BILD- OCH SYMBOLPEDAGOG

Bildpedagogik och symbolpedagogik

SYMBOLSPRÅKET är vårt omedvetna språk. För att nå det och förstå vad det vill upplysa oss om behöver vi redskap. Detta kan ske med hjälp av kreativa uttryckssätt; färg och form, visualisering och musik, drömmar och dans, dikter och berättelser. Att arbeta på detta sätt, att uppleva och reflektera över inre bilder, befrämjar hälsan och får människor att känna sig hela.

Utbildningens innehåll grundar sig på Åke Högbergs teorier och erfarenheter. Han är också författare till en del av kurslitteraturen.

Att arbeta som SYMBOLPEDAGOG innebär att uppmuntra, stödja och ge tid för eftertanke. Att ge verktyg i form av övningar och att ställa klargörande frågor, så att inre dörrar öppnas. Att tro på människans egna krafter, att hon vet bäst. Då kan livet begripas, hanteras och få mening.

UTBILDNINGEN består av sju kursveckor, fördelade över två år. Mellan veckorna arbetar du med egna grupper, läser litteratur och träffar din basgrupp.

Målgrupp

UTBILDNINGEN vänder sig till dig som vill:

  • lära känna dig själv och som vill finna dina inre krafter och möjligheter.
  • vägleda människor till ett helare liv, låta barn utvecklas till harmoniska, skapande individer och som vill ge vuxna tid för eftertanke, tid att se sig själva och tid att finna meningen i tillvaron.

Översikt

FÖRSTA veckan: Drömmar, dess mening och möjligheter.
Väddö mån – fre.  29/5-2/6 2017

ANDRA veckan: Berättelser och bilder som helar och förändrar.
Stockholm tor – sön. 14-17/9 2017

TREDJE veckan: Målade bilder.
Väddö mån – fre.  13-17/11 2017

FJÄRDE veckan: Inre bilder – visualisering.
Stockholm tor – sön.  22-25/2 2018

FEMTE veckan: Fördjupning i bild och meditation.
Väddö mån – fre. 14-18/5 2018

SJÄTTE veckan: Redovisning av fördjupningsuppgift.
Stockholm tor – sön.  13-16/9 2018

SJÄTTE veckan:
Väddö fre-sön. 23-25/11 2018

SJUNDE veckan: Myt och ritual.
Väddö mån – fre. mars 2019

Utbildningsveckorna innehåller även meditation, samtalsträning och kunskap i Individ- och grupp processer.

SYMBOLPEDAGOGIK kan användas i skolor, på arbetsplatser, i handledning av individer och grupper, i studiecirklar, i ungdomsverksamhet – dvs överallt där det finns människor som är nyfikna på livet och som vill utveckla sina inre resurser.

Jag som är HUVUDLÄRARE på kursen heter Mona Österberg och är utbildad Symbolpedagog, Hälsopedagog, Avslappningspedagog och leg.Sjukgymnast. Min önskan är ”att alla människor ska ha någon att dela sina drömmar med vid frukostbordet, tid att skapa inre och yttre bilder utan prestation, lyssna och berätta tillsammans med nära och kära och dansa / röra sig till musik minst en gång i veckan ! ”

Kursen genomförs på VÄDDÖ FOLKHÖGSKOLA steg 1, 3, 5 och 7 måndag – fredag och i Stockholm steg 2, 4 och 6 torsdag – söndag. På Väddö finns boende och mat, 725:-/dygn, i Stockholm ordnar man detta själv.

Ekonomi

Kostnad för hela utbildningen: 35 000 kr (inkl. moms). Skriv ett brev med personuppgifter och nämn något om hur du tänker använda utbildningen.

Mona Österberg, kursansvarig, tfn 070-255 68 16, monaosterberg@gmail.com

Kursfakta

Kurslängd:  Sju kursveckor, fördelade över två år
Kursstart:  29 maj 2017
Kontaktperson: Mona Österberg, e-post monaosterberg@gmail.com , tfn: 070-255 68 16, facebook Symbolon Roslagen.
Sista ansökningsdag: 15 maj 2017

Instagram

VAD VÅRA STUDENTER SÄGER:

Citat 3

Det vi studerade gjorde vi också praktiskt, vilket gjorde att när jag sen kom ut som färdig hälsopedagog hade jag redan en praktisk erfarenhet av yrket.

Malin Zetterqvist, hälsopedagog

Citat 1

Väddötiden var bara början på min resa genom hälsans värld. Området hälsa är oändligt och på skolan får du tid och utrymme att grotta ner dig ordentligt.

Clara Olsson, hälsopedagog

Citat 4

Något jag har uppskattat med att gå på folkhögskola är friheten att forma innehållet som också leder till stimulering av ansvarsförmåga och kreativitet. Det är också bra hur det tas hänsyn till elevernas mående.

Michaela Sundström Hälsopedagog

Share This