BILD- OCH SYMBOLPEDAGOG

Kursinnehåll

 

Steg 1

DRÖMMARNAS MENING OCH MÖJLIGHETER.

Under veckan får du vara deltagare i en drömgrupp, enligt Ullmans metod, för att vid hemkomsten själv leda en grupp, i tiden fram till steg 2. Vi kommer också att arbeta med drömmar genom att måla, visualisera och gestalta dem. Ullman har utformat en metod som är lätt att följa. Att hålla i en egen grupp, att förhålla sig till gruppen, att leda utan att styra, blir en värdefull grund att stå på inför det fortsatta symbolarbetet.

Under hela utbildningen arbetar vi med Det utvecklande samtalet. Varje människa vet själv bäst vad hennes problem/utvecklingsbara sidor är och hur de ska hanteras. Vad hon behöver är ett respektfullt bemötande, någon som aktivt lyssnar, som ställer de klargörande frågorna. En människa som är närvarande, accepterande och fullständigt äkta. Då är förutsättningarna goda för kraftfulla möten. Övning ger färdighet, vi tränar på varann, ger återkoppling, fortsätter träna och blir bättre och bättre…..

Under denna vecka går vi också igenom övergripande symbolteori, provar de olika symboliska uttryckssätten och diskuterar litteraturen.

Obligatoriska böcker: Ullmans kompendium om drömgrupper( skickas till dig ). M Ullman: Att förstå drömmars språk eller M Ullman, Använd dina drömmar, Rollo May, Modet att skapa, Tudor Sandahl , Den fängslande verkligheten.

Om du vill läsa mer: Anders Broberg, Anknytningsteori – betydelsen av nära relationer.

Steg 2

BERÄTTELSER OCH BILDER SOM HELAR OCH FÖRÄNDRAR

Vi startar varje vecka med uppföljning. Hur har det gått att arbeta med drömmar? Varje steg integreras och binds ihop med tidigare erfarenheter så att alla får en helhetsupplevelse av de symboliska uttryckssättens möjligheter.

Så till berättelser och sagor: Marianne Fredriksson beskriver i sin bok, Enligt Maria Magdalena, vad som händer när man formulerar sitt budskap i berättelser.

”När skarorna växte talade Jesus. Hans ord trängde in i lyssnarna, i deras väsen, tänkte Maria som äntligen begrep varför han alltid berättade historier. Guds tal kan inte stängas in i formuleringar, det är mångtydigt och måste gå vägen genom bilder. Jesus målade, ibland roliga, ibland sorgliga, alltid häpnadsväckande bilder. Varje målning fick eget liv i åhörarnas sinnen. Han går förbi lyssnarens huvud och vänder sig direkt till hjärtat, tänkte Maria. Vi lär oss att det som tycks meningslöst är det enda meningsfulla.”

Berättelsers utvecklande och helande funktion har de senaste åren fått renässans. Man talar om, Homo Narrans, den berättande människan. Under veckan får du lära dig hur du påverkas av det du läser och hör. Du får utvecklas genom eget skrivande. Lära dig att analysera berättelser och filmer. Lära dig berätta och att skapa berättelser direkt riktade till en person eller en arbetsgrupp.

Obligatoriska böcker : Åke Högberg , Symboler Sagor och Metaforer. En sagosamling med folksagor.

Steg 3

BILDENS SPRÅK

Vid spontant målande strävar man efter att måla i en meditativ stämning utan att använda sitt logiska tänkande. Innehållet blir då meningsfullt och brukar handla om viktiga aspekter hos den som målar. Bilder är ypperliga att använda för att uttrycka inre upplevelser. Färgerna är i sig bärare av känslor och stämningar, formerna ger gestalt åt innehållet. När man brottas med penseln, kritan eller kolet på papperet, eller med händerna mot leran, då brottas man samtidigt med sig själv. Innehållet i bilden/verket bygger broar mellan det inre och det yttre. Det borde vara varje människa förunnat att få ägna sig åt någon form av skapande. Att skapa inifrån sig själv. Det finns många vuxna människor som inte målat sen de gick i skolan, och som blir rädda då de får reda på att de ska måla. Vi kommer att gå igenom många igångsättningsövningar, tala om skapande utan prestation, hur man stödjer och uppmuntrar… Förhållningssättet till bilden när den är färdig är viktig. Vad är skillnaden om man arbetar som symbolpedagog, bildterapeut eller lärare? Vi reder ut detta.

Obligatoriska böcker : Åke Högberg, Att utvecklas med symboler. Annika Berg-Frykholm, Självbilder, att komma vidare med hjälp av skapande.

Steg 4

INRE BILDER – VISUALISERING

Inre föreställningar är något vi alla har erfarenhet av. Vem har inte suttit och dagdrömt i skolan, i bilen på väg till jobbet eller på en tråkig föreläsning. Denna vår förmåga går att utnyttja på ett mer systematiskt och medvetet sätt – eller rättare sagt – omedvetet sätt. Det handlar om att låta det omedvetna ta över styrningen av det inre bildflödet, på samma sätt som det gör i de nattliga drömmarna. Skillnaden är att nu kan vi vara med och betrakta dem medan de flyter fram.

Visualiseringar, affirmationer och målbilder används idag i många olika sammanhang. De är värdefulla verktyg då man ska betrakta sig själv, skapa livsval och förändringar. Det ger dig automatiskt tillgång till din intuition. Under veckan får du egna upplevelser av arbete med inre bilder samt lära dig hur du som symbolpedagog kan använda olika visualiseringtekniker.

Symbolarbete är en metod att utforska bilder och symboler som påverkar våra liv. Vi kan förändra bilderna. Det gör det möjligt att utveckla vår personliga vision och förmågan att förstå och se mening i vårt liv. Vi kan identifiera och skapa den framtid som passar oss bäst. Detta förhållningssätt kan användas i alla aspekter i livet, alltifrån självbild , självpresentation, relationer, arbete, hälsa till kreativa problemlösningar.

Obligatoriska böcker: Åke Högberg, Det vilda i mannen. Dina Glouberman, Livsförändringar och livsval med hjälp av visualiseringar.

Steg 5

FÖRDJUPNING I BILD OCH MEDITATION

Det egna skapandet – med färger, lera, dans och andning – är ett viktigt moment under hela utbildningen. Vi tar oss steg för steg längre in i den skapande processen genom att följa bilden/verket som har skapats. Vad säger den? Vad är nästa steg? Vilken röst är det som vill komma till uttryck? Hur vill den uttrycka sig? Detta fördjupar vi oss i denna vecka.

Meditation och avslappning är något du får prova under hela utbildningen. Denna vecka arbetar vi målinriktat med detta, teorier, tekniker , kopplingar till skapande.

Steg 6

REDOVISNING AV FÖRDJUPNINGSARBETEN

Under utbildningen görs ett fördjupningsarbete som du redovisar denna vecka. Du får tillfälle att specialstudera ett ämne som du själv väljer. Det kan tex vara en fallbeskrivning, en analys av en saga eller myt, en studie av en speciell symbol, att undersöka symbolpedagogikens förhållande till andra teorier…….

Obligatoriska böcker : Thomas Moore, Besjälat liv. Egen vald bok.

Steg 7

MYT, RITUAL SAMT INITIERING TILL SYMBOLPEDAGOG

Myterna lägger fokus på de stora livsfrågorna. Mytens hjälte är ofta engagerad i stora utmaningar och ger sitt liv till något som är större än han själv. En rit bygger vidare och ger gestalt , kött och blod till myterna. Ritualer har blivit viktiga verktyg i allt fler sammanhang. Handlingarna ger stabilitet till inre processer. Du kommer att skapa och genomföra verksamma ritualer.

Under veckan diskuterar vi mytens betydelse för nutidsmänniskan och samhället.

Obligatoriska böcker: Åke Högberg, Drottningen och döden samt två av följande böcker: Rollo May, Ropet efter myten. T.J. Campbell, Myternas makt. Karen Armstrong, Myternas historia.

Kursfakta

Kurslängd:  Sju kursveckor, fördelade över två år
Kursstart:  29 maj 2017
Kontaktperson: Mona Österberg, e-post monaosterberg@gmail.com , tfn: 070-255 68 16, facebook Symbolon Roslagen.
Sista ansökningsdag: 15 maj 2017

Instagram

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat 1

Väddötiden var bara början på min resa genom hälsans värld. Området hälsa är oändligt och på skolan får du tid och utrymme att grotta ner dig ordentligt.

Clara Olsson, hälsopedagog

Citat 2

Efter en termin här på Väddö folkhögskola känner jag mig mer och mer övertygad om att kunna dra ett likhetstecken mellan hälsa och balans.

Ulrika Ahrborg, deltagare på hälsopedagogkursen

Citat 4

Något jag har uppskattat med att gå på folkhögskola är friheten att forma innehållet som också leder till stimulering av ansvarsförmåga och kreativitet. Det är också bra hur det tas hänsyn till elevernas mående.

Michaela Sundström Hälsopedagog

Share This