FRILUFT OCH HÄLSA

Med naturen som kraftkälla

En kurs för dig som vill lära dig mer om friluftsliv och naturen som kraftkälla både för egen del och i arbete med andra människor. Nyckelord i kursen är friluftskunskap, personlig utveckling, stresshantering och hållbar utveckling.

Kursens syfte är:

  • att ge grundläggande kunskaper om friluftsliv.
  • att betona och stärka de ”teamutvecklande” effekter som friluftsliv i grupp möjliggör.
  • att öka deltagarnas kunskaper om helhetsperspektivet – natur – kultur –ekologi -hälsa.
  • att efter genomförd kurs kunna se och använda friluftsliv utifrån ett hälsofrämjande perspektiv – dvs. uppleva och argumentera för friskfaktorer med uteliv.

Kursfakta

Kurslängd: 1 år heltidsstudier
Kursstart: Startar ej hösten 2017

Antagningsvillkor:
Grundläggande behörighet, personligt brev
Kursansvarig: Nadja Engström, Nadja.Engstrom@vaddo.fhsk.se

Instagram

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat 3

Det vi studerade gjorde vi också praktiskt, vilket gjorde att när jag sen kom ut som färdig hälsopedagog hade jag redan en praktisk erfarenhet av yrket.

Malin Zetterqvist, hälsopedagog

Citat 2

Efter en termin här på Väddö folkhögskola känner jag mig mer och mer övertygad om att kunna dra ett likhetstecken mellan hälsa och balans.

Ulrika Ahrborg, deltagare på hälsopedagogkursen

Citat 4

Något jag har uppskattat med att gå på folkhögskola är friheten att forma innehållet som också leder till stimulering av ansvarsförmåga och kreativitet. Det är också bra hur det tas hänsyn till elevernas mående.

Michaela Sundström Hälsopedagog

Share This