

Ulrika Ahrborg, deltagare på hälsopedagogkursen

Citat 3

Det vi studerade gjorde vi också praktiskt, vilket gjorde att när jag sen kom ut som färdig hälsopedagog hade jag redan en praktisk erfarenhet av yrket.

Malin Zetterqvist, hälsopedagog

Citat 1

Väddötiden var bara början på min resa genom hälsans värld. Området hälsa är oändligt och på skolan får du tid och utrymme att grotta ner dig ordentligt.

Clara Olsson, hälsopedagog

Share This