ETABLERINGSKURS

Kurser för nyanlända

Stiftelsen Väddö Södertörn folkhögskolor bedriver (i samarbete med Arbetsförmedlingen) 26 veckor långa Etableringskurser i Solna och på Väddö.

Målgrupper

Målgruppen för utbildningen är personer som omfattas av etableringsuppdraget enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och som har en pågående etableringsplan. Personer med kort utbildningsbakgrund prioriteras.
Det är Arbetsförmedlingen som beslutar vem som ska delta i utbildningen. Arbetsförmedlingen gör en arbetsmarknadspolitisk bedömning som ligger till grund för en etableringsplan. Etableringskurserna ingår i etableringsplanen.

Kontaktperson:

Annika Silow 0720-504450 annika.silow@vaddo.fhsk.se

Kursfakta

Väddö folkhögskola
Successiv antagning, 20 deltagare
Grisslehamnsvägen 28, 764 31 Väddö

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat 1

Väddötiden var bara början på min resa genom hälsans värld. Området hälsa är oändligt och på skolan får du tid och utrymme att grotta ner dig ordentligt.

Clara Olsson, hälsopedagog

Citat 2

Efter en termin här på Väddö folkhögskola känner jag mig mer och mer övertygad om att kunna dra ett likhetstecken mellan hälsa och balans.

Ulrika Ahrborg, deltagare på hälsopedagogkursen

Citat 3

Det vi studerade gjorde vi också praktiskt, vilket gjorde att när jag sen kom ut som färdig hälsopedagog hade jag redan en praktisk erfarenhet av yrket.

Malin Zetterqvist, hälsopedagog

Share This