FRILUFT OCH TRÄNING

Med naturen som kraftkälla

En kurs för dig som vill lära dig mer om friluftsliv och naturen som kraftkälla både för egen del och i arbete med andra människor. Nyckelord i kursen är friluftskunskap, personlig utveckling, stresshantering och hållbar utveckling.

Kursens syfte är:

  • att ge grundläggande kunskaper om friluftsliv.
  • att betona och stärka de ”teamutvecklande” effekter som friluftsliv i grupp möjliggör.
  • att öka deltagarnas kunskaper om helhetsperspektivet – natur – kultur –ekologi -hälsa.
  • att efter genomförd kurs kunna se och använda friluftsliv utifrån ett hälsofrämjande perspektiv – dvs. uppleva och argumentera för friskfaktorer med uteliv.

Kursen upplägg

Teori varvas med praktik. Arbetsformerna är varierande med föreläsningar, problembaserade arbeten i grupp, exkursioner och övningar, samt enskilda arbeten och friluftsaktiviteter där framför allt Roslagens skogar och skärgård är vår lektionssal. Du kommer övernatta i naturen och uppleva såväl fågelsång som solglitter och regnstänk.

Kursfakta

Kurslängd: 1 termins heltidsstudier

Kursstart: 7 januari 2019

Sista ansökningsdag: 1 december 2018

Antagningsvillkor: Grundläggande behörighet, personligt brev

Kursansvarig: Nadja Engström, tfn: 0176-528 09, epost: nadja.engstrom@vaddo.fhsk.se

Instagram

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat 3

Det vi studerade gjorde vi också praktiskt, vilket gjorde att när jag sen kom ut som färdig hälsopedagog hade jag redan en praktisk erfarenhet av yrket.

Malin Zetterqvist, hälsopedagog

Citat 4

Något jag har uppskattat med att gå på folkhögskola är friheten att forma innehållet som också leder till stimulering av ansvarsförmåga och kreativitet. Det är också bra hur det tas hänsyn till elevernas mående.

Michaela Sundström Hälsopedagog

Citat 1

Väddötiden var bara början på min resa genom hälsans värld. Området hälsa är oändligt och på skolan får du tid och utrymme att grotta ner dig ordentligt.

Clara Olsson, hälsopedagog

Share This