HÄLSOPEDAGOG

Ett framtidsyrke med hälsa i fokus!

En kurs med betoning på helhetssyn och främjande hälsoarbete, hälsopromotion. Efter 2 år kan du bl.a. arbeta med hälsovägledning, kostrådgivning, stresshantering, avslappning, massage, styrkeinstruktion, motions- och friluftsaktiviteter och tobaksavvänjning.

Målgrupp

Vi vänder oss till Dig som i ditt blivande yrke som hälsopedagog:

  • Vill planera och leda hälso/friskvårdsarbete.
  • Vill möta människor i ett förändringsarbete.
  • Har ett brett intresse för hälsofrågor och gärna erfarenhet från området.
  • Uppfyller kraven för högskolestudier.

Mål

En hälsopedagog ska efter fullgjord utbildning:

  • Ha en helhetssyn på människan och hennes hälsa utifrån ett humanistiskt synsätt.
  • Förstå fördelen med att arbeta promotivt med hälsa, det vill säga främja det friska hos individen och samhället.
  • Vara väl förberedd för framtida yrkesliv.
  • Ha goda teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet för att organisera och utföra arbete i yrket som hälsopedagog.
  • Inhämta kunskaper via problemlösning, självstyrd inlärning och arbete i grupp.

Mentorskap

Under din utbildning till hälsopedagog har du en personlig mentor. Denne stöttar, vägleder och har kontinuerliga utvecklingssamtal.

Branschrådet för Hälsa

Från och med höstterminen 2012 certifierar vi Personliga tränare och Kostrådgivare. Vi samarbetar med Branschrådet för Hälsa. Branschrådet för Hälsa (BFH) har till syfte att tydliggöra och höja kvaliteten inom folkhögskolornas hälsorelaterade utbildningar och stärka kursdeltagarnas konkurrenskraft inom hälsobranschen. De kvalitetssäkrar, samordnar och utfärdar certifieringar inom kostrådgivning, massage och personlig träning (PT). Läs mer på Branschrådet för hälsas hemsida: www.branschradetforhalsa.se

Ekonomi

Kursen är studiemedelsberättigad på eftergymnasial nivå.

Avgifter

Externatdeltagare: Studerande som bor utanför skolan betalar 5 460:- per termin i externatavgift. För detta får du för- och eftermiddagskaffe/te, lunch, festmåltider, matsäck vid resor mm.
Internatdeltagare: Kostnaden för ett internatrum är från 4 159 kr – 4 695 kr per månad I hyran ingår mat från måndag frukost till fredag lunch.
I båda alternativen ingår kostnader för bl.a. guidning vid studiebesök, kopiering mm

KrY Sigill

Logotyp Branschrådet för hälsa

Kursfakta

Kurslängd:  2 år
Kursstart:  20 augusti 2018
Antagningsvillkor: grundläggande behörighet, intervjuer
Studietakt: 100%
Kontaktperson: Lotta Hertzberg, e-post: lotta.hertzberg@vaddo.fhsk.se, tfn: 0176-528 08
Sista ansökningsdag:
15 april 2018
Kurstider 2018/2019
Höst: 20 augusti – 21 december
Vår: 7 januari – 7 Juni

Instagram

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat 3

Det vi studerade gjorde vi också praktiskt, vilket gjorde att när jag sen kom ut som färdig hälsopedagog hade jag redan en praktisk erfarenhet av yrket.

Malin Zetterqvist, hälsopedagog

Citat 2

Efter en termin här på Väddö folkhögskola känner jag mig mer och mer övertygad om att kunna dra ett likhetstecken mellan hälsa och balans.

Ulrika Ahrborg, deltagare på hälsopedagogkursen

Citat 4

Något jag har uppskattat med att gå på folkhögskola är friheten att forma innehållet som också leder till stimulering av ansvarsförmåga och kreativitet. Det är också bra hur det tas hänsyn till elevernas mående.

Michaela Sundström Hälsopedagog

Share This