Väddö folkhögskola - bildning och utbildning sedan 1879

Kooperativt ledarskap

 

Kursinfo

Kurslängd: 1 år
Kursstart: augusti 2013
Antagningsvillkor:  ansökan & personligt brev
Studietakt: halvfart, distans
Kontaktperson:  Bridget Wedberg, 0708-47 92 56, e-post: asa@vaddo.fhsk.se
Sista ansökningsdag: 15 augusti, reservplats kan sökas fram till kursstart.
Ansökan: ansökningsblankett finns att skriva ut under fliken ansökan. Ansökan skickas till Väddö folkhögskola, Grisslehamnsvägen 28, 760 40 Grisslehamn


Den här distanskursen riktar sig till dig som vill förverkliga ett företagande som förenar värderingar och lönsamhet. Utbildningen ger dig redskap för ett ledarskap som bygger på kooperativa värderingar som delaktighet, samhällsnytta, öppenhet, hållbarhet och socialt ansvar. Kursen har en tydlig koppling till affärsnyttan och lönsamhet.

Datum:
Hösten 2013: 29 – 31/8, 3 - 5/10, 28 – 30/11
Våren 2014: 9 - 11/1, 20 – 22/3, 22 – 24/5
Tid: Dag 1 start 12.00 med lunch – Dag 3 avslut kl. 12.00 med lunch.

Syfte:
Att stärka din förmåga att få människor att utvecklas och tillsammans skapa ett hållbart och lönsamt företag. Att ge dig personlig utveckling, kunskap om affärsutveckling och verktyg för att strategiskt samverka med andra. Som kursdeltagare utbyter ni erfarenheter, stöttar varandra och bygger nätverk.

Målgrupp:
Du som vill utveckla ert kooperativt eller annat demokratiskt företag. Kursen är för dig som drivs av det entreprenöriella förhållningssättet och nytänkande. Du ska vara villig att utmana din komfortzon och bidra till din egen och andras utveckling. Vi tar emot ca 25 st deltagare per kurs.

 Efter genomförd utbildning ska deltagarna ökat sin kunskap och trygghet kring att:

 

 • Leda sig själv
 • Leda utifrån värderingar och visioner
 • Leda i en demokratisk organisation
 • Skapa team med kompletterande kompetenser
 • Arbeta med utveckling och förändring
 • Hantera konflikter och ta svåra samtal
 • Möjliggöra för delaktighet
 • Omvärldsbevaka och identifieraverksamhetens utvecklingsmöjligheter
 • Affärsutveckla den egna organisationen
 • Skapa vilja och motivation till att medverka i utvecklingen hos medarbetarna
 • Utveckla kompetenser för att kunna genomföra förändringsarbete
 • Följa upp och utvärdera utvecklingsarbetet

 

Kursen består av sex olika block som här presenteras i korthet:

1. Att leda sig själv som en del av den internationella kooperationen
Introduktion till kooperativa rörelsens principer
Mål, dilemman och framtidsdrömmar
Det egna ledarskapet

2. Samarbetskulturer och konflikthantering
Robusta samarbetskulturer
Konflikthantering
Att leva sina värderingar

3. Transparant organisation och strategisk samverkan
Verksamhetsutveckling
Att få andra att växa
Strategiskt nätverkande

4. Mångfald och affärsnytta
Värderingsstyrt ledarskap
Affärsutveckling
Inkludering

5. Mötesmetoder för delaktighet
Introduktion till olika mötesmetoder
Härskartekniker
Att skapa en inkluderande möteskultur

6. Mål och effektivt uppföljningsarbete
Målkonflikter
Utvärderingsmetoder
Framtidsdrömmar och nästa steg

Målgruppen:
Du som är med och leder ett kooperativ företag.
Vi söker dig som drivs av det entreprenöriella förhållningssättet och nytänkandet. Du ska vara villig att utmana din komfortzon och bidra till din egen och andras utveckling. Vi uppmuntrar människor med olika kön, ålder, etnicitet och erfarenheter att söka till kursen. Vi tar emot ca 25 st deltagare per kurs.

Metodik:
 

 • Sex träffar under ett år med teoripass med intressanta föreläsare från hela landet. Även upplevelsebaserade övningar, feedback och reflektion. 
 • Hemläxor och litteratur
 • Affärsidé och företagsutveckling
 • Studiebesök/ benchmarking
 • Case/gruppuppgifter som genomförs parallellt med träffarna under kursen
 • Tillgång till en affärsutvecklare att vända sig till löpande under kursen

 

Utbildningsanordnare

Väddö folkhögskola

Vi som har utarbetat denna kurs har tidigare erfarenhet av att arrangera ledarskapskurser och verksamhetsutveckling för kooperativa företag. Föreläsare kommer att anlitas från såväl universitet, företag och civilsamhället.


Kostnad & Ekonomi:
Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad. Kostnader tillkommer för litteratur och eventuella studieresor, samt kost, logi och resor till och från under de fysiska träffarna på skolan.
Pris kost och logi 1450 kronor per tillfälle. Totalt för hela kursen 8700 kronor

Praktiska frågor:
Har du funderingar kring internatet, studiemedel med mera kontakta Åsa

Ansökan:
För att söka kursen fyller du i de uppgifter du anser vara relevanta, samt att du bifogar ett personligt brev där du besvarar följande frågor:
Varför vill du gå den här kursen?
Varför är den här kursen viktig för ert kooperativa företag?


 

Sociala medier
Delicious Facebook