Väddö folkhögskola - bildning och utbildning sedan 1879

Kost och Hälso coach

Kost- och HälsoCoach

Kursinfo

Kurslängd: 1 år på Väddö folkhögskola
Kursstart: 21 augusti 2017
Antagningsvillkor: Grundläggande behörighet, personligt brev
Studietakt: distans 50 %
Kontaktperson: Emma Franzén, emma@vaddo.fhsk.se
Sista ansökningsdag: 15 april
Skriv ut din ansökningsblankett under fliken ansökan.

Utbildningens övergripande mål:

Att arbeta som Kost och Hälsocoach innebär att stötta och motivera människor att göra en livsstilsförändring. För en kost och hälsocoach är det lika viktigt att kunna leda ett motiverande samtal som att ha god kunskap i hälsa, kost och fysisk aktivitet. Kursens har sin tyngdpunkt i hälsa och hållbarutveckling.
 
Beskrivning av utbildningen:

Utbildningen är på distans 50 %. Studietid är 2 dag egen studietid per vecka utöver träffarna. 
6 obligatoriska träffar är förlagda på Väddö folkhögskola (onsdag till fredag) med dag och kvällsundervisning.

Kostnad för kost & logi är 4170 kronor per termin.

Träffarna läsåret 2016-2017 är inbokade följande datum:

2016
V 36 7-9 september
V 42 19-21 oktober
V 48 30 nov-2 dec

2017
v. 5 1-3 februari
v. 10 8-10 mars
v. 20 17-19 maj

Startar onsdagar 10.40 och avslutas fredagar 13.00 alla träffar.

Tider dag för dag: Onsdag 10.40-19.15, Torsdag 8.30-19.15, Fredag 8.30-13.00


Dessa veckor innehåller föreläsningar, studiebesök, samtalsövningar, seminarier.
Studierna mellan de obligatoriska träffarna innehåller litteraturstudier, praktiska övningar, studier enskilt och i basgrupp.

Vi vänder oss till dig som:

 •  har yrkeserfarenhet
 •  är intresserad av möten med människor
 •  vill ha mer kunskap om kost och fysisk aktivitet i ett hälsoperspektiv
 •  vill motivera andra till en hälsosammare livsstil
 •  är intresserad av den egna personliga utvecklingen

Kursens  innehåll
Innehållet bygger på tre ämnesområden:

Kost:

 •  Näringslära
 •  Näringsfysiologi
 •  Kostrelaterade sjukdomar
 •  Kosttillskott och tillsatser
 •  Kost och idrott
 •  Dieter
 •  Hälsa och beroendeproblematik

Fysisk aktivitet:

 •  Friskfaktorer
 •  Energiomsättning
 •  Aktivitetspyramiden
 •  Tillsatsernas inverkan på kroppen
 •  Träningslära
 •  Mentalträning

Samtalsmetodik:

 •  Motiverande samtal (MI )
 •  Kasam

 

Kursen leder till att du blir Diplomerad Kost- och hälsocoach.

 

Ekonomi
Kursen är studiemedelsberättigad.

Välkommen med din ansökan!

 

Sociala medier
Delicious Facebook