KEMISKT BEROENDE / MISSBRUK OCH MEDBEROENDE

Ny grundutbildning på distans!

Kursen vänder sig till behandlingspersonal som arbetar med eller möter människor som är fast i ett beroende. Kursen pågår under 10 veckor och är en distansutbildning med tre fysiska träffar på Väddö folkhögskola.

Utbildningen är en grundutbildning i Kemiskt beroende/Medberoende och innehåller delar av Väddös tvååriga socialpedagogutbildning.
 

Innehåll

Missbruk: Kursen ger grundläggande kunskap om missbruk/kemiskt beroende, medberoende och olika beroendeframkallande medel. Vidare ger kursen kunskaper kring fysiska, psykiska och sociala konsekvenser av missbruk.

Psykologi: Kursen ger en genomgång av några psykologiska perspektiv som syftar till att ge kunskap om och förståelse för hur olika perspektiv förklarar hur människan utvecklas.

Psykiatri: Kursen ger grundläggande kunskaper om vanliga psykiska problem, sjukdomar/störningar, liksom sätt att behandla dessa. Kursen ger även en orientering kring neuropsykiatriska diagnoser.

 

Upplägg

Utbildningen börjar den 22 oktober med hemstudier där deltagarna förbereder sig inför den första träffen.

7-9 november
Tre dagar på Väddö som börjar och slutar med lunch. Vi fördjupar oss i begreppen Kemiskt beroende/Medberoende.
Deltagarna förbereder sig inför nästa träff genom hemstudier/läsning runt Anknytning Trauma.

26-28 november
Vi fördjupar oss i utvecklingspsykologi med fokus på anknytning i relation till Medberoende/Kemiskt beroende och Trauma/PTSD.
Deltagarna förbereder sig inför nästa träff genom hemstudier om Psykiatri.

12-14 december
Vi fördjupar oss i samsjuklighet och bemötande, behandling för människor som är fasta i beroende.

Efter sista träffen skriver deltagarna en liten rapport om hur den kunskap man förvärvat under kursen kan bli användbar i deras liv/arbetsliv.

 

Litteratur

Vi har litteratur att rekommendera till studerande utifrån förkunskap och utbildningsgrund. Vi använder oss även av filmer och inspelat material.

 

Kostnad

Utbildningen är en folkhögskoleutbildning, CSN-berättigad på 50 % och kostnadsfri för deltagarna förutom kostnad för litteratur som vi håller så låg som möjligt.

Kost och logi på Väddö folkhögskola tillkommer under träffarna.

 

Kursfakta

Distanskurs med 3 fysiska träffar på Väddö Folkhögskola

Kurslängd: 10 veckor

Kursstart: 22 oktober 2018

Kursen är nu igång, du kan inte längre söka till höstens start.

Datum för fysiska träffar:
7-9 november
26-28 november
12-14 december

Studietakt: distans 50 %

Antagningsvillkor: erfarenhet från yrkesområdet, personligt brev

Kontaktperson: Bragi Olafsson
E-post: Bragi.Olafsson@vaddo.fhsk.se
Mobilnr: 070-573 33 73

Ekonomi: Utbildningen är kostnadsfri men du betalar själv för litteraturen under kursen.

Kost och logi vid de fysiska träffarna kostar 1450 kr per träff (logi under två nätter, inkl. lakan och handduk, samt kost dag 1-3).

Bor du i närheten kan du välja att betala enbart för kost vilket då kostar 630 kr per träff.

CSN: Utbildningen är CSN-berättigad på halvtid (50%).

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat 2

Efter en termin här på Väddö folkhögskola känner jag mig mer och mer övertygad om att kunna dra ett likhetstecken mellan hälsa och balans.

Ulrika Ahrborg, deltagare på hälsopedagogkursen

Citat 4

Något jag har uppskattat med att gå på folkhögskola är friheten att forma innehållet som också leder till stimulering av ansvarsförmåga och kreativitet. Det är också bra hur det tas hänsyn till elevernas mående.

Michaela Sundström Hälsopedagog

Citat 1

Väddötiden var bara början på min resa genom hälsans värld. Området hälsa är oändligt och på skolan får du tid och utrymme att grotta ner dig ordentligt.

Clara Olsson, hälsopedagog

Share This